Projektisuunnittelija

”Kokemusasiantuntijoita on ollut mukana

  • hankkeemme ohjausryhmässä
  • erilaisissa työpajoissa
  • työryhmissä
  • puhumassa koulutuksissa.

Kun kokemusasiantuntijat ovat olleet mukana hankkeen toimenpiteissä, kohderyhmän ja ammattilaisten yhteistyö ja yhteiskehittäminen on lisääntynyt. Kehittämistyössä kohderyhmän kuuntelu on tärkeää, jotta palvelut todella vastaavat tarpeisiin. Kokemusasiantuntijoilla on arvokasta kokemuksellista näkemystä ja tietoa, jota ei ammattilaisilta löydy.”