Epidemiatilanne Satakunnassa erittäin vaikea – juhlitaan joulua turvallisesti lähipiirissä, kuitenkin läheiset muistaen

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) kokoontui tänään aikaistetusti käsittelemään alueen nopeasti pahentunutta epidemiatilannetta.

Satakunta on edelleen leviämisalue. Satakunta täyttää leviämisalueen kriteereistä nyt kaikki 7 kohtaa.

Toteutuvat kriteerit:

  • Ilmaantuvuus yli 100 – 14 vrk ilmaantuvuus nyt 302 / 100 000.
  • Sosiaali- ja terveydenhuolto tai sen osa on kuormittunut.
  • Satakunnassa esiintyy laajoja joukkoaltistumisia, joiden selvittäminen vaikeuttaa muuta epidemian torjuntatyötä.
  • Rokotuskattavuus on edelleen jäljessä Suomen keskitasosta.
  • Positiivisten näytteiden osuus on noussut selvästi yli 7 %:in.
  • Tartunnanjäljitys ei enää pysty jäljittämään kaikkia tapauksia ja tilanne vaikea erityisesti Porissa ja Raumalla.
  • Jätevesiseurannassa on edelleen nousua virusmäärässä.

 

Ilmaantuvuus

THL:n ilmoittama ilmaantuvuusluku koronakartan perusteella on 22.12.2021 301,6 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Ilmaantuvuus on noussut huomattavasti viimeisen viikon aikana ja kahden viikon seurantajaksolla ilmaantuvuus on noin kaksinkertaistunut sitä edeltävään kahteen viikkoon nähden.

Ilmaantuvuusluvut ovat korkeita kautta Satakunnan, mutta korkeimmat ilmaantuvuudet väestöön suhteutettuna on Pomarkussa (1163), Huittisissa (554), Karviassa (560) ja Kokemäellä (556). Porin ilmaantuvuusluku on 292 ja Rauman 279.             

 

Tartunnanjäljitys viikolla 50 (13.-19.12.2021)

Viime viikolla todettiin ainakin 371 tapausta Satasairaalan oman tilaston mukaan. Tautitapauksia on ilmaantunut niin paljon, että vaikka kunnat ovat panostaneet huomattavasti resursseja tartunnanjäljitykseen, kaikkien tapauksien osalta kattavaa tartunnanjäljitystä ei ole pystytty tekemään. Porissa ja Raumalla on erityisesti joukkoaltistumisissa jouduttu tiedottamaan ryhmäkohtaisesti mahdollisista altistumisista. Tartunnanjäljitystä ei ole ehditty täysin tekemään n. 20 %:ssa tapauksista näitä tilastoja laadittaessa, joten osuuksiin on suhtauduttava pienellä varauksella. Viime aikojen tartunnoista n. 40 % on todettu rokotetuilla henkilöillä. Suhteutettuna rokotettujen määrään, rokottamattoman riski sairastua on huomattavan korkea.

Tartunnanlähde jäi epäselväksi 37 %:ssa tapauksista. Vain 36 % kotimaisista tartunnoista todettiin valmiiksi karanteenissa olevilla henkilöillä.

Tartunnoista vain 1 % saatiin suoraan ulkomailta. Kotimaisista tartunnoista peräti ainakin 94 % oli peräisin omasta sairaanhoitoiiristä, joka kuvastaa laajasti leviävää tautia Satakunnan alueella.

Tartunnoista n. 34 % todettiin samasta taloudesta, 5 % ystävä- ja lähipiiristä. Työpaikalta peräisin oli 12 % tartunnoista, nämä todettiin eri alojen työpisteiltä. Tämä korostaa tarvetta jatkaa tai ottaa uudelleen käyttöön tehokkaat tavat koronatartuntojen leviämisen estämiseksi työpaikoilla.

Noin 2 % tartunnoista liittyi harrastustoimintaan eri tyyppisissä urheilumuodoissa. Varmasti ravitsemisliikkeistä peräisin olevia tartuntoja todettiin vain yksi. Todennäköisesti näitä tartuntoja on kuitenkin epäselvien tartunnanlähteiden joukossa.

Varmasti koulusta lähtöisin olevia tartuntoja todettiin 8 eli n. 3 %. Erityisesti Porissa (Porin kaupunki tiedottanut asiasta erikseen) on kuitenkin todettu paljon tapauksia koululaisilla. Nämä kaikki eivät suinkaan ole koulusta saatuja tartuntoja, mutta on erittäin todennäköistä, että vaikeassa epidemiatilanteessa nyt myös kouluissa ja päiväkodeissa on syntynyt jatkotartuntoja lasten keskuudessakin.

 

Näytteenotto ja positiivisten näytteiden osuus Satakunnassa viikolla 50

Viikolla 50 Satakunnassa otettiin yhteensä 5119 näytettä, joista positiivisia oli peräti 7,3 %. Kokonaisnäytemäärä pysyi melko samana edelliseen viikkoon nähden. Huomattavan paljon positiivisia näytevastauksia on saatu nyt myös yksityisten lääkäriasemien testauksen kautta.

Näytteenotto on Satakunnassa jatkunut erittäin vilkkaana ja kunnat ovat pystyneet nostamaan tarvittaessa näytteenottokapasiteettiaan. Tiistaisen tilanteen mukaan lähes jokaisessa kunnassa on päässyt näytteenottoon seuraavan vuorokauden aikana.

SataDiag laboratorion reagenssipula on nyt ohitettu ja näytteet pystytään jälleen analysoimaan omassa laboratoriossa täysimääräisesti. Alkuun saattaa vielä olla viitettä näytevastauksissa, mutta todennäköisesti lähipäivinä päästään normaaliin tilanteeseen ja vastaukset saadaan suuressa osassa tapauksia 1-2 vrk sisällä.

THL on ohjeistanut kansalaisia, että positiivista kotitestitulosta ei aina tarvitse varmentaa terveydenhuollon PCR-tutkimuksella, mutta Satakunnassa pyrimme ainakin vielä nykyisessä tilanteessa varmistamaan kaikki positiiviset tulokset. Mikäli siis saat positiivisen tuloksen kotitestissä, varaa aika oman kunnan näytteenottoon. Mikäli epidemiatilanne edelleen pahenee ja tapausmäärät nousevat, voi julkisen- ja yksityisen terveydenhuollon näytekapasiteetti ylittyä ja joudumme jatkossa muuttamaan näytteenottokriteerejä.

 

Erikoissairaanhoidon kuormituksen ennakoidaan nousevat lähiviikkoina

Erikoissairaanhoidossa on 23.12.2021 kuusi potilasta osastohoidossa ja yksi potilas tehohoidossa. Viikolla 50 alkoi kuusi uutta osastohoitojaksoa erikoissairaanhoidossa. Nopeasti nousseet tartuntamäärät saattavat noin 1-2 viikon viiveellä nostaa erikoissairaanhoidon osastokuormitusta merkittävästi.

Perusterveydenhuollon vuodeosastoilla oli 23.12.2021 yhteensä 5 koronaviruksen takia eristyksessä hoidettavaa potilasta.

Perusterveydenhuollon kaikki yksiköt ovat voimakkaasti kuormittuneet koronatoimista: laajoista jäljityksistä, näytteidenotosta, rokotuksien järjestämisestä ja koronatodistuksien laatimisesta. Jäljityksessä on jo jouduttu jättämään osassa kunnista pienemmän riskin tartuntatilanteita jäljittämättä.

 

Satakunnan rokotuskattavuus

Satakunnassa on saanut ensimmäisen rokoteannoksen 86,3 % 12 vuotta täyttäneestä väestöstä (koko Suomessa 87,7 %) ja kaksi annosta 81,6 % (koko Suomessa 83,3 %). Kolmannen rokotteen on saanut 16,6 % kyseisestä väestönosasta.

Kunnat tiedottavat itse uusien rokotusryhmien ja rokotusaikataulujen muutoksista.

Rokotusten edistymistä voi seurata THL kuutiosta.
 

Alueelliset suositukset Satakunnassa

Alueelliset suositukset löytyvät Satasairaalan sivuilta: Epidemian torjunta ja voimassa olevat alueelliset suositukset | Satasairaala.

Aluehallintovirasto on tänään tehnyt päätökset, joilla ihmisten välisiä kontakteja pyritään merkittävästi vähentämään, eli tiloja sulkemalla ja kokoontumisia kieltämällä. Tämä on välttämätöntä tautitapausten saamiseksi laskuun nykyisessä epidemian tilanteessa. Olemme erittäin vakavassa tilanteessa ja nykyisellä vauhdilla nousevat tartuntaluvut voivat aiheuttaa merkittävän nousun osastohoitoa tarvitsevien koronapotilaiden määrässä lähiviikkoina.

Hyvä rokotuskattavuus auttaa epidemian hallinnassa ja sen parantaminen edelleen on aivan keskeistä. On todennäköistä, että omikron-viruskanta leviää jo alueellamme merkittävästi ja tartuntoja tulee helpommin myös kaksi rokotetta saaneille. Rokotteet ovat kuitenkin edelleen paras keino pitkäaikaiseen epidemian hillintään ja vakavien tautimuotojen estämiseen, myös omikronin levitessä valtavirukseksi. Uusi vuosi on hyvä aloittaa suositusten mukaisesti rokottautuneena.

Maskisuositus jatkuu laajana ja sen noudattaminen on nykyisessä epidemiatilanteessa erittäin tärkeää. Tällä hetkellä koronatartunnan voi saada mistä tahansa tilaisuudesta tai tilasta, jossa on muita ihmisiä koolla. Vaikka alueellisia rajoituksiakin joudutaan ottamaan käyttöön, on jokaisen oma koronaturvallinen toiminta aivan keskeistä tilanteen hallinnassa.

Suosittelemme, että joulua vietettäisiin lähipiirin kanssa. Iäkkäiden ja riskiryhmään kuuluvien omaisten ja läheisten kanssa kannattaa keskustella heidän omasta toiveestaan vierailujen osalta. Sairaana tai koronatartunnalle altistuneena tulee pysyä kotona, vaikka kotitesti olisikin negatiivinen. Kotitestiä voi kuitenkin käyttää apuna löytämään mahdollinen oireeton koronatartunta ennen vierailuille lähtöä.

 

Tuomas Nieminen
Osastonylilääkäri, Infektioyksikkö, Satadiag

tuomas.nieminen@satadiag.fi

 

Petteri Lankinen
Johtajaylilääkäri, Satasairaala

Alueellisen tartuntatautien työryhmän puheenjohtaja
petteri.lankinen@satasairaala.fi