COVID-tilanne Satakunnassa 12.5.2020

Tiedote 12.5.2020 kello 15.00

Satakunnan sairaanhoitopiirin COVID-tiedotuksessa pyritään olemaan täysin avoimia –  yksityisyyden suoja huomioiden

Satakunnan alueen näytteissä ei ole todettu uusia COVID-tapauksia alkuviikon aikana. Tapausten kokonaismäärä on edelleen 53, joista yksi on todettu ulkomaalaisella potilaalla. Satasairaalassa ei ole hoidossa potilaita COVID-infektion vuoksi. Sairaalassa hoidettujen potilaiden kokonaismäärä on ollut seitsemän, joista kaksi potilasta on joutunut tehohoitoon. Suurimmalla osalla todetuista tapauksista oirekuva on ollut siis lievä, eikä osastohoito ole ollut tarpeen. Osastohoidon tarve liittyy COVID-potilailla tyypillisesti hapensaantivaikeuteen, jota voidaan osastolla helpottaa lisähapen antamisella tai eri tyyppisillä laitteilla hengitystä tukemalla.

Satakunnan sairaanhoitopiiri on pyrkinyt olemaan COVID-tiedottamisessaan koko ajan mahdollisimman avoin. Sairaanhoitopiiri on tiedottanut uusista tapauksista arkisin lähes aina toteamispäivänä. Olemme myös tiedottaneet lähes päivittäin sairaalahoidossa olevien potilaiden lukumäärän. Satakunnan tapausmäärät ovat olleet hyvin pieniä koko epidemiajakson ajan ja erityisen pieniä ovat olleet osastolla hoidossa olevien potilaiden määrät. Tällaisessa tilanteessa tieto tartunnan saaneista tai osastohoitoon joutuneista leviää herkästi yhteisössä ja tapaukset ovat valitettavan helposti yksilöitävissä. Sairaanhoitopiirin tiedotuksessa on pyritty huolehtimaan potilaiden yksityisyyden suojasta, joka on yksi keskeisiä perusoikeuksia. Olemme noudattaneet Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen (Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit) tämän hetkistä linjausta COVID-infektioon liittyvien kuolemien tiedottamisesta. Satasairaalassa tapahtuneesta COVID-infektioon liittyvästä kuolemasta ei tiedotettu ennen asian saamaa julkisuutta näistä syistä.

COVID-infektioon liittyvä kuolemantapaukset ilmoitetaan lähes päivittäin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilla. Kuolemantapaukset ovat nähtävissä myös erityisvastuualueittain. Yksittäisen potilaan kuolema COVID-tautiin ei lisää muiden alueella asuvien henkilöiden riskiä sairastua itse COVID-infektioon tai kuolla tautiin. Tartuntariskiä ajatellen tärkeimpiä ovat uudet tapaukset, joiden suhteen Satakunnan alueella tehdään erittäin tehokasta ja tuloksekasta tartunnanjäljitystyötä lisätartuntojen estämiseksi. Satakunnan alueella tapahtuva COVID-potilaan kuolema ei anna yleistä lisätietoa COVID-infektion vaarallisuudesta, vaan siitä voidaan tehdä johtopäätöksiä valtakunnan tai maailman tasolla todettujen tapausten ja kuolemien valossa.

Satakunnan sairaanhoitopiiri noudattaa jatkossakin tiedottamisessa samaa avoimuutta, mutta yksittäisistä kuolemantapauksista ei tiedoteta erikseen nykyisen matalan tautitilanteen aikana. Sairaanhoitopiiri ilmoittaa COVID-infektioon liittyvät kuolemat päivittäin sosiaali- ja terveysministeriöön, jonka kautta ne näkyvät THL:n tilastoissa.