Vainajan omaisille

Selko-tunnus

Olet menettänyt läheisesi. Se tuo mukanaan monia käytännön järjestelyjä, jotka pitää hoitaa surun keskellä. Tällä sivulla kerromme kuolemaan ja hautaamiseen liittyvistä asioista.

 

Vainajan hyvästeleminen

Vainajaa pidetään yksikössä noin kaksi tuntia kuoleman jälkeen. Tänä aikana sinulla on mahdollisuus hyvästellä vainaja rauhassa. Sen jälkeen vainaja siirretään vainajien kylmiöön.

Jos vainaja on siirretty kylmiöön ennen kuin olet ehtinyt paikalle, voit sopia vainajan näkemisestä obduktioavustajan kanssa. Hän on paikalla virka-aikaan. Soita numeroon 044 707 7357 ja sovi tapaaminen etukäteen.

Virka-ajan ulkopuolella voit sopia vainajan näkemisestä omaistasi hoitaneen yksikön henkilökunnan kanssa.

Voit sopia vainajan näkemisestä myös hautaustoimiston kanssa.

Jos vainajalle on määrätty oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus, ota yhteys poliisiin. Voit sopia poliisin kanssa, milloin vainajan näkeminen on mahdollista. Lounais-Suomen poliisiaseman vaihteen puhelinnumero on 02 9544 0501.

 

Tiedottaminen viranomaisille ja kuolemansyyn selvitys

Kun potilas kuolee, lääkäri toteaa kuoleman ja hoitaja kirjaa potilasasiakirjoihin kuolinpäivän ja kellonajan.

Jos vainajalla on sydämentahdistin, se poistetaan kuoleman jälkeen.

Sairaala ilmoittaa kuolemasta väestötietojärjestelmään. Sitä kautta tieto välittyy eri viranomaisille muutamassa päivässä.

Tarvitset vainajan virkatodistuksen, jotta voit hoitaa vainajan ja kuolinpesän asioita. Saat virkatodistuksen maistraatista tai kirkkoherranvirastosta.

Omaistasi hoitanut lääkäri antaa tietoja kuolinsyystä ja lääketieteellisestä ruumiinavauksesta. Lääketieteellinen ruumiinavaus tehdään, mikäli se on lääketieteellisesti perusteltua.

Jos vainajalle tehdään oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus, voit tiedustella alustavaa kuolinsyytä oman alueen poliisilta. Tietoja on mahdollista saada muutama arkipäivä ruumiinavauksen jälkeen. Poliisi ei toimita ruumiinavauspöytäkirjaa automaattisesti omaisille, vaan se täytyy pyytää.

 

Hautauslupa

Kun kuolemansyy on selvitetty, lääkäri antaa hautausluvan. Hautauslupa tarvitaan, kun vainaja haudataan tai tuhkataan. Voit kuitenkin aloittaa hautausasioiden järjestelyt, vaikka lupaa ei vielä ole. Sairaala toimittaa hautausluvan viranomaisille.

 

Vainajan luovutus ja hautajaisten järjestäminen

Ota yhteys hautaustoimistoon ja sovi hautajaisten järjestelyistä.

Hautaustoimisto huolehtii vainajan pukemisesta arkkuun sairaalassa. Jos haluat tuolloin nähdä vainajan, voit odottaa omaistenhuoneessa. Hautaustoimisto laittaa vainajan arkkuun ja siirtää arkun jäähyväishuoneeseen, jossa sinulla on mahdollisuus nähdä vainaja ja hyvästellä hänet. Voit sopia asiasta etukäteen hautaustoimiston kanssa.

Hautaustoimisto huolehtii vainajan siirrosta vainajien säilytystilaan hautausmaalla. Vainaja säilytetään siellä tuhkaamiseen tai hautaamiseen saakka.

Voit myös sopia, että hautaustoimisto hoitaa muitakin järjestelyjä. Hautaustoimisto voi varata kappelin tai kirkon, sopia siunausajan ja varata hautapaikan. Hautaustoimisto voi myös hoitaa muistotilaisuuden järjestelyt.

Jos haluat, voit hoitaa itse hautaamiseen ja siunaamiseen liittyviä järjestelyjä. Siinä tapauksessa ota yhteys seurakunnan kirkkoherranvirastoon tai hautauspalveluihin. Voit joko soittaa tai käydä virastossa.

 

Autamme sinua

Voit kysyä omaisesi hoitoon ja kuolemaan liittyvistä asioista sen yksikön henkilökunnalta, joka on hoitanut omaistasi.

Sairaalapastorin kanssa voit keskustella läheisesi kuolemaan ja suruun liittyvistä henkilökohtaisista kysymyksistä. Voit myös pyytää sairaalapastoria toimittamaan saattohartauden eli rukoushetken kuoleman jälkeen.

Sosiaalityöntekijän kanssa voit keskustella läheisesi kuoleman aiheuttamasta tilanteesta ja erilaisista sosiaalisista etuuksista.

Postitamme sairaalan laskun vainajan kotiosoitteeseen.