Alueellinen tartuntatautityöryhmä kokoontunut Rauman vaikean koronatilanteen vuoksi

Tiedote 20.2.2021 kello 20.35

Rauman telakan tilanne

Rauman telakan tilannetta on jälleen tänään selvitetty yhdessä telakan edustajien, Rauman kaupungin toimijoiden, Satakunnan sairaanhoitopiirin infektioyksikön, THL:n ja AVI:n edustajien kanssa. Telakan tilanteesta on laadittu tiedote, joka on julkaistu Rauman kaupungin toimesta. Rauman terveystoimen suuren ponnistuksen myötä käytännössä koko telakan työntekijät on nyt kertaalleen testattu viikon aikana. Viimeisen kahden päivän aikana näytteitä otettiin lähes 400 päivässä, joka on vaatinut niin näytteenotolta kuin SataDiagin laboratorion analysointitoiminnalta merkittävää venymistä.

Rauman telakalta löytyi otetuissa seulontanäytteissä yhteensä noin 230 positiivista näytettä yhteensä noin tuhannelta testatulta henkilöltä. Viimeisen päivän näytteissä positiivisten osuus oli siis aiempia päiviä hieman pienempi ja yhteensä positiivisia näytteitä oli otetuista hieman alle 25 %. Todennäköisesti uusien tapausten määrät tulevat lähipäivinä laskemaan, koska seulontanäytteitä ei tuolloin oteta, vaan keskitytään oireisten testaamiseen matalalla kynnyksellä.

Toistaiseksi telakan työntekijöistä ei ole kukaan joutunut sairaalahoitoon koronavirusinfektion vuoksi. Sairastuneiden suuren määrän vuoksi on kuitenkin todennäköistä, että osastohoitoa tarvitsevien määrä tulee nousemaan merkittävästi.

Sairastuneet työntekijät asetetaan eristykseen tartuntatautiviranomaisten päätöksellä. Altistuneiden jäljitystyö on edelleen kesken, mutta altistuneeksi katsottavat asetetaan karanteeniin määräyksellä. Viralliset karanteeni- ja eristyspäätökset, toisin kuin omaehtoinen karanteeni, ovat määräyksiä, joiden noudattaminen ei ole vapaaehtoista. Määräyksien rikkominen on säädetty rikoslaissa rangaistavaksi. Tartuntatautiviranomainen voi pyytää tarvittaessa poliisilta virka-apua karanteeni- tai eristyspäätöksen toteuttamisessa.
 

Alueellisen tartuntatautityöryhmä suositukset

Alueellinen tartuntatautityöryhmä kokoontui tänään neuvottelemaan maakunnan ja erityisesti Rauman tilanteesta. Aiemmin 18.2.2021 laaditut, leviämisvaiheen täysimääräiset suositukset pidetään voimassa. Työryhmässä haettiin keinoja tukea Rauman kaupunkia raskaassa tilanteessa.

ATTR suosittelee vahvasti seuraavan kolmen viikon ajan vapaa-aikaa vietettäväksi vain oman perheen tai lähipiirin kesken. Maakunnan epidemiatilanne on nopeasti huonontunut ja riski tilanteen vaikeutumisesta edelleen on suuri. Kaikkien ylimääräisten ihmiskontaktien välttäminen auttaa estämään uusien tartuntojen syntymistä. Ulkoilmassa tartuntariski on huomattavasti sisätiloja pienempi, joten hiihtolomaa kannattaa viettää ladulla ja pulkkamäessä perheen kesken ulkoillen. Olemme Satakunnassa saaneet aiemminkin epidemian haltuun. Jaksetaan noudattaa suosituksia ja tehdään se jälleen.