Koronaepidemia on Satakunnassa edelleen aktiivinen, mutta tilanne on vähitellen parantumassa

Tiedote 11.3.2022 kello 16:28

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) kokoontui tänään käsittelemään alueen epidemiatilannetta ja sen vaatimia toimenpiteitä.

Satakunta täyttää leviämisalueen kaikki yhtä lukuun ottamatta; rokotukset ovat edenneet hyvin.

  • Koronainfektion ilmaantuvuus on edelleen korkea, 1318 / 100 000 asukasta / 14 vrk (koronakartta 11.3.2022). Ilmaantuvuusluvut eivät kuitenkaan anna enää todellista kuvaa epidemiasta, sillä vain pieni osa positiivisen tuloksen saaneista testataan virallisella PCR-testillä.
  • Terveydenhuolto on edelleen kuormittunut, tilanne on kuitenkin helpottamassa.
  • Tartunnanjäljitystä tehdään kohdennettuna vain sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä.
  • Positiivisten näytteiden osuus Satakunnassa kaikki näytteet huomioiden oli viime viikolla 34 %.
  • Valtakunnallisessa jätevesiseurannassa virusmäärä on yhä korkealla tasolla. Luotsinmäen lukuja ei logistisista syistä ole saatu edeltävältä viikolta. Ensi viikon mittausten tulokset ovat erityisen kiinnostavat.

 

Ilmaantuvuus

Ilmaantuvuus on yhä korkea.  THL Koronakartan perusteella ilmaantuvuus on 1318 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Todellinen ilmaantuvuus on kuitenkin selvästi suurempi, arviolta jopa kolmin- tai nelinkertainen, sillä terveydenhuollon testejä on kansallisen ohjeistuksen mukaisesti rajattu ja kotitestien osuutta lisätty.

Tartuntoja on runsaasti joka puolella Satakuntaa ja altistua voi edelleen missä tahansa. Kahden viikon ilmaantuvuus ylittää yli 1000 tapausta miltei kaikissa Satakunnan kunnissa.  Viikoilla 9 ilmaantuvuusluku oli Säkylässä Satakunnan korkein, 1986 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Porissa ilmaantuvuus on 1372 ja Raumalla 1274 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Pohjois-Satakunnassa ilmaantuvuus on nyt hieman matalampaa, kuin muualla Satakunnassa.

 

Näytteenotto ja positiivisten näytteiden osuus Satakunnassa viikolla 9

Viikolla 9 Satakunnassa otettiin yhteensä 4226 näytettä, joista positiivisia oli 34 %.  Koko Suomessa positiivisia näytteitä oli 36 % kaikista otetuista.

SataDiag laboratorion on tutkinut noin puolet kaikista Satakunnassa otetuista näytteistä, ja positiivisten näytteiden osuus näistä noin 2300 näytteestä on 47 %. Julkisella puolella tutkitaan näytteistä noin puolet, viime viikolla 53%, eikä osuus ole neljän viime viikon aikaa merkittävästi muuttunut.

 

Terveydenhuolto on edelleen kuormittunut, mutta tilanne on paranemassa

Sairaalahoitoa vaativien koronapotilaiden määrä on Satakunnassa edelleen korkea etenkin perusterveydenhuollossa.  

Viikolla 9 erikoissairaanhoidossa alkoi yhteensä 29 COVID-positiivista vuodeosastohoitojaksoa, joista 11 potilasta oli hoidossa ensisijaisesti Covid-infektion vuoksi. Kuluvan viikon aikana maanataista torstai iltaan mennessä (3,5 päivässä) on alkanut 15 uutta vuodeosaston hoitojaksoa Covid-infektion vuoksi, joista 9 vaikean koronainfektion vuoksi ja kuudella korona oli sivulöydös.

Tänä aamuna Satasairaalassa oli yhteensä 17 koronapositiivista potilasta, joiden hoidossa tarvitaan eristystä ja varotoimia. Näistä ensi sijassa koronavirusinfektion vuoksi hoidossa oli 10 ja muusta syystä 7 potilasta.

Terveyskeskuksen vuodeosastolla oli tänä aamuna hoidossa 47 koronapositiivista potilasta. Tämä määrä on ollut laskussa viikon aikana.  Lisäksi infektioyksikön tiedossa on, että alueen hoivakodeissa on ainakin 127 asukasta, joita hoidetaan varotoimin koronavirusinfektion vuoksi. Luku on laskenut merkittävästi eilisestä, jolloin määrä oli vielä 185 potilasta.

Suuri haaste on edelleen se, että osastopaikat sekä Satasairaalassa, että erityisesti terveyskeskuksissa ovat muista syistä hyvin täynnä. Tilannetta hankaloittaa osaltaan myös noroviruksen aiheuttamat vatsatautiepidemiat, joita on todettu eri puolilla Satakuntaa. Myös henkilökunnan sairastapaukset aiheuttavat yhä työvoimavajetta.

Koko epidemian aikana Satakunnassa oli eiliseen mennessä hoidettu erikoissairaanhoidon osastolla 330 potilasta, tehohoidossa 45 potilasta. Näihin lukuihin on laskettu ainoastaan ne potilaat, jotka ovat olleet hoidossa nimenomaan sairaalahoitoa vaatineen koronainfektion vuoksi.

Koronaan liittyviä kuolemia (covid-19 infektio varmistettu edeltävän 30 vuorokauden aikana) on kirjattu kaikkiaan 96 kpl, joista 73 perusterveydenhuollossa tai ympärivuorokautisen hoivan yksikössä.

 

Satakunnan rokotuskattavuus

Satakunnassa 88,4 % väestöstä on saanut ensimmäisen koronavirusrokotteen, 86,4 % toisen ja 62,8 % kolmannen koronavirusrokotuksen. Toisen ja kolmannen rokotuksen osalta luvut ovat hieman paremmat, kuin Suomessa keskimäärin (Koko Suomen luvut: 1: 88,7 %, 2: 86,3 %; 61,4,1%). Myös neljännet rokotukset ovat tärkeitä voimakkaasti immuunipuutteisille.

Rokotustahti on hidastunut, samoin kuin muuallakin Suomessa. Osalta jää kolmas rokote tässä vaiheessa ottamatta sairastetun koronataudin vuoksi.

Uutena rokotusmahdollisuutena on nyt kaikkialla Satakunnassa käytettävissä Nuvaxovid-rokote, joka on proteiinirokote ja valmistettu perinteisellä rokotetekniikalla. Toivotaan, että mikäli joku on epäröinyt ottaa uudella lähetti-RNA tekniikalla valmistettuja rokotteita, hän rohkaistuisi nyt ottamaan kyseisen rokotteen. Asiasta voi kysyä omalta terveysasemalta.

Rokotusten edistymistä voi seurata THL kuutiosta osoitteesta: 
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/vaccreg/cov19cov/summary_cov19ageareacov?alue_0=518362&alue_1=518366&alue_2=&kattavuus_0=measure%2FCOVCOV#

 

Alueellisissa suosituksissa ei muutoksia, valtakunnallisia linjauksia odotetaan

Alueelliset suositukset löytyvät Satasairaalan sivuilta: Epidemian torjunta ja voimassa olevat alueelliset suositukset | Satasairaala.

STM:n ja THL.n tiedotustilaisuudessa 10.3.2022 kerrottiin, että laajaa maskisuositusta tullaan todennäköisesti lähiviikkoina keventämään. Satakunnan ATTR seuraa valtakunnallista keskustelua ja lieventää suosituksia tarvittaessa kansallisten ohjeiden mukaisesti. Tällä hetkellä epidemiatilanne Satakunnassa on kuitenkin edelleen niin aktiivinen, että maskin käyttöön edelleen kannustetaan.

Rajoitusten lievennyttyä, yksilön vastuullisen toiminnan merkitys kasvaa. Maskin käyttö, etäisyyksien säilyttäminen ja hyvä käsihygienia auttavat osaltaan välttämään myös muita infektiosairauksia. Sairaana tulee edelleen välttää kontakteja. Erityisen tärkeää on noudattaa varotoimia ja käyttää maskia sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä työskenneltäessä ja vierailtaessa ja mikäli on lieviäkin hengitystieinfektion oireita ja joutuu käymään esimerkiksi apteekissa tai kaupassa.
 

Koronatilanteen ennustetaan hellittävän tulevien viikkojen aikana

Neljäs epidemia-aalto on edennyt melko lailla odotusten mukaan, joskin sairaalahoitoa vaativien tapausten lasku on ollut hiukan ennakoitua hitaampaa. Kokonaisuutena arvioiden tilanne on kuitenkin vähitellen rauhoittumassa ja odotamme, että maaliskuun aikana koronakuormitus osastoilla vähenee. Näyttää todennäköiseltä, että tänään, kun Satakunnan ensimmäisistä koronatapauksista ja myös WHO:n julistamasta pandemian alusta tulee kuluneeksi kaksi vuotta, varsinaisen pandemian loppu häämöttää.

Virus ei kuitenkaan häviä ja olemme Satakunnassa valmistautuneet myös mahdollisiin uusiin aaltoihin.

Tällä hetkellä kiinnostus suuntautuu Ukrainan vaikeaan tilanteeseen. Pakolaisten hyvä ja järjestäytynyt vastaanotto on tärkeää ja siitä STM ja Migri antavat ohjeistustaan. ATTR käsitteli kokouksessaan pakolaisten terveystarkastusten järjestämistä ja rokotussuojan täydentämistä.