Hoitopäivämaksut

Selko-tunnus

Hoitopäivä vuodeosastolla maksaa 49,60 euroa. Synnytysvuodeosastolla perhehuoneen käytöstä peritään kaksinkertainen hoitopäivämaksu.  Psykiatrian vuodeosastolla hoito maksaa 22,80 euroa päivässä. Kun julkisen terveydenhuollon maksukatto, eli omavastuu, tulee täyteen, vuodeosaston hoito maksaa 22,80 euroa päivässä. Maksukaton suuruus on 692 (vuonna 2022) euroa kalenterivuodessa.

Alle 18-vuotiaille seitsemän ensimmäistä hoitopäivää kalenterivuodessa on maksullisia. Jos lapsellesi kertyy useampi hoitopäivä, tulee omavastuu täyteen ja loput päivät ovat ilmaisia. Omavastuuseen vaikuttaa myös hoito muissa sairaaloissa. Mikäli lapsesi on ollut hoidossa muissa sairaaloissa, esitä siitä todiste. Todiste voi olla esimerkiksi kopio laskusta tai epikriisi eli hoitotiivistelmä.

Kun olet vuodeosastohoidossa, laskutamme sinulta sekä tulopäivän että lähtöpäivän. Jos lähdet kesken hoidon lomalle, laskutamme lähtöpäivän ja tulopäivän. Jos siirryt toiseen kunnalliseen laitokseen, laskuttaa vain se laitos, johon siirryt. Hoitopäivästä ei saa periä kuin yhden maksun vuorokaudessa.

Kuntoutuspotilaan hoitopäivämaksu on 17,10 euroa.

Päivä- ja yöhoidon maksu on 22,80 euroa.

Psykiatrian päiväosaston maksu eli osittainen ylläpitomaksu on 11,60 euroa päivässä. Päivä- ja kuntoutumisyksikön maksu on 22,80 euroa vuorokaudessa.

Pitkäaikainen laitoshoito tarkoittaa laitoshoitoa, jonka on arvioitu kestävän yli kolme kuukautta. Pitkäaikaisesta laitoshoidosta maksetaan kuukausimaksu. Maksun suuruuteen vaikuttaa potilaan maksukyky.

Potilaiden, joilla on yleisvaarallinen tartuntatauti (esimerkiksi tuberkuloosi), hoito on maksutonta. Myös hengityshalvauspotilaiden hoito on ilmaista.

Osa potilaista ei itse maksa hoidostansa, vaan laskutamme toista tahoa. Näitä potilaita ovat vangit, asevelvolliset ja laitoshoidossa asuvat sotainvalidit. Laskutamme potilasmaksut ja hoidosta aiheutuneet todelliset kustannukset.

Lääkärintodistus ja lääkärinlausunto ovat maksullisia. Niiden hintaan vaikuttaa se, kuinka laajoja ne ovat ja mihin niitä käytetään. Lääkärintodistus maksaa korkeintaan 51,50 euroa. Ajo-oikeutta varten kirjoitettu lääkärintodistus on tässä poikkeus. Se maksaa 61,80 euroa.

Vakuutusyhtiön tai muun sellaisen maksusitoumus käy maksun tilalla. Toimita potilasmaksutoimistoon joku seuraavista

  • maksusitoumus
  • liikennevahingossa vakuutustiedot
  • työtapaturmissa työnantajan vakuutustodistus.