Potilaskertomusarkisto ja kirjaamo

Selko-tunnus
Hoitaja tutkii potilasasiakirjaa potilaskertomusarkistossa.

Potilaskertomusarkiston tehtävänä on säilyttää Satakunnan sairaanhoitopiirin potilaskertomukset ja huolehtia siitä, että ne ovat käytettävissä mahdollisimman tehokkaasti ja joustavasti potilaan tutkimuksessa ja hoidossa sekä tieteellisessä tutkimustyössä. Potilaskertomusarkistot sijaitsevat Satasairaalassa ja Harjavallan sairaalassa.

Voit tilata potilasasiakirjoistasi kopiot vapaamuotoisella kirjallisella pyynnöllä. Kirjoita pyyntöön nimi, henkilötunnus, osoite, hoidon aihe tai aika ja loppuun oma allekirjoituksesi. Voit tehdä kopiointipyynnön myös valmiilla lomakkeella, jonka löydät Potilaan oikeudet ja tietosuoja -sivulta. Lomakkeen nimi on Rekisteritietojen tarkastuspyyntö.

Voit saada kopiot potilasasiakirjoistasi maksutta kerran vuodessa.