Vainajan omaisille

Selko-tunnus

Läheisen ihmisen kuolema on suuri kriisi elämässä ja sen hyväksyminen voi olla vaikeaa. On tärkeää, että huolehdit omasta jaksamisestasi surun keskellä. Hae ajoissa apua, jos omat voimavarat eivät riitä.

Läheisen menettämisen jälkeen on paljon muistettavaa ja tehtävää. Toivomme, että tämän sivun tiedoista on sinulle apua.

Kysy ja keskustele

Voit kysyä läheisesi hoitoon ja kuolemaan liittyvistä asioista sen yksikön henkilökunnalta, joka on hoitanut läheistäsi.

Voit keskustella sairaalapastorin kanssa läheisesi kuolemaan ja suruun liittyvistä henkilökohtaisista kysymyksistä.

Voit myös pyytää sairaalapastoria toimittamaan saattohartauden kuoleman jälkeen. Lue lisää: Sairaalapapit.

Voit keskustella sosiaalityöntekijän kanssa läheisesi kuoleman aiheuttamasta tilanteesta ja erilaisista etuuksista. Lue lisää: Sosiaalityö.

 

 

Vainajan hyvästeleminen

Voit hyvästellä läheisesi heti kuoleman jälkeen yksikössä, jossa häntä hoidettiin.

Voit jättää jäähyväiset myös Satasairaalan jäähyväishuoneessa silloin, kun hautaustoimisto tulee noutamaan läheisesi. Jäähyväishuone sijaitsee H-rakennuksessa. Sovi hyvästelystä etukäteen hautaustoimiston kanssa.

Jos et pääse hyvästelemään vainajaa, kun hautaustoimisto noutaa hänet, voit sopia jäähyväisistä obduktioavustajan kanssa. Varaathan ajan etukäteen, jotta voimme varmistaa rauhallisen hetken jäähyväisille. Puhelin 044 707 7357, maanantaista torstaihin kello 7.00–14.00.

Jos vainajalle on määrätty oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus, häntä ei ole mahdollista nähdä ennen avausta. Vainajan voi kuitenkin hyvästellä avauksen jälkeen.

 

Kuolemansyyn selvittäminen

Lääkäri toteaa kuoleman, ja kuolinpäivä ja kellonaika kirjataan potilasasiakirjoihin.

Jos kuolinsyy on selvillä, lääkäri kirjoittaa kuolintodistuksen. Se lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Kuolintodistukseen on kirjattu välitön kuolinsyy ja siihen vaikuttaneet syyt.

Omaisella on oikeus saada kopio kuolintodistuksesta, mutta se pitää pyytää erikseen vainajaa hoitaneesta yksiköstä. Kuolintodistusta ei yleensä tarvita perunkirjoituksessa.

 

Lääketieteellinen ruumiinavaus

Jos kuolinsyy on epäselvä, tai lääkäri katsoo aiheelliseksi selvittää vainajan taudinkulkua, tehdään lääketieteellinen ruumiinavaus. Omaisilla on oikeus kieltää ruumiinavaus, mutta myös pyytää sitä. Voit keskustella asiasta vainajaa hoitaneen lääkärin kanssa.

 

Oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus

Oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus tehdään, jos

 • kuoleman ei tiedetä johtuvan sairaudesta
 • kuolema on tapahtunut yllättäen
 • kuolema on väkivaltainen
 • kuolemassa epäillään rikosta
 • kuoleman epäillään johtuvan esimerkiksi ammattitaudista tai hoitovirheestä.

Hautauslupa

Kun kuolinsyy on selvitetty, lääkäri antaa hautausluvan. Se tarvitaan, kun vainaja haudataan tai tuhkataan. Hautauslupa toimitetaan automaattisesti viranomaisille.

 

Hautajaisten järjestäminen

Voit aloittaa hautajaisten järjestämisen heti läheisesi kuoleman jälkeen. Voit valita minkä tahansa hautaustoimiston.

Voit hoitaa itse hautaamiseen liittyviä järjestelyjä, tai sopia niistä hautaustoimiston kanssa. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi kappelin tai kirkon varaaminen, siunausajasta sopiminen ja hautapaikan varaaminen. Huomaa kuitenkin, että varsinainen hautajaispäivä voidaan päättää vasta kun tiedetään milloin lääkäri kirjoittaa hautausluvan.

Myös muistotilaisuuden järjestelyjä voit hoitaa itse. Voit antaa ne hautaustoimiston järjesteltäväksi. Jos haluat itse hoitaa asioita, ota yhteys seurakunnan kirkkoherranvirastoon tai hautauspalveluihin. Voit joko soittaa tai käydä virastossa.

 

Virkatodistus

Virkatodistus on todistus, jossa on tieto henkilön kuolemasta.

Tarvitset vainajan virkatodistuksen, jotta voit hoitaa vainajan ja kuolinpesän asioita. Virkatodistusta tarvitaan esimerkiksi pankissa, vakuutuslaitoksessa ja muiden viranomaisten kanssa asioidessa. Voit pyytää virkatodistuksen Digi- ja väestötietovirastosta tai kirkkoherranvirastosta.

 

Muistettavia asioita

Sairaala ilmoittaa kuolemasta väestötietojärjestelmään. Sitä kautta tieto välittyy eri viranomaisille muutamassa päivässä. Näin esimerkiksi Kela, verovirasto ja seurakunta saavat tiedon kuolemasta. Tieto ei kuitenkaan välity esimerkiksi puhelinyhtiölle tai sähköyhtiölle. Siksi monia käytännön asioita täytyy hoitaa läheisen kuoleman jälkeen.

Seuraava muistilista auttaa asioiden hoidossa. Lista on laadittu yleisellä tasolla ja ajatuksella, että vainaja asui yksin. Siksi kaikki asiat eivät välttämättä ole tarpeellisia läheisesi asioiden hoidossa.

Muistilista:

 • Ilmoita muille omaisille ja läheisille kuolemasta.
 • Nouda vainajan omaisuus sairaalasta.
 • Tarkista vainajan asunto.
 • Huolehdi vainajan lemmikkieläimistä.
 • Tyhjennä jääkaappi ja vie roskat.
 • Irtisano vuokra-, vesi- ja sähkösopimus.
 • Peru lehtitilaukset.
 • Peru kotipalvelu ja ateriapalvelu.
 • Ota yhteyttä vainajan vakuutusyhtiöön.
 • Sulje sosiaalisen median tilit.
 • Ilmoita pankkiin ja postiin kuolemasta.
 • Ilmoita kuolemasta vainajan työnantajalle.
 • Ilmoita kuolemasta yhdistyksiin ja järjestöihin, joihin vainaja on kuulunut.

 

Ammattiapua menetyksen aiheuttamaan kriisiin

Joskus läheisen menetys voi tapahtua yllättäen tai vaikuttaa voimakkaasti omaan toimintakykyyn. Silloin mielenterveyden ammattilainen voi auttaa kriisin käsittelyssä. Voita ottaa yhteyttä omaan terveyskeskukseesi tai työterveyshuoltoon. Jos tarvitset sairauslomaa, hakeudu oman lääkärisi vastaanotolle.

Suru voi olla haaste myös parisuhteelle. Voit hakea tukea parisuhteelle parisuhdepalveluista.

Apua tarjoavat:

 • terveyskeskus
 • SPR - Suomen Punainen Risti
 • työterveyshuolto
 • sosiaalitoimisto
 • mielenterveystoimisto
 • seurakunnat
 • kriisikeskukset.

 

Vertaistuki

Suomessa toimii 4 valtakunnallista surujärjestöä. Ne järjestävät vertaistoimintaa ja muuta tukea läheisen äkillisen tai ennenaikaisen kuoleman kokeneille eri puolilla Suomea.

Lisätietoa muilta nettisivuilta:

Syöpäjärjestöjen maksuton neuvontapuhelin: 0800 194 14.

 

Lue lisää

Voit lukea lisää tietoa muilta nettisivuilta. Näistä tiedoista voi olla hyötyä, kun olet menettänyt läheisesi: