Muiden maiden kansalaiset

Selko-tunnus

Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen maissa asuvien ihmisten pitää esittää eurooppalainen sairaanhoitokortti eli EHIC.

Jos korttia ei ole, potilaalla pitää olla Kelan antama todistus. Todistus on nimeltään Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa.

Iso-Britanniassa ja pohjoismaissa asuvilta ihmisiltä riittää, kun he esittävät passin tai henkilöllisyystodistuksen.

Potilaalla voi myös olla eläkkeensaajan eurooppalainen sairaanhoitokortti. Sen myöntää Kela. Kela myöntää kortin suomalaisille eläkeläisille, jotka asuvat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen maissa. Myös Sveitsissä asuvat suomalaiset eläkeläiset saavat kortin.

Jos hoito ei ole välttämätöntä, pitää potilaan esittää E112 tai S2 -lomake. Muussa tapauksessa häneltä peritään maksu, joka vastaa todellisia kustannuksia.

Suomella on sopimus Kanadan Québeckin ja Australian kanssa sairaanhoitokulujen korvauksesta. Saat sopimuksista lisää tietoa potilasmaksutoimistosta. Muilta Euroopan unionin ulkopuolelta tulevilta ihmisiltä perimme kulut, jotka vastaavat todellisia kustannuksia.

Perimme tavalliset potilasmaksut sellaiselta ihmiseltä, jonka kotikunta on Suomessa. Hän voi kuitenkin olla jonkin toisen maan kansalainen.