Koronaepidemia jatkuu aktiivisena

Mediatiedote 18.3.2022 kello 11:32

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) ei kokoontunut tällä viikolla. Julkaisemme kuitenkin viikoittaisen tiedotteen epidemiatilanteesta.

Satakunta täyttää edelleen kaikki leviämisalueen kriteerit yhtä lukuun ottamatta; rokotukset ovat edenneet hyvin.

  • Koronainfektion ilmaantuvuus on edelleen korkea, 1536 / 100 000 asukasta / 14 vrk (koronakartta 17.3.2022). Ilmaantuvuusluvut eivät kuitenkaan enää anna todellista kuvaa epidemiasta tai tartuntojen määrästä, sillä vain pieni osa positiivisen tuloksen saaneista testataan virallisella PCR-testillä.
  • Terveydenhuolto on edelleen kuormittunut.
  • Tartunnanjäljitystä tehdään kohdennettuna vain sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä.
  • Positiivisten näytteiden osuus Satakunnassa kaikki näytteet huomioiden oli viime viikolla 39 %.
  • Jätevesiseurannassa Luotsinmäen jätevedenpuhdistamon näytteessä 13.-14.3.2022 virusmäärä on edelleen korkealla tasolla, eikä virusmäärässä ole havaittavissa toistaiseksi laskua. Sama tilanne on havaittavissa myös muissa testipisteissä Suomessa.

 

Ilmaantuvuus

Ilmaantuvuus on yhä korkea, vaikka ainoastaan osa tartunnoista tulee tilastoiduiksi terveydenhuollon testien kautta. THL:n koronakartan perusteella ilmaantuvuus on 1536 / 100 000 asukasta / 14 vrk.

Kahden viikon ilmaantuvuus ylittää yli 1000 tapausta useissa Satakunnan kunnissa. Viikkojen 9-10 ilmaantuvuusluku oli Satakunnan korkein Raumalla, 1943 / 100 000 asukasta / 14 vrk ja seuraavaksi korkein Harjavallassa 1796 / 100 000 / 14 vrk. Porissa ilmaantuvuus oli 1675. Pohjois-Satakunnassa ilmaantuvuus on edelleen muuta Satakuntaa matalampaa etenkin Karvian, Kankaanpään ja Jämijärven alueella.

 

Näytteenotto ja positiivisten näytteiden osuus Satakunnassa viikolla 10

Viikolla 10 Satakunnassa otettiin yhteensä 4457 näytettä, joista positiivisia oli 39 %.  Koko Suomessa positiivisia näytteitä oli 45 % kaikista otetuista.

SataDiagin laboratorio on tutkinut hieman yli puolet kaikista Satakunnassa otetuista näytteistä, ja positiivisten näytteiden osuus näistä noin 2400 näytteestä on 49 %.

 

Korona kuormittaa edelleen osastoja

Osastohoitoa vaativien koronapotilaiden määrä on Satakunnassa edelleen korkea.  

Viikolla 10 erikoissairaanhoidossa alkoi yhteensä 33 hoitojaksoa potilailla, joilla todettiin COVID-tartunta. Näistä 17 oli hoidossa ensisijaisesti COVID-infektion vuoksi ja 16 ensisijaisesti muun syyn vuoksi. Varsinaisesti COVID-infektion vuoksi hoitojaksoja alkoi siis hieman enemmän kuin edellisellä viikolla. Erikoissairaanhoidon osastokuormitus on kuitenkin ollut jo pahimpia viikkoja vähäisempää myös kuluvalla viikolla katsottaessa kerrallaan hoidossa olevien potilaiden määrää. Kuten valtakunnallinen trendi osoittaa, tehohoitoa tarvitsevien COVID-potilaiden määrä on varsin pieni ja uusia tehohoitojaksoja alkoi viikolla 10 vain yksi.

Tänä aamuna Satasairaalassa oli yhteensä 15 koronapositiivista potilasta, joiden hoidossa tarvitaan eristystä ja varotoimia. Näistä ensi sijassa koronavirusinfektion vuoksi hoidossa oli 7 ja muusta syystä 8 potilasta. COVID-potilaita ei ole tällä hetkellä tehohoidossa.

Viikolla 10 alkoi perusterveydenhuollon osastoilla uusia hoitojaksoja 51. Perusterveydenhuollon osastoilla oli tänä aamuna hoidossa 45 koronapositiivista potilasta. Lisäksi infektioyksikön tiedossa on, että alueen pitkäaikaishoidon ja -hoivan yksiköissä on n. 200 henkilöä, joita hoidetaan varotoimin todetun koronavirusinfektion vuoksi.

Koko epidemian aikana Satakunnassa oli eiliseen mennessä hoidettu erikoissairaanhoidon osastolla 339 potilasta ja näistä tehohoidossa 46 potilasta. Lukuihin on laskettu ainoastaan ne potilaat, jotka ovat olleet hoidossa nimenomaan sairaalahoitoa vaatineen koronainfektion vuoksi.

Koronaan liittyviä kuolemia (COVID-infektio varmistettu edeltävän 30 vuorokauden aikana) on kirjattu kaikkiaan 112 kpl, joista 87 perusterveydenhuollossa tai ympärivuorokautisen hoivan yksikössä.

 

Satakunnan rokotuskattavuus

Satakunnassa 18 vuotta täyttäneestä väestöstä 88,5 % on saanut ensimmäisen koronavirusrokotteen, 86,5 % myös toisen ja 63,0 % edelleen myös kolmannen koronavirusrokotuksen. Koko Suomen vastaavat luvut ovat: 1. rokote: 89,4 %, 2. rokote: 87,1 % ja 3. rokote 62,2 %).

Koko epidemian aikana yli 10 % Satakunnan väestöstä (Infektioyksikön tilastojen mukaan n. 22 500 tautitapausta) on terveydenhuollon testien perusteella sairastanut COVID-infektion. Todellisuudessa tautitapauksia on ollut merkittävästi enemmän, koska viimeisimmän ison epidemia-aallon aikana suuri osa tapauksista on todettu kotitestein. Rokotusten lisäksi siis väestön sairastamat infektiot ovat osaltaan antaneet suojaa uusia tartuntoja ja vaikeita tautitapauksia vastaan.

Rokotusten edistymistä voi seurata THL kuutiosta osoitteesta: 
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/vaccreg/cov19cov/summary_cov19ageareacov?alue_0=518362&alue_1=518366&alue_2=&kattavuus_0=measure%2FCOVCOV#

 

Alueellisissa suosituksissa ei muutoksia, maskisuositus jatkuu ennallaan

Alueelliset suositukset löytyvät Satasairaalan sivuilta: Epidemian torjunta ja voimassa olevat alueelliset suositukset | Satasairaala.

THL on ottanut aikalisän valtakunnallisen maskisuosituksen muuttamisessa. Satakunnassakin suositus maskien käytöstä säilyy entisellään.

 

Selvää epidemian hiipumista joudutaan vielä odottamaan

Jätevesiseurannan ja tapausmäärien valossa epidemian merkittävää hiipumista ei ole vieläkään todettavissa. Taudille voi edelleen altistua missä tahansa. Kuitenkin osastohoidon tilanne erikoissairaanhoidossa on helpottanut pahimmasta vaiheesta ja kaikkein vaikeimpien tehohoitoa vaativien potilaiden määrä on pysynyt viime viikkoina vähäisenä. Rokotteet estävät siis vaikeita tautimuotoja hyvin.