Akuuttihoitaja-toimintamallin käyttöönotto on nopeuttanut potilaiden hoitoon pääsyä psykiatrian poliklinikoilla

Aikuispsykiatrian aluepoliklinikoilla otettiin syksyllä -21 käyttöön Akuuttihoitaja- toimintamalli, jonka vaikuttavuutta arvioitiin huhtikuussa ja marraskuussa -22 psykiatrian poliklinikoiden henkilökunnalle suunnatuilla webropol-kyselyillä.

Molemmissa kyselyissä enemmistö vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että Akuuttihoitaja-toimintamalli on nopeuttanut potilaiden hoitoon pääsyä sekä mahdollistanut potilaiden tehokkaamman hoidon.

Sekä potilaat että henkilökunta ovat kokeneet toimintamallin positiivisena asiana. Toimintamalli on saanut erittäin hyvää palautetta potilailta, koska heihin otetaan yhteyttä poliklinikalta niin nopeasti. Hoidon tarpeen kiireellisyys on tarkentunut potilaille soitetun puhelun aikana, ja pikaista ajanvarausta tarvitsevat potilaat ovat päässeet poliklinikalle nopeasti, eli hoidon oikea-aikaisuus ja yksilöllisyys ovat parantuneet.

Enemmistö vastaajista kokee, että Akuuttihoitaja-toimintamallin toteuttamiseen on varattu paljon tai sopivasti aika- ja henkilöresurssia. Toisaalta aika- ja henkilöresurssi koetaan ajoittain riittämättömäksi, koska toimintamallia toteutetaan muun työn ohessa. Akuuttihoitajan tehtäväkuvan selkeyttämiseksi toimintamallista tiedottamista on edelleen syytä jatkaa. Kaiken kaikkiaan Akuuttihoitaja-toimintamalli on juurtunut hyvin osaksi poliklinikoiden päivittäistä toimintaa.

Aikuispsykiatrian aluepoliklinikoilla toimivaa Akuuttihoitaja-toimintamallia esiteltiin  Satasairaalan sosiaalisessa mediassa Akuuttihoitaja Rauman psykiatrian poliklinikalla heinäkuussa.

Toimintamallin kehittämistyössä on aktiivisesti ollut mukana Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa –hanke Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa | Satasairaala.

Akuuttihoitaja
Kuvassa vasemmalla projektisuunnittelija Elina Santala ja oikealla Porin psykiatrian poliklinikan sairaanhoitaja Miia Grönmark. Kuva: Kristian Lindroos