Epidemian korkein huippu on todennäköisesti ohitettu, mutta tapauksia on edelleen paljon ja terveydenhuolto on kuormittunut

Tiedote 4.3.2022 kello 19:27

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) kokoontui tänään käsittelemään alueen epidemiatilannetta ja sen vaatimia toimenpiteitä.

Satakunta täyttää leviämisalueen kaikki yhtä lukuun ottamatta; rokotukset ovat edenneet hyvin.

 • Koronainfektion ilmaantuvuus on edelleen korkea, 1343 / 100 000 asukasta / 14 vrk (koronakartta 4.3.2022). Ilmaantuvuusluvut eivät kuitenkaan anna enää todellista kuvaa epidemiasta, sillä vain pieni osa positiivisen tuloksen saaneista testataan virallisella PCR-testillä.
 • Terveydenhuolto on voimakkaasti kuormittunut. Perusterveydenhuollossa ja hoivakodeissa tilanne on epidemian vaikein.
 • Yleinen tartunnanjäljitys on tehottomana lopetettu ja se on kohdennettu sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköihin.
 • Positiivisten näytteiden osuus Satakunnassa kaikki näytteet huomioiden oli viikolla 9 30 %.
 • Luotsinmäen jätevesiseurannassa virusmäärä on samalla korkealla tasolla, kuin viime viikkoina. Jätevesiseuranta kertoo tilanteesta noin kahden viikon takaa, sillä koronavirusta erittyy ulosteeseen parisen viikkoa sairastumisesta.

 

Ilmaantuvuus

Ilmaantuvuus on yhä korkea.  THL Koronakartan perusteella ilmaantuvuus on 1343 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Todellinen ilmaantuvuus on kuitenkin selvästi suurempi, arviolta noin kolmin tai nelinkertainen, sillä terveydenhuollon testejä on kansallisen ohjeistuksen mukaisesti rajattu ja kotitestien osuutta lisätty.

Tartuntoja on runsaasti joka puolella Satakuntaa ja altistua voi edelleen missä tahansa. Kahden viikon ilmaantuvuus ylittää yli 1000 tapausta miltei kaikissa Satakunnan kunnissa. Viikoilla 7-8 ilmaantuvuusluku oli Satakunnan korkein, 1743 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Porissa ilmaantuvuus on 1530 ja Raumalla 1215 / 100 000 asukasta / 14 vrk.

 

Näytteenotto ja positiivisten näytteiden osuus Satakunnassa viikolla 8

Viikolla 8 Satakunnassa otettiin yhteensä 4051 näytettä, joista positiivisia oli 30 %.  Koko Suomessa positiivisia näytteitä oli 27 % kaikista otetuista. (Nämä tiedot on saatu THL:n yhteenvedosta, jossa saattaa olla vielä puutteita teknisistä ongelmista johtuen).

SataDiag laboratorion tutkimista näytteistä positiivisia viime viikolla oli jopa 47 %.  Huomattavan korkeita positiivisten näytteiden prosenttiosuuksia todettiin mm. Huittisissa (64,4 %), ja Keski-Satakunnassa (52,3 %). Myös Porissa positiivisten näytteiden osuus on korkea, 54,5 %, Raumalla osuus on 38,9 %.

 

Terveydenhuolto on edelleen erittäin kuormittunut, mutta vaikean koronavirusinfektion vuoksi sairaalaan joutuvia on nyt vähemmän

Sairaalahoitoa vaativien koronapotilaiden määrä on Satakunnassa edelleen korkea etenkin perusterveydenhuollossa, mutta myös erikoissairaanhoidossa. Viime viikon aiempaa suurempi tehohoitokuormitus (viisi uutta tehohoitojaksoa) on purkautunut ja vaikeaa koronavirusinfektiota sairastavien määrä on laskussa.

Viikolla 8 erikoissairaanhoidossa alkoi yhteensä 40 COVID-positiivista vuodeosastohoitojaksoa, joista 20 potilasta oli hoidossa ensisijaisesti Covid-infektion ja 20 muun syyn vuoksi. Kuluvan viikon aikana maanataista torstai iltaan mennessä (3,5 päivässä) on alkanut 6 uutta vuodeosaston hoitojaksoa Covid-infektion vuoksi ja 11 sellaista hoitojaksoa, jossa koronainfektio oli sivulöydös

Tänä aamuna Satasairaalassa oli yhteensä 21 koronapositiivista potilasta, joiden hoidossa tarvitaan eristystä ja varotoimia. Näistä ensi sijassa koronavirusinfektion vuoksi hoidossa oli vain 7 ja muusta syystä 14 potilasta. Yhtä potilasta hoidetaan teho-osastolla koronainfektion vuoksi. Erikoissairaanhoidon potilasmäärästä selvitään hyvin, mutta huolena on, että mikäli jatkohoitopaikat eivät kykene vastaanottamaan potilaita, voi tilanne vaikeutua.

Terveyskeskuksen vuodeosastolla oli tänä aamuna hoidossa peräti 66 koronapotilasta, joista noin 60 % ensisijaisesti koronainfektion vuoksi.  Lisäksi infektioyksikön tiedossa on, että alueen hoivakodeissa on ainakin 185 asukasta, joita hoidetaan varotoimin koronavirusinfektion vuoksi.

Satasairaala on pystynyt toimimaan lähes normaalisti, mutta eilen ja tänään joitakin suunniteltuja toimenpiteitä jouduttiin peruuttamaan, jotta päivystyksellinen ja kiireellinen toiminta pystytään varmuudella takaamaan viikonlopuksi. Suurin haaste on edelleen se, että osastopaikat sekä Satasairaalassa, että erityisesti terveyskeskuksissa ovat hyvin täynnä. Tämä koskee kaikkia potilaita. Tilannetta hankaloittaa osaltaan paitsi laajalle levinnyt koronavirusepidemia myös noroviruksen aiheuttamat vatsatautiepidemiat, joita on todettu eri puolilla Satakuntaa. Myös henkilökunnan sairastapaukset aiheuttavat yhä työvoimavajetta, joskin tältä osin pahin näyttää jo olevan takana. Tällä viikolla tilanteeseen on osaltaan vaikuttanut myös Tehyn ja Superin vuoronvaihto- ja ylityökielto.

Koko epidemian aikana Satakunnassa oli eiliseen mennessä hoidettu erikoissairaanhoidon osastolla 311 potilasta, tehohoidossa 45 potilasta. Näihin lukuihin on laskettu ainoastaan ne potilaat, jotka ovat olleet hoidossa nimenomaan sairaalahoitoa vaatineen koronainfektion vuoksi.

Koronaan liittyviä kuolemia (covid-19 infektio varmistettu edeltävän 30 vuorokauden aikana) on kirjattu kaikkiaan 93 kpl, joista 69 perusterveydenhuollossa tai ympärivuorokautisen hoivan yksikössä. Osa hoivalaitoksissa menehtyneistä on saatu selville vasta tarkastuksessa ja ne ovat tapahtuneet jo tammikuussa. THL selvittää parhaillaan tarkemmin koko Suomen aineistosta tarkempia kuolemansyitä ja niiden yhteyttä koronavirusinfektioon.

 

Satakunnan rokotuskattavuus

Satakunnassa 88,6 % väestöstä on saanut ensimmäisen koronavirusrokotteen, 86,5 % toisen ja 62,7 % kolmannen koronavirusrokotuksen. Toisen ja kolmannen rokotuksen osalta luvut ovat hieman paremmat, kuin Suomessa keskimäärin (Koko Suomen luvut: 1: 88,7%, 2: 86,3 %; 3:61,1%). Myös neljännet rokotukset ovat tärkeitä voimakkaasti immuunipuutteisille.

Rokotustahti on hidastunut, samoin kuin muuallakin Suomessa. Osalta jää kolmas rokote tässä vaiheessa ottamatta sairastetun koronataudin vuoksi.

Rokotusten edistymistä voi seurata THL kuutiosta osoitteesta: 
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/vaccreg/cov19cov/summary_cov19ageareacov?alue_0=518362&alue_1=518366&alue_2=&kattavuus_0=measure%2FCOVCOV#

 

Kansalaisohjetta on hieman päivitetty ”Mitä teen, jos epäilen koronavirusinfektiota?” 

Kansalaisohje: Mitä teen, jos epäilen koronatartuntaa? | Satasairaala.

Toivomme, että media muistuttaa ohjeiston olemassaolosta.

Ohjeet löytyvät Satasairaalan verkkosivuilta. Voimassa olevissa ohjeistoissa korostuu omaehtoinen kontaktien välttäminen, kotitestaus ja jäljityksen kohdentaminen sote-yksiköihin.  Ohjetta on päivitetty kahdella kohdalla.

Muutokset/lisäykset.

 • 28.2.2022 tuli voimaan laki ja asetus, jonka mukaan tartuntatautipäivärahaa voi hakea lääkärin tai hoitajan kirjoittamalla todistuksella. Sitä varten tarvitaan terveydenhuollossa otettava PCR- tai antigeenitesti. Tartuntatautirahaan on oikeutettu sellainen henkilö, jolle koituu ansioiden menetyksiä, joko oman sairastumisen tai lapsen sairastumisen vuoksi. Todistus kirjoitetaan sairastuneelle tilanteesta riippuen 5-10 vuorokaudeksi oireiden alusta lukien. Lue lisää: Muutoksia tartuntatautipäivärahan myöntämiseen (Kela)
 • Ohjeeseen on päivitetty, missä tapauksessa ja minne terveydenhuollon testiin on syytä hakeutua. Peruslinjaukset testin tarpeesta ovat kuitenkin ennallaan

 

Rajoitukset on pääosin poistettu, mutta varotoimien tarve vielä säilyy

Alueelliset suositukset löytyvät Satasairaalan sivuilta: Epidemian torjunta ja voimassa olevat alueelliset suositukset | Satasairaala.

 • Maskisuositusta on hieman lievennetty. Satakunnan ATTR suosittaa, että laajaa maskisuositusta noudattavat kaikki 12 vuotta täyttäneet tai vanhemmat. Kouluissa kuitenkin suositellaan, että maskia käyttäisivät edelleen viidesluokkalaiset ja sitä vanhemmat. Tässä noudatetaan samaa linjausta, kuin Varsinais-Suomessa.
 • Mikäli tilanne maaliskuun kuluessa paranee, maskisuositusta kevennetään todennäköisesti muuttuvan kansallisen suosituksen mukaisesti
 • Paitsi perusopetusta, toisen asteen opetusta, myös korkeakoulujen, vapaan sivistystyön, aikuisten perusopetuksen ja taiteen perusopetuksen järjestämistä suositellaan lähiopetuksena. Pitkään jatkuvan etäopiskelun haitat ovat selvästi suuremmat, kuin saavutettavissa oleva hyöty, myös toisella asteella ja korkeakouluissa opiskeleville nuorille.
 • Valtioneuvosto on linjannut, että kansallisesta etätyösuosituksesta luovutaan 28.2.2022. Satakunnassa suositellaan noudattamaan kansallista linjausta, kuitenkin mahdollistaen edelleen etä- ja lähityön yhdistämisen silloin kuin se työn luonne huomioiden on mahdollista.
 • Satakunnassa ei ole voimassa aluehallintoviraston määräyksiä koskien kokoontumisrajoituksia eikä myöskään yksityistilaisuuksien osallistujamäärään kohdistu enää suosituksia
 • Muistutetaan kuitenkin, että tartuntatautilain pykälä 58 c on voimassa edelleen koko Suomessa. Sen perusteella tilaisuuden järjestäjän vastuulla on, että osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja riittävien etäisyyksien pitämiseen. Lisäksi pintojen puhdistamisesta tulee huomioida tartuntatautilain 58 c § Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi

Alueellinen työryhmä haluaa muistuttaa, että rajoitusten lieventyessä ja epidemiologisen tilanteen ollessa edelleen vaikea, kaikkien meidän vastuullisen toiminnan merkitys kasvaa. Rokotukset ovat edelleen avainasemassa. Tärkeässä roolissa ovat edelleen myös maskin käyttö, etäisyyksien säilyttäminen ja hyvä käsihygienia. Erityisen tärkeää tämä on sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa työskenneltäessä ja vierailtaessa.

 

Ennuste koronaepidemian jatkumisesta Satakunnassa             

Tilanne on siis edelleen kuormittava, mutta maaliskuun aikana koronaepidemian Satakunnassa odotetaan rauhoittuvan vähitellen. Sairaalahoidon kuormituksen odotetaan säilyvän korkealla tasolla vielä ensi viikon ja kääntyvän sitten selvempään laskuun etenkin niiden potilaiden osalta, jotka ovat hoidossa nimenomaan koronavirusinfektion vuoksi. Asiaan luonnollisesti vaikuttaa se, miten tilanne kehittyy erityisesti perusterveydenhuollon osastoilla.  

Laajasta koronaviruksen seulonnasta luovutaan, kun epidemiologinen tilanne helpottaa. Tämä lienee ajankohtaista maaliskuun lopulla tai huhtikuun alussa. Vähitellen kuljemme kohti uutta normaalia, tilannetta tarkasti seuraten.