Maksukatto

Selko-tunnus

Vuonna 2021 julkisen terveydenhuollon maksukatto, eli omavastuu, on 683 euroa. Jos sinulle kertyy maksuja yli tuon summan kalenterivuodessa, maksukatto tulee täyteen. Tämän jälkeen voit hakea vapaakorttia.

Vapaakortilla saat loppuvuoden ajan maksukattoon kuuluvat julkisen terveydenhuollon palvelut ilmaiseksi. Ainoastaan osastohoidosta menee maksu. Jos sinulla on vapaakortti, osastohoidon päivämaksu on 22,50 euroa vuorokaudelta loppuvuoden ajan.

Säästä kaikki sairaalamaksujen ja terveyskeskusten maksukuitit. Kun maksukatto tulee täyteen, voit hakea vapaakorttia siitä sairaalasta tai terveyskeskuksesta, jossa vaadittava summa tuli täyteen.

Maksukatto on valtakunnallinen.


Maksukattoon lasketaan

Maksukattoon lasketaan seuraavat maksut:

 • käyntimaksut tai vuosimaksut terveyskeskuslääkärillä
 • sairaalahoidon päivämaksut
 • psykiatrian hoitomaksut
 • lyhytaikaisen laitoshoidon maksut
 • poliklinikkamaksut
 • päiväkirurgiamaksut
 • sarjahoitomaksut
 • fysioterapiamaksut, jos niistä on kunnan kanssa sopimus, eli maksusitoumus
 • kuntoutuslaitoksen hoitomaksut
 • yö- ja päivähoitomaksut.

Alle 18-vuotiaan maksut voidaan laskea huoltajan maksukattoon.Maksukattoon ei lasketa

Kaikki terveydenhoitoon liittyvät palvelut eivät vaikuta maksukattoon. Maksukattoon ei esimerkiksi lasketa

 • hammashoidon maksuja terveyskeskuksessa
 • lääkärintodistusten palkkioita
 • kotisairaanhoidon tai kotipalvelun maksuja
 • kotisairaalan maksuja
 • pitkäaikaishoidon maksuja.

Maksukattoon eivät kuulu sellaiset asiakasmaksut, joista maksetaan korvaus jonkun muun lain perusteella. Jos sinulle esimerkiksi maksetaan toimeentulotuen, tapaturmavakuutuksen tai liikennevakuutuksen kautta sairaalamaksuja, ne eivät kuulu maksukattoon.

Myös lääkekuluissa ja matkakustannuksissa on omavastuu. Niitä ei kuitenkaan lasketa julkisen terveydenhuollon maksukattoon. Lääkekulujen ja matkakustannusten osalta voit olla yhteydessä Kelaan.


Kun maksukatto tulee täyteen

Kun maksukatto tulee täyteen, voit hakea vapaakorttia. Voit hakea korttia siitä sairaalasta tai terveyskeskuksesta, jossa vaadittava summa tuli täyteen. Jos summa tulee täyteen Satakunnan sairaanhoitopiirin toimipaikassa, toimi näin:

Lähetä tai tuo alkuperäiset kuitit Satakunnan keskussairaalan potilasmaksutoimistoon.  Myös laskut voit liittää mukaan, kunhan niistä on mukana myös maksutosite.

Postiosoite on: Satakunnan keskussairaala, Potilasmaksutoimisto. Sairaalantie 3, 28500 Pori.

Voit tuoda kuitit ja tositteet myös Satakunnan keskussairaalan neuvontaan.