Alkuvuoden päivystyskäynnit kasvoivat ja talous suunnitellun mukaista

Toiminnan ja talouden katsaus 1-3/2022

Vuoden 2022 tammi-maaliskuun toiminnassa näkyy edelleen koronaepidemian vaikutus. Alkuvuoden 2022 suoritemäärät ovat muilta osin kevään 2021 suoritemäärien tasolla, mutta päivystyskäynneissä on selvä nousu. Päivystyskäyntien kasvua selittää osin Drive-in -koronatestauksen lähes kolminkertaistuminen. Lisäksi toimenpidemäärissä on jääty alle alkuvuoden 2021 tason.

- Talous on toteutunut suunnitellun mukaisena. Sitovat toimintakulut ovat hieman alle ns. tasaisen tahdin ja jäsenkuntien palvelumaksut ovat arvioidun mukaiset. Tilikauden tulos on reilusti positiivinen, Mäkiranta kertoo.

Henkilöstömäärä ja varsinkin työpanos ovat laskeneet edellisvuodesta. Työpanoksen kehitykseen vaikuttaa alkuvuonna työtaistelutoimet, joista ainakin ylityö- ja vuoronvaihtokielto alentaa työpanosta. Sairauspoissaolot ovat kasvaneet merkittävästi. Suurimpana syynä ovat koronatartunnat, jotka ovat lisääntyneet alkuvuonna 2022.