Terveyssosiaalityö

Selko-tunnus

Terveyssosiaalityö on erikoissairaanhoidossa osa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa.

Sairaus tai vammautuminen muuttaa monin tavoin elämänkulkua. Sillä on vaikutuksia niin työhön, ihmissuhteisiin, asumiseen kuin toimeentuloonkin. Selviytyminen näissä haasteissa ei aina onnistu yksin. Voit keskustella luottamuksellisesti sosiaalityöntekijän kanssa eri elämäntilanteisiin liittyvistä asioista ja saada apua sairastumiskriisin kohtaamisessa. Sosiaalityöntekijä toimii yhteyshenkilönä terveydenhuollon, sinun ja läheistesi ja eri viranomaistahojen välillä.

Sosiaalityöntekijältä saat tietoa muun muassa seuraavista asioista:

  • sosiaaliturva, esimerkiksi sairauspäiväraha, eläkkeet, matkakorvaukset ja lääkekorvaukset, eläkettä saavan hoitotuki, vammaistuet
  • sosiaalipalvelut, eli vanhuspalvelut, kotihoito, omaishoidontuki, vammaispalvelut, päihdehuolto, toimeentulotuki, lastensuojeluasiat
  • palveluasuminen ja tukiasuminen
  • kuntoutus, joka voi olla ammatillista, lääkinnällistä tai ja harkinnanvaraista kuntoutusta.
  • potilasvakuutus ja muu vakuutusturva
  • potilasjärjestöt ja vapaaehtoisjärjestöt
  • muut tukimahdollisuudet.

Sosiaalityöntekijä on sosiaalialan asiantuntija omassa terveydenhuollon organisaatioissaan.

Sosiaalityöntekijöitä työskentelee erikoissairaanhoidossa sekä somatiikan että psykiatrian yksiköissä. Lasten- ja nuortenpsykiatrialla sosiaalityön tehtäviin sisältyy edellä mainittujen asioiden ohella myös terapiatyö.

Lue lisää oppaasta Aikuispotilaan sosiaaliturva 2023.