Koronan ilmaantuvuus on edelleen jatkanut nousua, myös perusterveydenhuollon sairaalakuormitus on lisääntynyt

Tiedote 21.1.2022 kello 20:11

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) kokoontui tänään käsittelemään alueen nopeasti pahentunutta epidemiatilannetta.

Satakunta täyttää leviämisalueen kriteereistä kuuden kohdan osalta. Rokotukset ovat edenneet nyt niin hyvin, että sen kohdan osalta kriteerit eivät enää täyty.

Toteutuvat kriteerit:

 • Ilmaantuvuus on edelleen nousussa, ollen nyt lukemissa 1460 / 100 000 /14 vrk (kriteeri 14 vrk:n ilmaantuvuus yli 100).
 • Erikoissairaanhoidon koronapotilaiden määrä on säilynyt maltillisena, mutta perusterveydenhuollon koronapotilaiden määrä on lähtenyt selvään nousuun. Perusterveydenhuolto on edelleen erittäin kuormittunut koronatyöstä ja hoitovelka perusterveydenhuollossa kasvaa.
 • Tartunnanjäljitys on voimakkaasti kuormittunut ja viivästynyt.
 • Rokotukset ovat edenneet nyt hyvin. Rokotuskattavuus etenkin kolmansien rokotusten osalta on hieman yli Suomen keskitason. Rokotusaktiivisuutta tulee edelleen pyrkiä pitämään yllä.
 • Positiivisten näytteiden osuus on kaikki näytteet huomioiden 22%, koko Suomen osalta luku on 32 %.
 • Luotsinmäen jätevesiseurannassa todetaan edelleen nousua virusmäärässä.

 

Ilmaantuvuus

Ilmaantuvuus on yhä nousussa.  Koronakartan perusteella ilmaantuvuus on 1203 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Sairaanhoitopiirin infektioyksikön oman seurannan mukaan ilmaantuvuus on nyt peräti 1460 / 100 000 asukasta (5.1. – 18.1.2022).

Tilanne on vaikea koko Satakunnassa. Kahden viikon ilmaantuvuus ylittää yli 1000 tapausta valtaosassa Satakuntaa: Porissa, Raumalla, Huittisissa, Eurassa, Eurajoella, Kankaanpäässä, Pomarkussa, Harjavallassa, ja Kokemäellä. Karviassa ilmaantuvuusluku on Satakunnan korkein, 2621 / 100 000 asukasta / 14 vrk.

 

Tartunnanjäljitys viikolla 2

Satakunnan alueella todetaan merkittävä määrä tartuntoja, joiden tartuntaketjua ei pystytä enää luotettavasti jäljittämään. Suurin ongelma on tartunnanjäljityksen viivästyminen, jonka vuoksi Porin yta-alueella tehtiin vajaa viikko sitten päätös lopettaa kohdentumaton tartunnanjäljitys. Näin ollen tarkkaa kokonaiskäsitystä Satakunnan tilanteesta ei enää pystytä muodostamaan. Myös näytevastuksien saamisessa on ollut selviä viiveitä johtuen reagenssien puutteesta, jotka johtuvat kansainvälisen lentoliikenteen häiriintymisestä. Kaikki sairaaloiden ja hoitolaitosten näytteet on pystytty tutkimaan kiireellisesti, mutta osa näytteitä on jouduttu lähettämään alihankintana muualle.

Viikolla 2 tapauksia todettiin Satakunnassa 1667 kpl. Näistä vasta 1041 kpl on kirjattu rekisteriin, eli 43 %:ssa tapauksista tartunnanjäljitys tai ainakin sen kirjaaminen rekisteriin on vielä kesken.

Viikolla 2 tapauksia todettiin Satakunnassa 1667 kpl. Näistä vasta 1041 kpl on kirjattu rekisteriin ja näistä 93 kpl:n osalta ei oltu ehditty ottaa yhteyttä muuten kuin tekstiviestillä.  Näin tietoja oli käytettävissä vain 57 %:ssa tapauksista. Valitettavasti kirjaukset ovat nyt vaikeassa tilanteessa siinä määrin puutteellisia, että niistä ei voi saada luotettavaa kokonaiskuvaa Satakunnan tilanteesta. Yksittäiset kunnat, jotka vielä jatkavat laajempaa tartunnan jäljitystään, voivat hyödyntää tietoja tartunnan lähteistä kuntakohtaisesti.

SAI-rekisteriin merkittyjen tietojen mukaan PoSassa 50 % tartunnan saaneista on ollut karanteenissa, kun tartunta on todettu, Säkylän ja Köyliön alueella vastaava luku on 42 %, Kessoten alueella 33 %, Euran ja Kiukaisten alueella 31%, Rauman alueella 27 % ja Huittisissa 19 %. Porin perusturvan alueelta lukua ei kyetä arvioimaan. 

 

Näytteenotto ja positiivisten näytteiden osuus Satakunnassa viikolla 2

Viikolla 2 Satakunnassa otettiin yhteensä 7609 näytettä, joista positiivisia oli peräti 21,8 %.  Kokonaisnäytemäärä on pysynyt edeltävään viikkoon nähden miltei samana, vaikka kansalaisia on ohjeistettu aiempaa laajempaan kotitestaamiseen ja terveydenhuollon testaamisen kriteereitä on kohdennettu. Tämä kuvastaa sitä, että tartuntoja on selvästi enemmän kuin mitä saadaan tilastoitua kiinni.  Koko Suomessa positiivisia näytteitä oli 32 % kaikista otetuista.

SataDiag laboratorion kautta kulkeneista näytteistä positiivisia viime viikolla oli 27 %. Huomattavan korkeita prosenttiosuuksia todettiin mm. PoSassa (33,3% %), Säkylässä (ilman varuskunnan lukuja 30 %) ja Huittisissa (30 %). Eurassa prosenttiosuus on matalin, 18 %.

 

Koronaviruksen aiheuttama sairaalakuormitus on Satakunnassa kohtuullinen, mutta sairaaloissa on hyvin täyttä – terveyskeskuksien vuodeosastoilla koronapotilaiden määrä on lisääntynyt

Tänä aamuna Satasairaalassa oli 7 koronapotilasta osastohoidossa ja 2 potilasta tehohoidossa Covid -infektion takia. Vain yksi potilas näistä oli sairaalassa muun syyn vuoksi kuin sairaalahoitoa vaativan Covid-infektion takia. Terveyskeskuksen vuodeosastolla oli tänä aamuna hoidossa 16 koronapotilasta

Viikolla 2 alkoi 8 uutta osastohoitojaksoa erikoissairaanhoidossa ja 9 perusterveydenhuollossa. Kuluvalla viikolla perusterveydenhuollon osastojen kuormitus on ollut nouseva, mutta Satasairaalassa tilanne on melko vakaa. Satasairaalan tehohoidon kapasiteetti on toistaiseksi riittänyt, vaikka erityisjärjestelyihin on jouduttu paikoin turvautumaan, kun samaan aikaan tehohoidossa on ollut sekä korona- että muita eristystoimia vaativia tehohoitopotilaita.

Koko epidemian aikana Satakunnassa on hoidettu erikoissairaanhoidon osastohoidossa 215 potilasta, tehohoidossa 32 potilasta. Koronainfektioon liittyviä kuolemia (covid-19 vähintään myötävaikuttavana tekijänä) on kirjattu kaikkiaan 61 kpl, joista 43 perusterveydenhuollossa tai ympärivuorokautisen hoivan yksikössä.

 

Satakunnan rokotuskattavuus

Satakunnassa on saanut ensimmäisen rokoteannoksen 87,1 % 12 vuotta täyttäneestä väestöstä (koko Suomessa 86,9 %) ja kaksi annosta 83,9 % (koko Suomessa 82,9 %). Kolmannen rokotteen on saanut 45,4 % yli 12 –vuotiaista (koko Suomessa 42,4 %). Ensimmäisten ja toisten rokotusten kirjaamisessa on joillakin alueilla viivettä, joten nämä valtakunnalliset luvut eivät ole välttämättä aivan oikein. Satakunnassa rokotukset ovat kuitenkin edenneet hyvin ja rokotusinnon toivotaan jatkuvan, sillä rokotukset ovat tärkeitä terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi.

Täysi rokotussuoja antaa hyvän suojan vakavalta infektiolta, ja rokotuksia pyritään yhä tarjoamaan kunnissa monin eri keinoin.

Rokotusten edistymistä voi seurata THL kuutiosta osoitteesta: 
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/vaccreg/cov19cov/summary_cov19ageareacov?alue_0=518362&alue_1=518366&alue_2=&kattavuus_0=measure%2FCOVCOV#

 

Kansalaisohjetta ”Mitä teen, jos epäilen koronavirusinfektiota?” on täsmennetty

On erittäin tärkeää, että voimavarat kohdentuvat oikein. Omikron-muunnos leviää niin nopeasti (tartuntasukupolven väli on usein vain noin 2 vuorokautta), että aiemmin tehokkaalla tartunnanjäljityksellä sitä ei voida juurikaan hallita. Epidemian hallinnan kannalta on tehokkaampaa korostaa kansalaisten omaa toimintaa ja vastuuta epidemian hillitsemisessä. Kuvaavaa on, että niissäkin kunnissa, joissa tartunnanjäljitys jatkuu aktiivisena, epidemian kasvuvauhti on lähes yhtä nopea ja positiivisten näytteiden osuus yhtä korkea, kuin niissä, jotka ovat tartunnanjäljitystä kohdentaneet.

Isot kunnat Suomessa ovat yksi toisensa jälkeen kertoneet lopettavansa laajan tartunnanjäljityksen. Myös Porin yhteistoiminta-alueella on jouduttu tällainen päätös tekemään. Samoin Raumalla tapausten henkilökohtainen kontaktointi on hidastunut.  Molemmissa kunnissa/kuntayhtymissä sairastuneille kuitenkin lähetetään ensitietoviesti ja toimintaohjeet. Näitä on Porin osalta tänään täsmennetty. Osa Satakunnan kunnista kuitenkin edelleen jatkaa laajempaa tartunnanjäljitystä.

ATTR keskusteli kokouksessaan Satakunnan tilanteesta ja päätyi tarkentamaan kansalaisille viime viikolla julkaistua toimintaohjetta. Tavoitteena on edelleen selkeyttää ohjeita testiin hakeutumisesta ja siirtää painopistettä siihen, että sairaana ollaan kotona omailmoitussairaslomalla tai tarvittaessa työterveyslääkärin tai -hoitajan todistuksella eikä eristys- ja karanteenipäätöksiä enää pääsääntöisesti tehdä. Uusi ohjeistus löytyy Satasairaalan verkkosivuilta: Mitä teen, jos epäilen koronatartuntaa? | Satasairaala. Toivomme, että media käsittelisi tätä ohjetta laajemmin erillisessä artikkelissa, koska toimintaohjeet ovat väestölle tärkeät.

Ohjeistuksen muutos on ongelmallinen, sillä se siirtää kustannuksia työnantajille. ATTR toivoisikin, että hallitus ja työmarkkinaosapuolet pääsisivät sopimukseen asiasta.  Yksilön perusoikeuksia kaventavia karanteeni- ja eristyspäätöksiä voidaan kuitenkin tehdä vain silloin, kun ne yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi ovat välttämättömiä ja vaikuttavia toimia. Työnantajia kannustetaan edelleen hyväksymään tilapäisesti 5 vuorokauden sairaspoissaolo ja altistuneiden etätyöskentely, silloin kun se on toiminnan kannalta mahdollista, jotta epidemian kulkua työpaikoilla voidaan hidastaa.

Tartunnanjäljityksen painopistettä on nyt siirretty sairaaloihin ja hoivalaitoksiin. Perhealtistuksia pyritään pääsääntöisesti hallitsemaan omaehtoisella toiminnalla, ellei perheeseen kuulu sosiaali- tai terveydenhuoltoalalla työskentelevä henkilö.

 

Milloin terveydenhuollon testiin?

Korostamme, että aiemmasta ohjeistuksesta ”hakeudu lievillä oireilla testiin”, on nyt siirrytty ohjeeseen ”jää oireisena kotiin ja hakeudu testiin vain harkiten”.

Terveydenhuollossa tehtävään koronavirustestiin tulee hakeutua vain, jos henkilöllä on koronavirustartuntaan viittaavia oireita tai on altistunut koronavirusinfektiolle ja lisäksi

 • terveydenhuollon ammattilainen on suositellut testiä tai
 • henkilö työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakas- ja potilastyössä tai
 • henkilö työskentelee missä tahansa tehtävässä ympärivuorokautisessa hoiva- tai vammaispalveluissa tai
 • henkilö kuuluu vakavan koronavirustaudin riskiryhmään tai
 • on raskaana tai
 • henkilön perheenjäsen työskentelee sosiaali- tai terveydenhuollon tehtävässä

Terveydenhuoltoon tulee kuitenkin ottaa viiveettä yhteyttä aina, jos vointi sitä vaatii.

 

COVID- Ohje Satakunnassa toimivalle sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle. Mitä teen, jos minulla todetaan tai perheessä on todettu COVID-infektio?

ATTR:n yhteisellä päätöksellä on linjattu, että kaikki kunnat jatkavat edelleen sosiaali-  ja terveydenhuollon yksiköissä tartunnanjäljitystä, vaikka olisivat luopuneet muusta tartunnan jäljityksestä.  Tämä koskee sekä potilaita / asukkaita, että henkilökuntaa.

Näissä yksiköissä tartunnanjäljitys ja ohjeiston mukainen karanteeniin asettaminen altistustilanteissa on edelleen perusteltua, sillä tavoitteena on epidemian rajaaminen ja riskiryhmiin kuuluvien potilaiden tai asukkaiden suojeleminen sekä henkilöstön riittävyyden takaaminen. Tämä on tartuntatautilain mukaista ja paikallisten tartuntatautiviranomaisten arvion mukaisesti edelleen vaikuttava toimi. Tilannetta arvioidaan viikoittain ja tarvittaessa toimintalinjaa muutetaan.

Melko pian toimintaa on todennäköisesti syytä siirtää vielä enemmän siihen suuntaan, että eristys- ja karanteenikäytännöistä kokonaan luovutaan. Nyt näitä jatketaan ainoastaan sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä.

Ohjeet löytyvät täältä: Toimintaohje Satakunnassa toimivalle sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijälle (satasairaala.fi)

 

Alueelliset suositukset Satakunnassa

Alueelliset suositukset löytyvät Satasairaalan sivuilta: Epidemian torjunta ja voimassa olevat alueelliset suositukset | Satasairaala.

Rajoitukset ovat Satakunnassa ennallaan. Rajoitusten ja suositusten tavoitteena on edelleen suojella väestöä tartunnoilta ja turvata terveyden- ja sairaanhoidon kantokyky. Satakuntalaisia kannustetaan jatkamaan varotoimia, eli etäisyyksien pitoa, maskin käyttöä ja hyvää käsihygieniaa. Erityisen tärkeää tämä on sosiaali- ja terveydenhuollon toimipaikoissa työskennellessä tai asioidessa.  

 

Kohti aikaa, jolloin voimme käsitellä koronainfektiota kuten muita hengitystieinfektioita –  emme ole vielä perillä, mutta varotoimin sinne pääsemme

Omikron-muunnos leviää nopeasti. Sen lyhyen itämisajan ja tehokkaan tarttumisen vuoksi tartunnanjäljitys on muuttunut tehottomaksi suuressa osassa Suomea, myös Satakunnassa. Pienet kunnat vielä pystyvät jatkamaan, mutta isommat eivät pysy tahdissa ja toiminta on vaikuttamatonta. Sairaaloissa ja riskiryhmiä hoitavien yksiköiden hoitokodeissa tartunnanjäljitystä vielä jatketaan, mutta vähitellen ollaan siirtymässä tilanteeseen, jossa suhtautuminen muuttuu kohti tavanomaista hengitystieinfektiota. 

Rokotetuille aikuisille ja lapsille ilman rokotustakin tauti on yleensä lievä. Rokottamattomille ja riskiryhmiin kuuluville se voi olla vaarallinen ja joukkosairastuminen uhkaa terveydenhuollon ja yhteiskunnan toimintaa. Tulossa ovat viikot ovat todennäköisesti vaikeita monella toimialalla, niin kouluissa kuin työpaikoilla, mutta erityisesti terveydenhuollossa. Jakamalla työpanokset oikein ja toimimalla vastuullisesti me kuitenkin selviämme tilanteesta. Epidemian huippu osunee kuun vaihteeseen ja vähitellen sen jälkeen tilanne todennäköisesti helpottaa. Korona ei kuitenkaan tue häviämään, ja sen kanssa on opittava elämään.