Alueellinen tartuntatautien työryhmä arvioi Satakunnan tilannetta ja täsmensi suosituksia: PoSa:ssa tilanne on vaikea, mutta hallinnassa

Tiedote 1.12.2020 kello 21:00

Koko Suomen huonontuneen epidemiologisen tilanteen takia alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä on kokoontunut viime päivinä tiiviillä aikataululla arvioimaan epidemiologista tilannetta ja tarvittavia toimenpiteitä STM:n ohjekirjeen mukaisesti.

Kuten jo viime viikon lopulla todettiin, Pohjois-Satakunta on leviämisvaiheessa ja muu Satakunta kiihtymisvaiheessa. Katso tarkemmin epidemiologisen tilanteen arvio https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19

Tilannearvio ei ole muuttunut.

Alla on listattuna suosituksen kohdat, joihin tuli muutoksia kiihtymisvaiheessa oleville alueille, PoSa:ssa ovat voimassa leviämisvaiheen voimakkaat rajoitustoimet.

Sovittiin, että suositukset ovat voimassa tästä hetkestä alkaen vuoden loppuun 31.12.2020 asti.

  1. Ohjeistetaan aikuisten harrastustoiminnasta pidättäytymistä erityisesti sisätiloissa ja suosimaan harrastustoiminnan toteuttamista etäyhteyksin. Erityisesti kaikenlaista kontaktia sisältävää harrastustoimintaa kehotetaan välttämään. Rajoitus ei koske yksilö- tai ryhmälajien maajoukkuetoimintaa, SM-tason ja I-divisioonatasoista kilpailu- ja harjoittelutoimintaa sekä kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua.

    15 –vuotiaat tai alle olevat ikäluokat voivat jatkaa harjoittelua, kun etäisyyksistä ja hygieniasta huolehditaan tarkasti. Mikäli ikäluokan joukkueessa on osa yli 15-vuotiaita, voi koko joukkue silti harjoitella, kun etäisyyksistä ja hygieniasta huolehditaan tarkasti ja turvavälejä tulee pystyä tosiasiallisesti noudattamaan.  

  2. Julkisten tilojen sulkemisen osalta työryhmä suosittelee, että lasten- ja nuorten harrastuspaikat pysyvät auki, mutta julkiset muut tilat voidaan tarvittaessa sulkea harkinnan mukaan kiihtymisalueilla kuntakohtaisesti. Muualla kuin PoSassa epidemiologinen tilanne on kuitenkin varsin stabiili ja ollaan kiihtymisvaiheessa.
     
  3. Toisen asteen koulutuksen osalta seurataan tilannetta. Maskisuositus astui voimaan maanantaina 30.11.2020. Asiaa tarkastellaan uudelleen seuraavassa kokouksessa.

Lisäksi toivotaan, että mediassa kerrattaisiin Satakunnassa voimassa olevat suositukset, jotka löytyvät päivitettyinä oheisesta linkistä https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/voimassa-olevat-alueelliset-suositukset.

Edelleen painotetaan etäisyyksiä ja hyvää käsihygieniaa. Myös kokoontumisrajoitukset tulee ottaa vakavasti, jotta voitaisiin välttyä epidemian pahenemiselta ja terveydenhuollon kuormittumiselta. 

Oireisena näytteisiin tulee hakeutua viipymättä.

Satasairaalan nettisivut on päivitetty:

https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19
ja https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/voimassa-olevat-alueelliset-suositukset

Sosiaali- ja terveysministeriön suositukset, joita toteutetaan nyt Pohjois-Satakunnassa