Koronaepidemia on Satakunnassa edelleen aktiivinen, mutta sairaalahoidon tarve on vähentynyt, influenssa A -epidemia on nousussa

Mediatiedote 6.5.2022 kello 16.50

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) kokoontui tänään käsittelemään alueen epidemiatilannetta ja sen vaatimia toimenpiteitä.

 

Ilmaantuvuus

Koronaepidemia on edelleen voimissaan ja sairastuneita on edelleen runsaasti. Tartunta-tautirekisterin perusteella 14 vuorokauden ilmaantuvuus oli tänään 642 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Koska vain osa tapauksista todetaan terveydenhuollon testeillä, todellisia tapauksia on selvästi enemmän, mutta ilmaantuvuuden väheneminen noin kolmannekseen maaliskuun alusta lähtien kertoo kyllä epidemian laantumisesta.

Kahden viimeisen kokonaisen viikon ilmaantuvuus (18.4. – 1.5.2022) oli 615 / 100 000 asukasta. Ilmaantuvuus on alittanut 1000 tapausta kaikissa Satakunnan kunnissa.  Viikoilla 16-17 laboratoriovarmistettujen tartuntojen ilmaantuvuusluku oli Porissa 653 / 100 000 asukasta / 14 vrk, Raumalla 574 / 100 000 asukasta / 14 vrk.

 

Näytteenotto ja positiivisten näytteiden osuus Satakunnassa viikolla 17

Viikolla 17 Satakunnassa otettiin yhteensä 2326 näytettä, joista positiivisia oli 23 %.  Koko Suomessa positiivisia näytteitä oli 34 % kaikista otetuista. Positiivisten näytteiden osuus on selvässä laskussa ja vahvistaa käsitystä siitä, että epidemia on laantumassa.

 

Jätevesiseurannasta

Viime viikolla 1.5.-2.5.2022 otetuissa jätevesinäytteissä Luotsinmäen jätevesipuhdistamolta koronviruksen virusmäärä oli edelleen korkealla tasolla, mutta viiden mittauskerran trendi on nyt kääntynyt selvään laskuun. Mittaustuloksia katsottaessa on huomioitava, että asteikko on logaritminen. Kun koronaan sairastunut erittää virusta noin kolmen viikon ajan, voidaan päätellä, että koronaepidemia on supistumassa.

 

Sairaalakuormitus on jatkanut laskusuuntaisena

Vaikka koronatartuntoja on edelleen paljon, sairaalahoidon kuormitus on vähentynyt niin erikoissairaanhoidossa kuin terveyskeskusten vuodeosastoillakin. Myös hoivalaitoksissa epidemiatilanne on rauhoittumassa, joskin hitaammin.

Viikolla 17 erikoissairaanhoidossa alkoi yhteensä 21 COVID-positiivista vuodeosastohoitojaksoa, joista 10 potilasta oli hoidossa ensisijaisesti Covid-19 infektion vuoksi. Kuluvan viikon aikana maanataista torstai iltaan mennessä (3,5 päivässä) on alkanut 10 uutta koronapositiivista vuodeosastohoitojaksoa, joista vain 3 esisijaisesti vaikean koronainfektion vuoksi. Perusterveydenhuollossa uusia hoitojaksoja viime viikolla alkoi enää 17, tällä viikolla uusia hoitojaksoja on alkanut 10.

Tänä aamuna Satasairaalassa osastohoidossa oli yhteensä 12 koronapositiivista potilasta, joiden hoidossa tarvitaan eristystä ja varotoimia. Näistä ensi sijassa koronavirusinfektion vuoksi hoidossa oli vain 3 potilasta ja muusta syystä 9 potilasta. Tehohoidossa ei ole yhtään potilasta koronainfektion vuoksi.

Terveyskeskuksen vuodeosastolla oli tänä aamuna hoidossa yhteensä 9 koronapositiivista potilasta. Lisäksi infektioyksikön tiedossa on, että alueen hoivakodeissa on ainakin 59 asukasta, joita hoidetaan varotoimin koronavirusinfektion vuoksi.  

Koko epidemian aikana Satakunnassa on 5.5.2022 mennessä hoidettu erikoissairaanhoidon osastolla 426 potilasta, tehohoidossa 54 potilasta. Näihin lukuihin on laskettu ainoastaan ne potilaat, jotka ovat olleet hoidossa nimenomaan sairaalahoitoa vaatineen koronainfektion vuoksi.

Koronaan liittyviä kuolemia (covid-19 infektio varmistettu edeltävän 30 vuorokauden aikana) on kirjattu kaikkiaan 141 kpl, joista 113 perusterveydenhuollossa tai ympärivuorokautisen hoivan yksikössä.

 

Maskin käyttö - työnantajan ohjeen perusteella sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön välisissä kontakteissa maskin käytöstä voidaan nyt luopua, mutta potilas- ja asiakastiloissa suositus jatkuu

Satakunnassa noudatetaan THL:n viitoittamaa käytäntöä, jonka mukaan yleinen maskisuositus on poistunut lukuun ottamatta seuraavia tilanteita:

  • julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä, kun hakeudutaan koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin
  • jos on hengitystieinfektion oireita, mutta kodin ulkopuolella liikkuminen on välttämätöntä
  • jos tietää altistuneensa koronavirukselle (esim. perheessä on todettu tartuntoja) ja kodin ulkopuoliset lähikontaktit eivät ole vältettävissä.

Oireisille suositellaan aina ensisijaisesti kotona pysymistä oireiden väistymiseen saakka.

Lisäksi Satakunnassa maskin käyttöä suositellaan edelleen seuraavasti:

  • Terveydenhuollon kaikissa toimipisteissä (sairaalat, terveyskeskukset, vastaanotot) niissä tiloissa, joissa liikkuu potilaita.
  • Ympärivuorokautisen hoivan tiloissa, joissa liikkuu asukkaita, asiakkaita tai heidän läheisiään
  • Kotihoidossa sekä riskiryhmien sosiaalihuollon avopalveluissa
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä sekä ympärivuorokautisen hoivan tiloissa vieraileville omaisille suositellaan kasvomaskin käyttöä tiloissa, joissa tutkitaan tai hoidetaan potilaita. Hoitoon saapuville potilaille suositellaan kasvomaskin käyttöä sairaalassa ja vastaanotoilla asioidessa.
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan välisissä kontakteissa maskin käytöstä voidaan työnantajan ohjeella luopua tiloissa, joissa ei ole potilaita tai riskiryhmiin kuuluvia asiakkaita/asukkaita.

Jokainen voi oman harkintansa mukaan edelleen käyttää maskia esimerkiksi sellaisissa sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. Erityisesti rokottamattomien sekä niiden, joilla on riski saada vaikea koronatauti rokotuksista huolimatta kannattaa harkita sellaisen maskin käyttöä, joka suojaa myös kantajaansa tehokkaasti (FP2/3).

Alueelliset suositukset löytyvät Satasairaalan sivuilta: Epidemian torjunta ja voimassa olevat alueelliset suositukset | Satasairaala.

 

Omikron-aalto on rauhoittumassa, rokotussuojasta on huolehdittava

Koronaepidemia Satakunnassa on kääntynyt laskuun, mutta tapauksia on edelleen varsin paljon. Erityisesti hoivayksiköissä epidemiat vielä vaivaavat. Rokotussuojasta huolehtiminen on tärkeää kaikille, erityisesti riskiryhmiin kuuluville. Tartunta voi johtaa vakavaan koronasairauteen riskiryhmissä (rokottamattomuus, perussairaudet, korkea ikä). Hyvän turvan vakavaa tautia vastaan antaa vain täysi ja suositusten mukaisesti tehostettu rokotussuoja.

THL laajensi eilen suositusta neljänsien rokotteiden antamisesta koskemaan iäkkäitä, jotka ovat järjestetyn kotihoidon tai omaishoidon piirissä tai jotka eivät selviä kotona yksin ilman apua. Aiemmin neljättä rokotusta on suositeltu jo 12 vuotta täyttäneille vakavasti immuunipuutteisille, 80 vuotta täyttäneille ja kaikille hoivakodeissa asuville iäkkäille.