Päivystyksen asiakasmaksut

Selko-tunnus

Päivystyksen asiakasmaksut 1.1.2021

Päivystysmaksu on aikuisilta 41,20 euroa.

Alle 18-vuotiaiden lasten terveyskeskustasoiset päivystyskäynnit ovat ilmaisia. Erikoissairaanhoidon käynneistä peritään 41,20 euroa.

Maksua ei peritä sotainvalideilta ja rintamaveteraaneilta, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, veteraanitunnus tai lain mukainen todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta.