Koko Satakunta on siirtynyt leviämisvaiheeseen, epidemian estämiseksi suositukset kiristyvät joiltakin osin

Tiedote 18.2.2021 kello 21.10

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä on kokoontunut tänään ja tehnyt kokonaisvaltaisen arvion alueen tilanteesta. Epidemiologinen tilanne on huonontunut ja koko Satakunta on nyt leviämisvaiheessa.

Satakunnan ilmaantuvuus

Ilmaantuvuus Satakunnassa on noussut ja on Satasairaalan oman tilaston mukaan 204 tapausta / 14 vrk, josta ilmaantuvuus 94,5 / 100 000 asukasta / 14 vrk. THL:n ilmaantuvuusluku koronakartan perusteella on 87,7 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Ilmaantuvuus on voimakkaassa kasvussa, sillä Rauman telakalla on menossa hyvin laaja poikkileikkaustutkimus ja epidemiaselvitys.

Infektioyksikön oman tilaston mukaan varmistettuja koronavirusinfektioita oli tänään kokouksen aikaan Satakunnassa kaikkiaan 790. Tartuntatautirekisterin mukaan tapauksia oli todettu 738. Osa erosta selittyy tilastointiviiveellä, osa lentokentällä otetuilla näytteillä ja osa sillä, että henkilöt eivät ole kirjoilla Suomessa. Oma tilastomme on tarkka.
 

Tapaukset ja ilmaantuvuus 3.2. – 15.2.2021, 204 tapausta

 • Pori 58, ilmaantuvuus 69,1 / 100 000 asukasta / 14 vrk 
 • Rauma 118, ilmaantuvuus 300,7 / 100 000 asukasta / 14 vrk
 • Pohjois-Satakunta 11, ilmaantuvuus 63,1 / 100 000 asukasta / 14 vrk
 • Ulvila 2, Merikarvia 1, Eura 5, Säkylä 2, Eurajoki 4, Huittinen 3

 

Koronakartassa on nyt huomattavia virheitä paikkakuntien suhteen, sillä valtaosa Raumalla asuvista ja nyt positiivisiksi todetuista telakan työntekijöistä kirjautuu virheellisesti porilaisiksi vain siksi, että näyte on tutkittu Porin laboratoriossa. Tämä johtuu siitä, että henkilöt eivät ole kirjoilla Suomessa.  Paikallisesti emme pysty virhettä korjaamaan, vaan se tapahtuu usean päivän viiveellä.

Tämän päivän aikana on nyt todettu 59 uutta tapausta Raumalle. Näistä valtaosa liittyy telakan tutkimuksiin ja kirjautuu Porin tapauksiksi.  Tapaukset tulevat lähipäivinä nopeasti lisääntymään, vaikka varotoimet on käynnistetty. Tiedotamme tilanteesta yhteistyössä Rauman kaupungin ja telakan kanssa nyt päivittäin iltaisin.

Uusia muuntoviruslöydöksiä ei ole Satakuntaan varmistettu, telakan näytteet ovat tutkittavina

Olemme tänään saaneet tulokset useista muuntovirustutkimuksista, mutta uusia muuntovirustapauksia ei ole todettu, telakan näytteiden tulokset luonnollisesti vielä puuttuvat.

Kuten aiemmin on kerrottu, Satakunnassa on varmistettu yhteensä yhdeksän muuntoviruslöydöstä. Kolme tapauksista liittyy yhteen pitkään tartuntaketjuun, joka on lähtöisin Laitilasta. Raumalla tähän ketjuun on todettu liittyvän yhteensä 17 tapausta.  Muihin tunnistettuihin muuntovirustapauksiin ei ole liittynyt leviämistä väestössä.

 

Tartunnanjäljitys toimii hyvin, mutta on viime päivinä kuormittunut voimakkaasti

Tällä hetkellä tartunnanjäljitys on ruuhkautunut Raumalla osittain myös kieli- ja kulttuurivaikeuksien vuoksi, mutta hyvää yhteistyötä tehdään telakan ja sen alihankkijoiden kanssa. Myös viime viikonlopun aikana Porissa oli haasteita. Kaikkiaan tartunnanjäljitys toimi Satakunnassa tehokkaasti. Viime viikolla uusi tapauksia oli 105 (edellisellä viikolla 45). Tartunnanlähde selvisi 84 %:ssa tapauksista. Tartunnanlähde jäi epäselväksi 17 tapauksessa.

Viime viikon tartunnoista 26 % saatiin työpaikalta ja 24 % samasta taloudesta. Lisäksi tartuntoja tuli lähipiiriin ja ystävien kohtaamisesta 6 %, kotona käyneen siivoojan vuoksi 5 %. Erityistä huolta herättää palvelutalossa Raumalla todettu epidemia, joka selittää 5 % tartunnoista. Tämän viikon tuloksista ei vielä voida kertoa kattavasti.

Joukkoaltistumistilanteita oli viime viikolla lukuisia ja näistä on kaikista tiedotettu erikseen. Iso ja laajoihin tutkimuksiin johtanut vastanottokeskuksen rypäs Porissa näyttää nyt saadun hallintaan tehokkailla toimilla.

Viimeisin ja laajin joukkoaltistus ja epidemia liittyy Rauman telakaan ja sen alihankintayrityksiin, asiasta on toistuvasti tiedotettu erikseen. Siihen liittyen menossa on hyvin laaja, lähes 1000 henkilön testaus ja torjuntaoperaatio yhteistyössä Rauman kaupungin telakan ja sairaanhoitopiirin kanssa. Löydökset tulevat lähipäivinä voimakkaasti lisääntymään. Tavoitteena on saada telakan epidemia hallintaan. Tällä hetkellä arvioiden noin 10 - 15 % todetuista tapauksista on todennäköisesti vanhoja tartuntoja. Intensiivinen työ telakkaan liittyen on käynnissä.

 

Näytemäärä on lisääntynyt, on tärkeää hakeutua näytteisiin heti oireiden alkaessa

Viime viikolla otettu kaikkiaan 3604 näytettä, joista 2,9 % on ollut positiivisia.  Erityisesti Raumalla ja Porissa positiivisten näytteiden prosenttiosuus on noussut. Luku sisältää yksityisen sektorin testit ja rajalla otetut näytteet.  Tällä viikolla tullaan tekemään näytemäärässä uusi ennätys.

On tärkeää, että näytteelle hakeudutaan heti oireiden alettua, jotta tartuntaketjut pystytään tehokkaasti katkaisemaan.

 

Tilanne sairaalassa on rauhallinen, mutta sairaalahoidon tarpeen odotetaan nousevan

Satasairaalassa on nyt hoidossa viisi koronapotilasta, teho-osastolla ei ole hoidossa koronapotilaita. Perusterveydenhuollossa on osastohoidossa kaksi potilasta. Hoidossa olevien potilaiden määrä on noussut hyvin tarkasti viime viikolla tehdyn ennusteen mukaisesti.

Vastaavasti nyt ennustetaan, että noin viikon kuluessa osastohoitoa tarvitsee noin 15 - 20 potilasta, joista arvioidaan 2 - 4 potilaan vaativan tehohoitoa. On mahdollista, että tätä arviota voidaan joutua nostamaan, mikäli uusien tapausten määrä lisääntyy.  Satasairaalassa toiminta jatkuu normaalisti ja etenemme aiemman valmiussuunnitelman mukaisesti. Myös Raumalla on varustauduttu terveyskeskuksen kohorttiosaston avaamiseen tarvittaessa.

 

Rajoitukset ja suositukset kiristyvät epidemian leviämisen estämiseksi

Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) antaa suosituksia kunnille toimenpiteiden toteuttamiseksi. Kunnat tekevät päätökset suositusten pohjalta. ATTR ei voi antaa määräyksiä yksityisille elinkeinonharjoittajille, mutta suosituksilla pyritään ohjaamaan myös yksityisiä toimijoita.

Työryhmän työskentelyä ohjaa vahvasti hallituksen hybridistrategian toimintasuunnitelma. 14.1.2021 STM on lisäksi kehottanut alueita täysimääräisiin toimiin muuntuneen koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Viranomaisten keinovalikoima on ollut Satakunnassa ollut jo aiemmin laajalti käytössä, sillä Rauma oli jo viime viikolla leviämisvaiheessa.  Joitakin täsmennyksiä tehtiin. Alueellisten suositusten voimassaoloa on jatkettu ja ne ovat voimassa 21.3.2021 saakka.

Suositukset on päivitetty Satasairaalan nettisivuille ja ne ovat kokonaisuudessaan luettavissa täältä:

https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset-suositukset

 

Muutoksia on tullut seuraaviin suosituksiin

 

Opetuksen järjestäminen

 

Ammattikorkeakoulut

Koko Satakunnassa ATTR suosittelee opetuksen siirtämistä kokonaan etäopetukseen, ja vain välttämätön opetus toteuttaa lähiopiskeluna.

 

Toisen asteen opetus

Koko Satakunnan siirryttyä leviämisvaiheeseen ATTR suosittelee kuntakohtaisesti harkitsemaan opetuksen siirtämistä etäopetukseen, ja vain välttämätön opetus toteutetaan lähiopiskeluna muistaen maskit, turvavälit ja hygieniaohjeet. Tämä ratkaisu on tehty hallituksen ohjekirjeen velvoittamana. Huomautetaan kuitenkin, että opetukseen liittyen jatkotartuntoja ei ole esiintynyt, joten hybridimallia, eli etä- ja lähiopetusta vuorotellen niin, että välttämätön opetus voidaan toteuttaa lähiopetuksena, muistaen maskit, turvavälit ja hygieniaohjeet voidaan harkita.

 

Perusopetus (ylä- ja alakoulut)

Ylä- ja alakoulut jatkavat lähiopetuksessa. 

Valtakunnallisen suosituksen mukaan maskit ovat käytössä yläkouluissa ja kaikilla 6-luokkalaisilla, sekä 5-luokkalaisilla niissä kouluissa, joissa yhteisluokissa 5- ja 6-luokkalaiset opiskelevat samassa tilassa. Koulukuljetusten osalta maskeja tulee käyttää kaikkien niiden oppilaiden, joiden koulukuljetuksissa on mukana 6-luokkalaisia tai vanhempia oppilaita.

 

Esiopetus ja varhaiskasvatus

Suositus: Tulee pyrkiä huolehtimaan siitä, että eri ryhmien välillä ei synny kontakteja.

Henkilökunnan tulee edelleen käyttää kasvomaskeja tai esiopetuksessa vaihtoehtoisesti kokokasvovisiiriä.

Suositukset ovat voimassa 21.3.2021 asti.

 

Harrastustoiminta

Aikuisten harrastustoiminta

ATTR suosittelee, että sisätiloissa toteutettava aikuisten harrastustoiminta keskeytetään koko Satakunnassa.

Myös yksityisten toimijoiden toivotaan noudattavan suosituksia.

 

Lasten ja nuorten harrastustoiminta

Alle 20-vuotiaat voivat harjoitella seuraavin rajoituksin:

 • Sisäliikuntatiloissa toteutettava 12 – 20 -vuotiaiden kilpailu-, ottelu-, tai sarjatoiminta pidetään edelleen keskeytettynä. Urheilutapahtumia ja -kilpailuja ei tule järjestää. Suositus koskee yksilö- ja joukkuelajien liikunta- ja urheilutapahtumia sisä- ja ulkotiloissa.
 • Harjoittelu 12 – 20 -vuotiaiden toimintaan varatuilla vuoroilla tulee toteutua turvavälein ja ilman lähikontaktia. Tämä tarkoittaa mm. peliharjoittelussa, voimistelussa, kamppailulajiharjoittelussa pidättäytymistä lähikontaktityyppisestä harjoittelusta. Ulko-olosuhteita voi hyödyntää harjoittelussa.
 • Kuorolaulutoimintaa sekä puhallinsoittimien yhteisharjoituksia ei suositella.
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta hygieniasuosituksista ja turvaväleistä tulee voida noudattaa.
 • Vanhempia suositellaan käyttämään maskia ja välttämään kontakteja lapsia noutaessaan.
 • Alle 12-vuotiaiden oman ryhmän tai joukkueen kesken myös lähikontaktia sisältävät harjoitteet ovat sallittuja. Kilpailuja tai esiintymisiä yleisölle ei tule järjestää. Ottelu- ja kilpailutoiminnan mahdollistamista arvioidaan viikoittain. Asuinkaupungin sisäiset ottelut ja kilpailut sallitaan.
 • Suositellaan harrastustoiminnan järjestämistä mahdollisuuksien mukaan ulkona.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistus lasten ja nuorten ryhmäharrastustoiminnasta:  

Suositus harrastustoiminnasta ei koske yksilö- tai ryhmälajien maajoukkuetoimintaa, SM-tason ja I-divisioonatasoista kilpailu- ja harjoittelutoimintaa sekä kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua.

Urheilutapahtumissa ja -kilpailuissa on niiden luonteen vuoksi riski tartunnoille ja massa-altistuksille. Kun suuri määrä urheilijoita ja yleisöä kokoontuu eri puolilta maata samaan tapahtumaan, on joukkoaltistuksen riski huomattava.

Ulkoliikuntapaikat voidaan pitää avoinna omaehtoista liikkumista varten. Ulkoliikuntaa suositellaan lämpimästi, mutta joukkokokoontumisia tulee välttää, eikä yleisötapahtumia tule järjestää.

Suositus on voimassa 21.3.2021 asti.

 

Julkisten tilojen käyttö

STM suosittelee harkitsemaan julkisten tilojen sulkemista jo kiihtymisvaiheessa.

ATTR suosittelee, Satakunnan alueella julkiset tilat suljetaan mahdollisimman laajasti, pyrkien kuitenkin mahdollistamaan lasten ja nuorten harrastustoiminta ja kirjastojen lainaustoiminta.

Suositellaan, että toimenpiteet ulotetaan myös ostoskeskuksien yleisiin tiloihin, joista oleskelupaikat tulisi poistaa. 
 

Julkiset tilaisuudet

Aluehallintovirasto tekee perjantaina 19.2.2021 uuden päätöksen, jolla kiristetään kokoontumisrajoituksia lauantaista 20.2.2021 alkaen. AVI tulee todennäköisesti rajaamaan julkisten tilaisuuksien henkilömäärän kymmeneen henkeen.

 

Muut suositukset

Muut suositukset kuten laaja maskisuositus, yksityistilaisuuksien suositus kokoontumisrajoituksista 10 henkeä, vahva etätyösuositus, tarpeettoman matkustamisen rajoittaminen, ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaamisen tehostaminen pysyvät ennallaan, samoin kuin matkustusohjeisto ja maahantulon rajoitukset.

Aluehallintoviraston määräys yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisestä on edelleen voimassa. Tällä hetkellä raja on 20 henkeä.

 

Ylioppilaskirjoitusten järjestäminen karanteenissa oleville abiturienteille

ATTR hyväksyi tarkemman ohjeiston, jolla YO-kirjoitukset pyritään mahdollistamaan karanteeniin määrätyille, oireettomille kokelaille. Ohjeisto on seikkaperäinen ja perustuu edellisenä päivänä tehtävään koronatestiin ja asianmukaisiin varotoimiin, joilla karanteeniin määrätty voi tartuntatautiviranomaisten ohjeistoa tarkasti noudattaen osallistua ylioppilaskirjoituksiin sitä varten erikseen varattavassa tilassa. Asian valmistelu siirtyy koulutoimenjohdon järjestettäväksi.