Vainajan omaisille

Selko-tunnus

Läheisen ihmisen kuolema on suuri kriisi elämässä ja sen hyväksyminen voi olla vaikeaa. On tärkeää, että huolehdit omasta jaksamisestasi. Hae ajoissa apua, jos omat voimavarat eivät riitä.

Läheisen kuolema tuo mukanaan monia käytännön järjestelyjä, jotka pitää hoitaa surun keskellä. Tällä sivulla kerromme kuolemaan ja hautaamiseen liittyvistä asioista.

 

Vainajan hyvästeleminen

Voit hyvästellä läheisesi heti kuoleman jälkeen yksikössä, jossa häntä hoidettiin.

Jos vainaja on ehditty siirtää pois yksiköstä, voit hyvästellä hänet obduktiotilojen jäähyväishuoneessa. Jotta voimme varmistaa rauhallisen hetken jäähyväisille, varaathan ajan etukäteen: Puhelin 044 707 7357, maanantaista perjantaihin kello 8.00–16.00.

Voit sopia jäähyväisistä myös hautaustoimiston kanssa.

Jos vainajalle on määrätty oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus, ota yhteys poliisiin. Voit sopia poliisin kanssa, milloin voit hyvästellä läheisesi. Lounais-Suomen poliisilaitoksen vaihteen puhelinnumero on 02 9544 0501.

 

Kuolemansyyn selvitys

Kun potilas kuolee, lääkäri toteaa kuoleman ja hoitaja kirjaa potilasasiakirjoihin kuolinpäivän ja kellonajan.

 

Lääketieteellinen ruumiinavaus

Jos kuolinsyy on epäselvä, tai lääkäri katsoo aiheelliseksi selvittää vainajan taudinkulkua, tehdään lääketieteellinen ruumiinavaus. Se tehdään omaisten suostumuksella.

Lääkäri kirjoittaa kuolintodistuksen, joka lähetetään Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle. Kopio todistuksesta lähetetään lähiomaiselle postissa.

 

Oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus

Oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus tehdään, jos

 • kuoleman ei tiedetä johtuvan sairaudesta
 • kuolema on tapahtunut yllättäen
 • kuolema on väkivaltainen
 • kuolemassa epäillään rikosta
 • kuoleman epäillään johtuvan esimerkiksi ammattitaudista tai hoitovirheestä.

Poliisi määrää oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen, eikä sitä voi kieltää. Voit tiedustella kuolinsyytä poliisilta muutama päivä ruumiinavauksen jälkeen. Huomaa, että poliisi ei toimita ruumiinavauspöytäkirjaa omaisille automaattisesti. Pöytäkirja täytyy pyytää erikseen.

 

Hautauslupa

Kun kuolinsyy on selvitetty, lääkäri antaa hautausluvan. Se tarvitaan, kun vainaja haudataan tai tuhkataan.

Sinun ei tarvitse huolehtia hautausluvasta, sillä se toimitetaan automaattisesti viranomaisille.

 

Hautajaisten järjestäminen

Voit aloittaa hautajaisten järjestämisen heti läheisesi kuoleman jälkeen. Voit valita minkä tahansa hautaustoimiston.

Voit hoitaa itse hautaamiseen liittyviä järjestelyjä, tai sopia niistä hautaustoimiston kanssa. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi kappelin tai kirkon varaaminen, siunausajasta sopiminen ja hautapaikan varaaminen. Myös muistotilaisuuden järjestelyjä voit hoitaa itse, tai voit antaa ne hautaustoimiston järjesteltäväksi. Jos haluat itse hoitaa asioita, ota yhteys seurakunnan kirkkoherranvirastoon tai hautauspalveluihin. Voit joko soittaa tai käydä virastossa.

 

Virkatodistus

Virkatodistus on todistus, jossa on tieto henkilön kuolemasta.

Tarvitset vainajan virkatodistuksen, jotta voit hoitaa vainajan ja kuolinpesän asioita. Virkatodistusta tarvitaan esimerkiksi pankissa, vakuutuslaitoksessa ja muiden viranomaisten kanssa asioidessa. Voit pyytää virkatodistuksen Digi- ja väestötietovirastosta tai kirkkoherranvirastosta.

 

Muistettavia asioita

Sairaala ilmoittaa kuolemasta väestötietojärjestelmään. Sitä kautta tieto välittyy eri viranomaisille muutamassa päivässä. Näin esimerkiksi Kela, verovirasto ja seurakunta saavat tiedon kuolemasta. Tieto ei kuitenkaan välity esimerkiksi puhelinyhtiölle tai sähköyhtiölle. Siksi monia käytännön asioita täytyy hoitaa läheisen kuoleman jälkeen.

Seuraava muistilista auttaa asioiden hoidossa. Lista on laadittu yleisellä tasolla ja ajatuksella, että vainaja asui yksin. Siksi kaikki asiat eivät välttämättä ole tarpeellisia läheisesi asioiden hoidossa.

Muistilista:

 • Ilmoita muille omaisille ja läheisille kuolemasta.
 • Nouda vainajan omaisuus sairaalasta.
 • Tarkista vainajan asunto.
 • Huolehdi vainajan lemmikkieläimistä.
 • Tyhjennä jääkaappi ja vie roskat.
 • Irtisano vuokra-, vesi- ja sähkösopimus.
 • Peru lehtitilaukset.
 • Peru kotipalvelu ja ateriapalvelu.
 • Ota yhteyttä vainajan vakuutusyhtiöön.
 • Sulje sosiaalisen median tilit.
 • Ilmoita pankkiin ja postiin kuolemasta.
 • Ilmoita kuolemasta vainajan työnantajalle.
 • Ilmoita kuolemasta yhdistyksiin ja järjestöihin, joihin vainaja on kuulunut.

 

Autamme sinua

Voit kysyä läheisesi hoitoon ja kuolemaan liittyvistä asioista sen yksikön henkilökunnalta, joka on hoitanut läheistäsi.

Sairaalapastorin kanssa voit keskustella läheisesi kuolemaan ja suruun liittyvistä henkilökohtaisista kysymyksistä. Voit myös pyytää sairaalapastoria toimittamaan saattohartauden eli rukoushetken kuoleman jälkeen.

Sosiaalityöntekijän kanssa voit keskustella läheisesi kuoleman aiheuttamasta tilanteesta ja erilaisista sosiaalisista etuuksista.

Erilaiset järjestöt tarjoavat vertaistukea surutyöhön.