Epidemiatilanne muuttumaton – 80 vuotta täyttäneille ja iäkkäille hoivakodeissa asuville aletaan tarjota neljänsiä koronarokotuksia

Mediatiedote 25.3.2022 kello 12.25

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) ei kokoontunut tällä viikolla. Julkaisemme kuitenkin viikoittaisen tiedotteen epidemiatilanteesta.

Satakunta täyttää edelleen kaikki leviämisalueen kriteerit yhtä lukuun ottamatta; rokotukset ovat edenneet hyvin.

  • Satakunnan COVID-tapausten ilmaantuvuus on edelleen korkea, 1627 / 100 000 asukasta / 14 vrk (7.-20.3.2022). Ilmaantuvuusluvut eivät kuitenkaan anna todellista kuvaa epidemiasta tai tartuntojen määrästä, sillä vain pieni osa positiivisen tuloksen saaneista testataan terveydenhuollon testeillä.
  • Terveydenhuolto on edelleen kuormittunut.
  • Tartunnanjäljitystä tehdään kohdennettuna vain sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä.
  • Positiivisten näytteiden osuus Satakunnassa kaikki näytteet huomioiden oli viime viikolla 41 % eli nousussa.
  • Jätevesiseurannassa Luotsinmäen jätevedenpuhdistamon näytteessä 13.-14.3.2022 virusmäärä on edelleen korkealla tasolla, eikä selvää laskusuuntausta ole vielä todettavissa. Sama vakaa trendi näkyy koko Suomessa.

 

Ilmaantuvuus

Ilmaantuvuus on yhä korkea, vaikka ainoastaan osa tartunnoista tulee tilastoiduiksi terveydenhuollon testien kautta. THL:n koronakartan perusteella ilmaantuvuus kahdelta edelliseltä viikolta on 1627 / 100 000 asukasta / 14 vrk, joka on hieman noussut viikon takaiseen nähden.

Kahden viikon ilmaantuvuus ylittää yli 1000 tapausta useissa Satakunnan kunnissa. Viimeisten kahden viikon ilmaantuvuusluku oli Satakunnan korkein Raumalla 2358 / 100 000 asukasta / 14 vrk ja seuraavaksi korkein Eurassa 1873 ja Harjavallassa 1825 / 100 000 / 14 vrk. Porissa ilmaantuvuus oli 1719. Pohjois-Satakunnassa ilmaantuvuus on edelleen muuta Satakuntaa matalampaa etenkin Karvian (349 / 100 000 / 14 vrk) ja Jämijärven (237 / 100 000 / 14 vrk) alueella.

 

Näytteenotto ja positiivisten näytteiden osuus Satakunnassa viikolla 10

Viikolla 11 Satakunnassa otettiin yhteensä 4243 näytettä, joista positiivisia oli 41 %. Näytteiden määrä on pysynyt viime viikkoina melko vakiona. Positiivisten näytteiden osuus on kahden viime viikon aikana noussut hieman.

SataDiagin laboratorio on tutkinut n. puolet kaikista Satakunnassa otetuista näytteistä, ja positiivisten näytteiden osuus näistä noin 2175 näytteestä on 52 %.

Tietoa Satakunnan alueella liikkuvista virusmuunnoksista saadaan vain pienestä osasta tapauksia ja tiedot näistäkin tulevat viiveellä. Viimeisimpien saatujen tietojen mukaan Satakunnassa liikkuu koronaviruksen omikron-virusmuunnoksia 1 ja 2. Varsinais-Suomessa omikron 2 on jo valtavirus. Satakunnassa tilanne on oletettavasti melko samankaltainen.

Omikron 2-variantti on jossain määrin tarttuvampi kuin omikron 1. Tähän asti Suomesta ja maailmalta saadun tiedon mukaan sairastuminen omikron 2-variantin aiheuttamaan tautiin on kuitenkin varsin harvinaista ainakin lähikuukausina omikron 1 –variantin aiheuttaman taudin jälkeen. Koska herkkä PCR-tutkimus voi olla joissain tapauksissa positiivinen vielä viikkoja sairastetun COVID-infektion jälkeen, voi osa uusintainfektioina pidetyistä tilanteista olla kuitenkin muun viruksen aiheuttamia tauteja.

 

Osastojen koronakuormituksessa ei merkittävää muutosta

Osastohoitoa tarvitsevien koronapotilaiden määrä on Satakunnassa edelleen korkea.

Viikolla 11 erikoissairaanhoidossa alkoi yhteensä 26 hoitojaksoa potilailla, joilla todettiin COVID-tartunta. Näistä 12 oli hoidossa ensisijaisesti COVID-infektion vuoksi ja 14 ensisijaisesti muun syyn vuoksi. Molemmissa tapauksissa todettiin pientä laskua edelliseen viikkoon. Uusia tehohoitojaksoja koronapositiivisilla henkilöillä ei alkanut viikolla 11 yhtään.

Tänä aamuna Satasairaalassa oli yhteensä 19 koronapositiivista potilasta, joiden hoidossa tarvitaan eristystä ja varotoimia. Näistä ensi sijassa koronavirusinfektion vuoksi hoidossa oli 10 ja muusta syystä 9 potilasta. Tehohoitoa tarvitsee COVID-infektion vuoksi kaksi potilasta. Satasairaala on pystynyt toimimaan normaalisti, myös elektiivisen toiminnan osalta.

Viikolla 11 alkoi perusterveydenhuollon osastoilla uusia hoitojaksoja 26. Määrä siis lähes puolittui edellisestä viikosta. Edellisen viikon suurta uusien hoitojaksojen määrää selittäneekin osin osastolla tapahtuneet jatkotartunnat. Varotoimista huolimatta koronavirus leviää osasto-olosuhteissa herkästi. Perusterveydenhuollon osastoilla oli tänä aamuna hoidossa 40 koronapositiivista potilasta. Määrä on ollut laskusuuntainen ja näistä potilaista ainakin 14 on hoidossa muun syyn vuoksi.

Lisäksi infektioyksikön tiedossa on, että alueen lukuisissa pitkäaikaishoidon yksiköissä on yhteensä n. 160 henkilöä, joita hoidetaan varotoimin todetun koronavirusinfektion vuoksi. Määrä on hieman laskenut viime viikosta.

Koko epidemian aikana Satakunnassa oli eiliseen mennessä hoidettu erikoissairaanhoidon osastolla 356 potilasta ja näistä tehohoidossa 47 potilasta. Lukuihin on laskettu ainoastaan ne potilaat, jotka ovat olleet hoidossa nimenomaan sairaalahoitoa vaatineen koronainfektion vuoksi.

Osastohoidossa olevilla vaikeat tautimuodot painottuvat suhteellisesti vajaan rokotesuojan omaaviin. Viimeisten neljän viikon aikana erikoissairaanhoidon osastohoidossa on ollut 25 rokottamatonta ja 34 vähintään 2 rokotetta saanutta. Rokottamattomien osuus erikoissairaanhoidon osastopotilaita on ollut siis 42 %, kun vastaavasti rokottamattomien (tässä laskettu vähintään 2 rokotetta saaneiden mukaisesti) osuus 18 vuotta täyttäneestä väestöstä on 13,4 %.

Koronaan liittyviä kuolemia (COVID-infektio varmistettu edeltävän 30 vuorokauden aikana) on kirjattu 23.3.2022 mennessä kaikkiaan 121 kpl, joista 96 perusterveydenhuollossa tai ympärivuorokautisen hoivan yksikössä.

 

Satakunnan rokotuskattavuus

Satakunnassa 18 vuotta täyttäneestä väestöstä 88,5 % on saanut ensimmäisen koronavirusrokotteen, 86,6 % myös toisen ja 63,2 % edelleen myös kolmannen koronavirusrokotuksen. Koko Suomen vastaavat luvut ovat: 1. rokote: 89,5 %, 2. rokote: 87,2 % ja 3. rokote 62,7 %).

THL:n suosituksen mukaisesti Satakunnan alueella aletaan tarjota nyt neljänsiä rokotteita 80-vuotta täyttäneille ja ikäillä hoivakodeissa asuville (hoivakodeissa ei varsinaista ikärajaa). Rokote voidaan antaa, kun kolmannesta annoksesta on kulunut vähintään 3 kuukautta. Erityisesti yli 80-vuotiaiden ryhmässä rokotteiden teho on muita ikäryhmiä heikompi ja neljännellä rokoteannoksella pyritään antamaan lisäsuojaa vielä vakavaa tautimuotoa ja kuolemantapauksia vastaan.

Rokotusten edistymistä voi seurata THL kuutiosta osoitteesta: 
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/vaccreg/cov19cov/summary_cov19ageareacov?alue_0=518362&alue_1=518366&alue_2=&kattavuus_0=measure%2FCOVCOV#

 

Alueellisissa suosituksissa ei muutoksia

Alueelliset suositukset löytyvät Satasairaalan sivuilta: Epidemian torjunta ja voimassa olevat alueelliset suositukset | Satasairaala.

 

Epidemia ei vielä hellitä otettaan

Tapausmäärät sekä osastokuormitus jatkuvat edelleen korkeina. Edelliseen viikkoon nähden uudet erikoissairaanhoidon COVID-hoitojaksot ovat vähentyneet, mutta tästä ei vielä voida vetää johtopäätöksiä pidempiaikaisesta suuntauksesta. Hoitoa tarvitsevien määrä vaihtelee nopeasti ja yksittäisten päivien kuormitus voi olla hetkellisesti korkeampi.

Monissa maakunnissa ja monissa muissa maissa tapausmäärät ovat jälleen nousussa. Satakunnassakin väestössä liikkuu tautia paljon enemmän kuin terveydenhuollon testien antamista luvuista käy ilmi. Tautia aiemmin sairastamattomilla on merkittävä riski tartuntaan. Edelleen rokotesuoja kannattaa saattaa kuntoon vaikean tautimuodon välttämiseksi, aivan erityisesti riskiryhmiin kuuluvien ja iäkkäiden. Omilla valinnoilla vaikkapa suurten ihmisjoukkojen välttämisessä ja muutoin suojautumisohjeita noudattamalla voi vähentää omaa sairastumisriskiä.