Kenttäjohtajamme Heikki Lampinen on Vuoden ensihoitaja 2022

Kenttäjohtajamme Heikki Lampinen on valittu Vuoden 2022 ensihoitajaksi kiireettömien ensihoitotehtävien, Combilanssi-toiminnan sekä ensihoidon työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen kehittäjänä.

Tunnustus ja kiertopalkintola, johon on kaiverrettu palkittujen nimet, on myönnetty vuodesta 2011 alkaen. Valintaraatiin kuuluvat Ensihoidon opettajat, Ensihoitolääkärit (Suomen Anestesiologiyhdistyksen ensihoidon alajaos), Suomen Ensihoitoalan liitto, Tehy ja ensihoidon erikoislehti Systole.

Heikki Lampinen
Heikki Lampinen. Kuva Henri Peltonen.


Ensihoitotehtävien kehittämistyö

Satakunnassa vuosittain yli 30 000 ensihoidon tehtävää. Näistä tehtävistä hätätilapotilaita, joiden kohtaamiseen ensihoitajat on koulutettu, on kuitenkin vain pieni määrä. Suurin osa on kiireettömiä tai  muunlaisia tehtäviä esimerkiksi ikääntyneiden ja haavoittuvassa asemassa olevien  ihmisten auttamiseksi. Lampinen on ollut jo pitkään mukana liikkuvien palveluiden ja ensihoidon kehittämisessä.

Kenttäjohtajan tehtävässä pääsin katsomaan järjestelmän toimintaa näköalapaikalta, kertoo Lampinen. – Kiireettömien ensihoitotehtävien hoitamiseen tarvittiin uusia työkaluja ja erilaisia käytäntöjä kestävien ratkaisumallien rakentamiseksi. Onkin ollut palkitsevaa edetä Combilanssi-toiminnassa suhteellisen nopeasti käytännön ja tulosten tasolle.

Vuoden ensihoitaja -tunnustus on arvostettu valtakunnallinen tunnustus ensihoidon kentällä.

Arvostan saamaani tunnustusta, ja samalla totean sen kuuluvan vahvasti koko tiimille!  Ja nyt jatketaan sitten taas työntekoa, koska vielä on aika paljon tekemistä, lopettaa Lampinen.

Lämpimät onnittelumme tunnustuksen johdosta!