Koronan ilmaantuvuus on edelleen jatkanut nousua, myös sairaalakuormitus on lisääntynyt

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) kokoontui tänään käsittelemään alueen nopeasti pahentunutta epidemiatilannetta.

Satakunta täyttää leviämisalueen kriteereistä kaikki seitsemän kohtaa. Myös sairaalahoidon tarve on lisääntynyt ja sen ennustetaan lähiviikkoina kasvavan, joskaan ei samassa suhteessa voimakkaasti lisääntyvien tartuntojen kanssa.

Toteutuvat kriteerit:

 • Ilmaantuvuus on edelleen nopeassa nousussa, ollen nyt jo 1162 / 100 000 /14 vrk (kriteeri 14 vrk:n ilmaantuvuus yli 100).
 • Sekä erikoissairaanhoidon, että perusterveydenhuollon koronapotilaiden määrä on vakautunut, mutta sairaalahoidon tarpeen ennustetaan nousevan lähiviikkoina.
 • Tartunnanjäljitys on voimakkaasti kuormittunut ja viivästynyt ja menettänyt merkitystään, ainakin Porissa ja Raumalla.
 • Rokotuskattavuus on edelleen hieman jäljessä Suomen keskitasosta, kolmannen rokoteannoksen osalta tilanne on kuitenkin Satakunnassa keskimääräistä hiukan parempi.
 • Positiivisten näytteiden osuus on 17 %, valtakunnassa se on 30 %.
 • Tartunnanjäljitys ei enää pysty jäljittämään läheskään kaikkia tapauksia.
 • Luotsinmäen jätevesiseurannassa todetaan edelleen nousua virusmäärässä. Tämä korreloi hyvin vaikeaan tilanteeseen.

 

Ilmaantuvuus

Ilmaantuvuus on jyrkässä nousussa.  Koronakartan perusteella ilmaantuvuus on 1111 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Sairaanhoitopiirin infektioyksikön oman seurannan mukaan ilmaantuvuus on nyt peräti 1162 / 100 000 asukasta (29.12.2021 – 11.1.2022).

Tilanne on vaikea koko Satakunnassa. Kahden viikon ilmaantuvuus ylittää yli 1000 tapausta valtaosassa Satakuntaa: Raumalla, Porissa, Merikarvialla, Ulvilassa, Kankaanpäässä, Karviassa, Eurassa, Eurajoella ja Kokemäellä.

 

Tartunnanjäljitys viikolla 1

Omikron –muunnoksen aiheuttamien tartuntojen nopea lisääntyminen on johtanut siihen, että aiemmin tehokkaan tartunnanjäljityksen merkitys epidemian ehkäisyssä on selvästi huonontunut. Sama ilmiö näkyy kaikkialla Suomessa.

Satakunnan alueella todetaan nyt merkittäviä tautiryppäitä, joiden tartuntaketjua ei pystytä enää luotettavasti jäljittämään. Suurin ongelma on tartunnanjäljityksen viivästyminen ja näin ollen tarkkaa kokonaiskäsitystä tilanteesta ei enää pystytä muodostamaan. Myös näytevastuksien saamisessa on ollut selviä viiveitä johtuen reagenssipulasta ja siitä, että näytteitä on jouduttu lähettämään alihankintana muualle.

Viikolla 1 tapauksia todettiin Satakunnassa 1162 kpl. Näistä vasta 423 kpl oli kirjattu rekisteriin, eli 64 %:ssa tapauksista tartunnanjäljitys tai ainakin sen kirjaaminen rekisteriin oli kesken.

Tapauksista, jotka on kirjattu rekisteriin, tartunnanlähde pystyttiin kuitenkin selvittämään jopa 75 % tapauksista. Näistä tartunnoista 90 % oli peräisin omasta sairaanhoitopiiristä, 8 % muusta sairaanhoitopiiristä ja vain 2 % ulkomailta. Tunnistetuista tartunnanlähteistä edelleen merkittävin oli sama talous (37 %). Lähipiiristä tai ystäviltä tartunta oli peräisin 26 % tapauksista.

Työpaikalta saatuja tartuntoja oli 28 (7 %), ja näistä 8 sote-alan työpaikoilta hoivalaitoksista eri puolilta Satakuntaa. Tartunnat johtuivat lähes poikkeuksetta henkilökunnan välisitä kontakteista tilanteissa, joissa ei oltu käytetty maskia esimerkiksi tauko- ja ruokailutilanteissa. Muut työpaikkatartunnat ovat peräisin eri aloilta ja työyhteisöistä ympäri Satakuntaa.

Rekisteriin kirjattuja tartuntoja oppilaitoksista tai varhaiskasvatuksesta ei ollut viime viikolla yhtään.

Baarissa / yökerhossa ja yksityisjuhlissa todettiin yhteensä 14 tartuntaa. Lisäksi kotimaan matkailusta Leville ja Rukalle saatiin ainakin 22 tartuntaa.  Liikennevälineistä (auto, juna) todettiin 3 tartuntaa.

 

Näytteenotto ja positiivisten näytteiden osuus Satakunnassa viikolla 1

Viikolla 1 Satakunnassa otettiin yhteensä 6965 näytettä, joista positiivisia oli peräti 17 %.  Kokonaisnäytemäärä on noussut lähes 500 näytteellä. 

SataDiag laboratorion kautta kulkeneista näytteistä positiivisia viime viikolla oli 23 %. Huomattavan korkeita prosenttiosuuksia todettiin mm. Porissa (30% %), PoSassa (24 %) ja Keski-Satakunnassa (23 %).

Yhdistelmätestiä käyttäen saamme varsin kattavaa tietoa myös alueen muusta infektiotilanteesta. Tällä hetkellä Satakunnassa RS-viruksen epidemia jatkuu erittäin aktiivisena. Viime viikolla RS-virus tapauksia todettiin Satakunnassa 312 kpl. Määrä kuitenkin laski edelliseen viikkoon nähden, jolloin RS-viruksen aiheuttamia tapauksia tuli ilmi. Influenssatapaukset ovat olleet toistaiseksi yksittäisiä.  

 

Koronaviruksen aiheuttama sairaalakuormitus on Satakunnassa kohtuullinen, mutta sairaaloissa on hyvin täyttä – Sairaalahoitoa vaativien Covid-tapausten ennustetaan lisääntyvän

Tänä aamuna Satasairaalassa oli 6 koronapotilasta osastohoidossa ja 2 potilasta tehohoidossa Covid -infektion takia. Viikolla 1 alkoi 11 uutta osastohoitojaksoa erikoissairaanhoidossa ja 6 perusterveydenhuollossa. Koronainfektioiden aiheuttama sairaalakuormitus pysyi edeltävään viikkoon nähden miltei samanlaisena. Potilasmäärät olivat siis vielä maltilliset. Tehohoidon kapasiteetti on toistaiseksi riittänyt, mutta erityisjärjestelyihin on jouduttu paikoin turvautumaan, kun samaan aikaan tehohoidossa on ollut sekä Covid- että RS-viruspotilaita. Satasairaalan normaalia toimintaa ei ole kuitenkaan jouduttu toistaiseksi rajoittamaan. Terveyskeskuksen vuodeosastolla oli 13.1.2022 hoidossa 10 koronapotilasta eristyksessä

Koko epidemian aikana Satakunnassa on hoidettu erikoissairaanhoidon osastohoidossa 207 potilasta, tehohoidossa 31 potilasta. Koronainfektioon liittyviä kuolemia (covid-19 vähintään myötävaikuttavana tekijänä) on kirjattu kaikkiaan 60 kpl, joista 44 perusterveydenhuollossa tai ympärivuorokautisen hoivan yksikössä.

Satakunnan rokotuskattavuus

Satakunnassa on saanut ensimmäisen rokoteannoksen 86,8 % 12 vuotta täyttäneestä väestöstä (koko Suomessa 88,1 %) ja kaksi annosta 83,2 % (koko Suomessa 84,4 %). Kolmannen rokotteen on saanut 36,3 % yli 12 –vuotiaista (koko Suomessa 34,5 %). Kolmannen rokotuksen osalta Satakunnan ilanne on siis keskimääräistä hiukan parempi.

Täysi rokotussuoja antaa hyvän suojan vakavalta infektiolta, joten rokotusten toteuttamiseen panostetaan kunnissa edelleen kaikin keinoin. Mahdollisimman korkea rokotuskattavuus ja rokotussuojan ylläpito ovat epidemian torjunnan selkäranka tässä vaikeassa epidemian tilanteessa, jossa nyt ollaan, vaikka rokotuksin tartuntoja ei voidakaan estää.

Rokotusten edistymistä voi seurata THL kuutiosta osoitteesta: 
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/vaccreg/cov19cov/summary_cov19ageareacov?alue_0=518362&alue_1=518366&alue_2=&kattavuus_0=measure%2FCOVCOV#

 

Alueellinen suositus kansalaisille koskien kotitestien käyttöä, terveydenhuollon koronatestiin hakeutumista ja omaehtoisen tartunnanjäljityksen aloittamista

Isot kunnat Suomessa ovat yksi toisensa jälkeen kertoneet lopettavansa laajan tartunnanjäljityksen ja eristys- ja karanteenipäätösten tekemisen. Osa pienistä kunnista pystyy vielä jatkamaan laajempaa tartunnanjäljitystä ja voi toki jatkaa niin kauan, kun arvioi toiminnalla olevan merkitystä epidemian hidastamiseksi.

ATTR neuvotteli tilanteesta tänään ja päätyi siihen, että Satakuntaan annetaan väestölle yhtenäinen toimintaohje Mitä teen, jos epäilen koronatartuntaa? | Satasairaala. Tavoitteena on selkeyttää ohjeita testiin hakeutumisesta ja siirtää painopistettä siihen, että sairaana ollaan kotona omailmoitussairaslomalla tai tarvittaessa työterveyslääkärin tai -hoitajan todistuksella eikä eristys- ja karanteenipäätöksiä enää tehdä.

Työnantajia suositellaan tilapäisesti hyväksymään 5 vuorokauden sairaspoissaolo ja altistuneiden etätyö, jotta epidemian kulkua työpaikoilla voidaan hidastaa. Tartunnanjäljityksen painopiste siirretään sairaaloihin ja hoivalaitoksiin. Perhealtistuksia pyritään pääsääntöisesti hallitsemaan omaehtoisella toiminnalla. Sote-henkilöstön suhteen pyritään edelleen tilannetta hallitsemaan yhteistyössä työnantajan ja kunnan tartunnanjäljityksen kanssa. Diagnostiikassa kotitestiä käytetään aktiivisesti.

 

Milloin terveydenhuollon testiin?

Terveydenhuollossa tehtävään koronavirustestiin tulee hakeutua ensisijaisesti, jos henkilöllä on koronavirustartuntaan viittaavia oireita ja lisäksi

 • terveydenhuollon ammattilainen on suositellut testiä tai
 • henkilö työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakas- ja potilastyössä tai
 • henkilö työskentelee missä tahansa tehtävässä ympärivuorokautisessa hoiva- tai vammaispalveluissa tai
 • henkilö kuuluu vakavan koronavirustaudin riskiryhmään tai
 • on raskaana
 • henkilön perheenjäsen työskentelee sosiaali- tai terveydenhuollon tehtävässä
 • terveydenhuoltoon tulee kuitenkin ottaa aina viiveettä yhteyttä, jos vointi sitä vaatii.
 • vastauksen nopeuttamiseksi voi tehdä edeltävästi myös kotitestin.

 

Eristys- ja karanteeniaikoja voidaan lyhentää THL:n uuden ohjeen mukaisesti

THL antoi eilen uuden toimintaohjeen, jonka mukaan tietyissä tapauksissa karanteeni- tai eritysaikaa voidaan lyhentää viiteen vuorokauteen. Tämä perustuu siihen, että omikron-muunnoksen itämisaika on lyhyempi ja paraneminen nopeampaa, kuin aiempien viruskantojen kohdalla. Nämä ohjeet koskevat lieväoireisia tai oireettomia koronatapauksia ja altistumisen suhteen henkilöitä, joilla on kahden rokotteen tai sairastetun taudin ja yhden rokotteen antama suoja. ATTR:ssa käydyn keskustelun myötä sovittiin, että uudet suositukset otetaan Satakunnassa käyttöön huomisesta alkaen. Vanhoja eristys- ja karanteenipäätöksiä ei voida lähteä muuttamaan, sillä tartunnanjäljitykset ovat niin raskaasti ylikuormittuneet.

Alueelliset suositukset Satakunnassa

Alueelliset suositukset löytyvät Satasairaalan sivuilta: Epidemian torjunta ja voimassa olevat alueelliset suositukset | Satasairaala.

Rajoitusten ja suositusten tavoitteena on suojella väestöä tartunnoilta ja turvata terveyden- ja sairaanhoidon kantokyky. Nopeasti leviävä omikron-muunnos haastaa meitä voimakkaasti ja varotoimien merkitys kasvaa entisestään. Jokaisen olisi nyt muistettava etäisyyksien pito, maskin käyttö ja hyvä käsihygienia. Erityisen tärkeää tämä on sosiaali- ja terveydenhuollon toimipaikoissa työskennellessä tai asioidessa. Jos varotoimia ei muisteta, uhkana on yhtäaikainen sairastuminen ja vakava työvoimapula.

Maskisuositus ja etätyösuositus jatkuvat ja ovat entistä tärkeämpiä myös yöpaikoilla. Työterveyslaitos on juuri antanut suosituksensa työpaikoille.

Aluehallintovirasto on tiedottanut tänään alueella jatkuvista rajoituspäätöksistään https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69929682

Hallitus tiedottanee tänään valtioneuvoston vallassa olevista ravintolarajoituksista.

 

Vähitellen kohti sitä, että koronaviruksesta tulee taudinaiheuttaja muiden joukossa –  mutta vielä pitää jaksaa pinnistää, sillä yhteiskunnallisesti epidemia on edelleen iso haaste

Omikron-muunnos leviää nopeasti. Sen lyhyen itämisajan ja tehokkaan tarttumisen vuoksi tartunnanjäljitys on muuttunut tehottomaksi suuressa osassa Suomea, myös Satakunnassa. Pienet kunnat vielä pystyvät jatkamaan, mutta isommat eivät pysy tahdissa ja toiminta on vaikuttamatonta. Vähitellen ollaan siirtymässä tilanteeseen, jossa suhtautuminen muuttuu kohti tavanomaista hengitystieinfektiota. 

Rokotetuille aikuisille ja lapsille ilman rokotustakin tauti on yleensä lievä. Rokottamattomille ja riskiryhmiin kuuluville se voi olla vaarallinen ja joukkosairastuminen uhkaa terveydenhuollon ja yhteiskunnan toimintaa. Siksi epidemiaa pyritään edelleen hillitsemään. Tulevista viikoista tulee todennäköisesti pandemian raskaimmat, mutta tämän aallon huippu häämöttää jo. Omikron-aallon pyyhkäistyä yli Suomen voimme toivoa tilanteen vähitellen normalisoituvan. Korona ei kutenkaan tule häviämään, ja sen kanssa on opittava elämään.