COVID-19 -tilanne 1.6.2020. Satakunnassa ei ole todettu uusia COVID-tapauksia yli kuukauteen, aktiivista testausta ja hygieniatoimia on tärkeää jatkaa

Tiedote 1.6.2020

Satakunnassa viimeinen COVID-19 diagnoosi on tehty 29.4.2020. Kaikkiaan tapauksia on todettu Satakunnassa 53.  Epidemian tukahduttaminen on Satakunnassa siis ainakin toistaiseksi onnistunut. Tilanne voi kuitenkin nopeastikin muuttua ja siksi on erittäin tärkeää, että voimassa olevia hygieniaohjeita noudatetaan ja aktiivinen testaamin ja tartunnanjäljitys jatkuvat.

Satakunnassa nenänielusta otettavaan PCR-testiin pääsee matalalla kynnyksellä ja tulokset saadaan useimmiten samana päivänä käyttöön.

Sairaalavierailujen rajoituksia lievennetään 1.6.2020 lähtien
Hyvän tilanteen vuoksi ryhdymme asteittain purkamaan sairaalavierailuja koskevia, koronavirusepidemia aiheuttamia väliaikaisia rajoituksia, Lisäämme niitä uudelleen, jos koronavirustartuntojen määrä sairaanhoitopiirin alueella kääntyy nousuun.

Rajoitusten vähetessä on tärkeää noudattaa sairaalan antamaa ohjeistusta, jotta emme vaaranna hoitoa vaativien potilaiden ja heitä hoitavien ammattilaisten terveyttä.

Läheisten vierailut potilaiden luona  
Terveet, oireettomat läheiset voivat vierailla rajoitetusti tapaamassa sairaalahoidossa olevia potilaita. Vierailijoiden määrä on korkeintaan kolme läheistä.

Vierailut eivät ole sallittuja, jos vierailijalla on lieviäkin tartuntataudin oireita, kuten kuumetta, yskää, nuhaa, kurkku- tai lihaskipua, haju- tai makuaistin muutoksia tai ripulia. Jos tällaisia oireita ilmenee, tulee hakeutua testiin ensisijaisesti omaan terveyskeskukseen tai työterveyshuoltoon.

Vierailijoiden tulee ilmoittautua yksiköiden kansliassa ja sopia vierailusta henkilökunnan kanssa. Samalla henkilökunta antaa ohjeita käsihuuhteen ja mahdollisesti tarvittavien suojaimien käytössä. Jos potilas on yli 70-vuotias tai immuunipuutteinen, vierailijat käyttävät vierailun ajan visiiriä tai kirurgista suunenäsuojusta. On myös muistettava huolehtia kahden metrin turvavälin säilymisestä sekä potilaisiin että henkilökuntaan.

Saattaja poliklinikalla   
Potilaan kanssa voi vastaanotolle tulla yksi läheinen saattaja, mikäli potilas sitä toivoo tai se on potilaan hoidon kannalta tärkeää. Edellytykset ovat samat kuin osastovierailun yhteydessä.

Tiedottaminen 
Tiedotamme tilanteesta, jos uusia tapauksia Satakunnassa todetaan. Valtakunnan tilannetta voi seurata THL:n julkaisemasta koronakartasta. Palaamme Satakunnassa säännölliseen tiedottamiseen, mikäli tapaukset lisääntyvät.