Epidemiatilanne Satakunnassa kääntymässä parempaan – matkailuun liittyvien tartuntojen mahdollisuus myös omalla alueellamme muistettava

Tiedote 8.7.2021 kello 17:02

Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä kokoontui tänään sovitusti arvioimaan Satakunnan epidemiologista tilannetta ja toimenpidesuosituksia. Jäljessä kerrottavien epidemiologisten mittareiden valossa Satakunnan katsotaan olevan edelleen koronaepidemian perustasolla, vaikka ilmaantuvuusluku onkin noussut viime viikkoon nähden. Uusia tautitapauksia on ollut viikolla 26 edelleen runsaasti, mutta ne ovat suurelta osin olleet jatkotartuntoja tunnetuista tartuntaketjuista ja nämä tartuntaketjut ovat hyvin hallinnassa ja pysäytettävissä. Ilmaantuvuuslukua lukuun ottamatta muut epidemiatilannetta kuvaavat muuttujat ovat kehittymässä suotuisaan suuntaan.

ATTR pitää alueelliset suositukset ennallaan. Varsinaisten yleisten rajoitustoimien sijaan epidemian hallinnassa korostuu tällä hetkellä jokaisen omat valinnat ja toiminta koronaturvallisesti. Kaikkien noudattaessa hygieniasuosituksia, turvavälejä ja maskisuositusta, pystymme välttämään rajoitusten tiukennuksia. Yhtenä keskeisenä keinona yhteiskunnan ja palvelujen auki pysymiseen sekä tapahtumien jatkumiseen on myös koronarokotusten ottaminen heti, kun siihen on mahdollisuus.

Viimeisen viikon aikana on tiedotettu kuntien (Pori ja Rauma) toimesta mahdollisista altistumistilanteista ravintoloissa ja hotellin aamiaisella. Mahdolliset tartunnanlähteet ovat tapauksissa olleet Satakunnan ulkopuolelta. Kotimaan matkailussakin on siis pidettävä mielessä koronaturvalliset toimintatavat, jotta tartuntojen leviämistä ei pääse tapahtumaan. Tapahtumien ja palvelujen järjestäjillä on vastuu mahdollistaa tartuntojen leviämistä estävät käytännöt; toisaalta myös käyttäjillä on vastuu toimia ohjeiden ja suositusten mukaisesti.

Ensimmäiset tulokset Satakunnan epidemiatilanteen pahentumiseen liittyvistä viruskannoista on saatu THL:lta. Kaksi sekvensoitua viruskantaa eri tartuntaketjuista edustavat deltavarianttia. Ennakoidusti näyttää siis siltä, että deltavariantti ottaa valtaviruksen aseman myös Satakunnassa, kuten se on tekemässä muuallakin maailmassa. Deltavariantti tarttuu herkemmin kuin aiemmat muuttuneet viruskannat. Se asettaa erityisen tarpeen rokotuskattavuuden parantamiselle nykyisestä ja erityisesti myös toisen rokotusannoksen ottamiseen. Rokotteet estävät vaikeita tautimuotoja hyvin myös muuntuneiden viruskantojen osalta. Kahden annoksen jälkeen rokotteet estävät tehokkaasti myös deltavariantin aiheuttamia lieviä tautimuotoja.

Epidemiologinen tilanne

Tapausmäärät ja ilmaantuvuus

Satakunnassa on todettu 6.7.2021 mennessä kaikkiaan 1790 COVID-19 tapausta Satasairaalan tilaston mukaan. Viikolla 26 todettiin uusia tapauksia 28. Ilmaantuvuus on siis vielä noussut niin Satakunnassa kuin erityisesti Porissa. Kuten jäljestä käy ilmi, viikon 26 tapaukset liittyvät kuitenkin valtaosin tunnettuihin tartuntaketjuihin ja tilanne näyttää tällä hetkellä rauhoittuvalta, vaikka tapauksia on vielä todettukin runsaasti.

Viikkojen 25 ja 26 (28.-27.6.2021) tapaukset jakautuivat kuntakohtaisesti seuraavasti (Satasairaalan oma tilasto):

  • Pori 36
  • Eura 6
  • Rauma 5
  • Kokemäki 5
  • Ulvila 3
  • Säkylä 1
  • Eurajoki 1
  • Kankaanpää 1
  • Nakkila 1
  • Harjavalta 1

Satakunnassa yhteensä 60 tapausta ja 14 vuorokauden ilmaantuvuus 27,8 / 100 000.

Tartunnanjäljitys viikolla 26

Kaikista 28 tapauksesta peräti 22 (81 % kotimaisista tartunnoista) oli karanteenissa taudin toteamishetkellä, jolloin tartuntaketju on saatu katkaistua. Tämänkin viime viikkojen tartuntamäärien nousun aikana kuntien tartunnanjäljitystoiminta on osoittanut toimivuutensa.

Tartunnanlähde oli selvillä 93 %:ssa oman sairaanhoitopiirin alueen tapauksista. Ainoastaan yhdellä tartunnan Satakunnan alueelta saaneella tartunnanlähde jäi epäselväksi.

Suoraan ulkomailta peräisin olevia tartuntoja todettiin vain yksi. Kotimaassa tapahtuneita tartuntoja alun perin ulkomaiselta tartunnanlähteeltä todettiin yhdeksän. Yksi tartunta oli tapahtunut työpaikalla, mutta harrastuksiin tai leireihin liittyviä tapauksia ei todettu.

Sairaanhoitopiiriin tai alueen kuntiin ei ole tullut tietoa, että alueemme suurissa yleisötapahtumissa olisi ollut henkilöitä tartuttavuusaikana. Myöskään yleisötapahtumiin liittyviä tartuntoja omalla alueellamme ei ole tullut esiin. Edellä mainitusti mahdollisia altistustilanteita, mutta ei varsinaisia joukkoaltistuksia, on ollut Raumalla ja Porissa ravintiloissa ja näistä on tiedotettu erikseen.

Viikolla 26 Satakunnassa asetettiin tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin 148 henkilöä.

Tartunnanjäljitys toimii viiveettä koko Satakunnassa.

Testaus

Viikolla 26 Satakunnassa analysoitiin yhteensä 3236 koronavirusnäytettä. Näytteille hakeuduttiin selvästi aiempaa viikkoa enemmän. Kuitenkin positiivisten näytteiden osuus laski selvästi ollen 0,9 %.

Tähän mennessä on saatu tulokset kahden viime viikkojen tapausten sekvensoinnista. Kannat olivat deltavirus-tyyppiä. Nämä kyseiset tartuntaketjut on saatu katkaistua.

Terveydenhuollon kuormitus

Satasairaalassa on tällä hetkellä hoidossa yksi potilas koronavirusinfektion vuoksi. Terveydenhuollon kuormitus kohdistuu koronaviruksen osalta eniten tartunnanjäljitystoimintaan ja toisaalta koronarokotusten antamiseen. Osastohoidon tarpeen merkittävää lisääntymistä ei ole odotettavissa seuraavan viikon aikana.