Koronan ilmaantuvuus on lähes räjähdysmäisessä nousussa ja tartunnanjäljitys on ruuhkautunut, Satasairaalassa tilanne on toistaiseksi rauhallinen 

Tiedote 29.12.2021 kello 19:48

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) kokoontui tänään käsittelemään alueen nopeasti pahentunutta epidemiatilannetta.

Satakunta on edelleen leviämisalue. Satakunta täyttää leviämisalueen kriteereistä nyt kaikki 7 kohtaa.

Toteutuvat kriteerit:

  • Ilmaantuvuus on rakettimaisessa nousussa ollen nyt 524 / 100 000 /14 vrk (Kriteeri 14 vrk:n ilmaantuvuus yli 100)
  • Sosiaali- ja terveydenhuolto tai sen osa on kuormittunut: Perusterveydenhuolto on edelleen erittäin kuormittunut, sairaalassa on rauhallista
  • Satakunnassa esiintyy runsaasti laajoja joukkoaltistumisia, joiden selvittäminen vaikeuttaa muuta epidemian torjuntatyötä.
  • Rokotuskattavuus on edelleen hieman jäljessä Suomen keskitasosta
  • Positiivisten näytteiden osuus on noussut lyhyessä ajassa korkeaksi
  • Tartunnanjäljitys ei enää pysty jäljittämään kaikkia tapauksia ja tilanne vaikea useassa kunnassa / kuntayhtymässä.
  • Jätevesiseuranta osittaa aktiivisuutta, joka korreloi hyvin vaikeaan tilanteeseen.

 

Ilmaantuvuus

THL:n ilmoittama ilmaantuvuusluku koronakartan perusteella on 28.12.2021 463 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Sairaanhoitopiirin infektioyksikön oman seurannan mukaan ilmaantuvuus on peräti 524 / 100 000 asukasta.

Ilmaantuvuusluvut ovat korkeita kautta Satakunnan, yli 500 ilmaantuvuuslukuja on Porissa, Raumalla, Karviassa, Pomarkussa, Merikarvialla, Nakkilassa, Kokemäellä ja Siikaisissa. Alhaisin ilmaantuvuusluku (176,6) on Harjavallassa. Kaikissa kunnissa ilmaantuvuus on siis korkea.                   

 

Tartunnanjäljitys viikolla 51, tartunnanjäljityksen teho on selvästi heikentynyt

Tartunnanjäljitys on koko epidemian ajan tähän asti ollut Satakunnassa erittäin tehokasta. Tilanne on kuitenkin nyt runsaan kahden edeltävän viikon aikana nopeasti huonontunut. Tapausmäärät ovat nousseet jyrkästi ja kahden viikon ilmaantuvuus on noussut huippulukemiin. Tartuntojen lisääntymisen vauhti sekä myös rokotettujen sairastuminen kertovat siitä, että omikron -muunnos on todennäköisesti nopeasti lisääntynyt myös Satakunnassa. Valitettavasti käytettävissä ei ole menetelmää, jolla pystyisimme omikron -muunnoksen todentamaan reaaliaikaisesti. Tiedot THL:n sekvensoinnista saadaan liian pitkällä viiveellä.

Satakunnan alueella todetaan nyt päivittäin merkittäviä tautiryppäitä, joiden tartuntaketjua ei pystytä luotettavasti jäljittämään. Nämä aiheuttavat merkittävän riskin tartuntojen laajan leviämiseen ja näin on jo tapahtunut. Rokotettujen sairastamat koronataudit ovat olleet pääosin lieviä.

Viime viikolla (20 – 26.12.2021) tapauksia todettiin Satakunnassa 701 kpl. 28.12.2021 vasta 532 tapauksista oli kuntien tartunnanjäljityksissä kirjattu rekisteriin, eli noin neljänneksessä tapauksista tartunnanjäljitys oli suuren tapausmäärän ja joulun pyhien tuoman henkilökuntavajeen vuoksi jäljessä.

Tapauksista, jotka on kirjattu rekisteriin, tartunnanlähde oli selvillä vain 45 % tapauksista, kun se on aikaisemmin tyypillisesti pystytty selvittämään yli 80 % tai jopa 90 % tapauksista. Tartunnanjäljitystä ei kunnissa nyt käytettävissä olevin resurssein pystytä nykytilanteessa ilman rajoitustoimenpiteitä toteuttamaan niin, että se olisi tehokasta.

Ehdoton valtaosa tartunnoista tapahtuu omassa sairaanhoitopiirissä, ulkomaisia tartuntoja oli vain kuusi kappaletta. Tunnistetuista tartunnanlähteistä edelleen merkittävin oli sama talous (23 %). Lähipiiristä tai ystäviltä tartunta oli peräisin 8 % tapauksista. Hoito- tai hoitoyksiköissä tartuntoja tunnistettiin 6 kpl (1%) ja muut kuin sote-alan työpaikat muodostivat 5 % tartunnoista. Tunnistettuja koulu- ja oppilaitostartuntoja oli 18 kpl (3%) ja päiväkotitartuntoja 6 kpl (1%). Ravintoloista peräisin olevia tartuntoja oli 8 kpl (1,5%). Merkittävä osa tartunnoista on joko kokonaan selvittämättä tai vailla tartunnanlähdettä.

 

Näytteenotto ja positiivisten näytteiden osuus Satakunnassa viikolla 51

Viikolla 51 Satakunnassa otettiin yhteensä 7346 näytettä, joista positiivisia oli peräti 9,2 %. Kokonaisnäytemäärä on noussut yli 2000 näytteellä, ja positiivisten osuus kaikista otetuista on merkittävä.   

SataDiagin laboratorion itse tutkimista näytteistä positiivisia viime viikolla oli peräti 12,4 % ja Porin perusturvan alueella positiivisten näytteiden osuus oli jopa 18,3 %, mikä on huomattavan korkea osuus.

Yhdistelmätestiä käyttäen saamme varsin kattavaa tietoa myös alueen muusta infektiotilanteesta. Tällä hetkellä Satakunnassa RS-viruksen epidemia on hyvin aktiivinen. Viime viikon aikana tapauksia todettiin 370 ja tällä viikolla on parissa päivässä todettu jo 22 RS-virustartuntaa. Eilen Satasairaalassa oli yhteensä viisi potilasta RS-virusinfektion vuoksi.

Influenssatapaukset ovat olleet toistaiseksi yksittäisiä. Viime viikolla Raumalla todettiin kuusi positiivista influenssa A tulosta, mutta varsinainen influenssakausi ei vielä ole alkanut.

 

Tilanne Satasairaalassa on rauhallinen, mahdolliseen sairaalakuormituksen nousuun on varauduttu

Erikoissairaanhoidossa on 29.12.2021 3 potilasta osastohoidossa ja 2 potilasta tehohoidossa. Viikolla 51 alkoi 6 uutta osastohoitojaksoa erikoissairaanhoidossa. Terveyskeskuksen vuodeosastolla oli 29.12.2021 aamulla hoidossa neljä koronapotilasta. Viime päivien aikana on tietoon kuitenkin tullut useita altistustilanteita ympärivuorokautisen hoivan laitoksissa ja on vielä epäselvää, johtavatko nämä sairaalahoidon tarpeen lisääntymiseen. Hoitolaitosten rokotuskattavuus on kuitenkin varsin hyvä, mikä pienentää vakavien tautien riskejä. Riskiryhmien kolmansia rokotuksia tuleekin voimakkaasti kiirehtiä, jotta riskiryhmien keskuudessa vältyttäisiin vakavilta tautitapauksilta.

Koronapandemian aiheuttamaa sairaalahoidon tarpeen kasvua on tällä hetkellä vaikea varmasti ennakoida, sillä vaikka tapausmäärä nousee todella nopeasti, alustavien tietojen mukaan omikron -muunnos on vaikuttanut aiempia viruskantoja lievemmältä taudilta. Tapausmäärien voimakkaasti lisääntyessä joudutaan kuitenkin varautumaan siihen, että sairaalahoidon tarve saattaa merkittävästikin nousta. Asiaa voidaan arvioida noin kahden- kolmen viikon kuluttua paremmin.

Perusterveydenhuollon kaikki yksiköt ovat voimakkaasti kuormittuneet koronatoimista: laajoista jäljityksistä, näytteidenotosta, rokotuksien järjestämisestä ja koronatodistuksien laatimisesta. Jäljityksessä on jo jouduttu jättämään osassa kunnista pienemmän riskin tartuntatilanteita jäljittämättä. 

Koko epidemian aikana Satakunnassa on hoidettu erikoissairaanhoidon osastohoidossa 188 potilasta, tehohoidossa 27 potilasta. Koronainfektioon liittyviä kuolemia (covid-19 vähintään myötävaikuttavana tekijänä) on kirjattu kaikkiaan 52 kpl, joista 35 perusterveydenhuollossa tai ympärivuorokautisen hoivan yksikössä.

 

Satakunnan rokotuskattavuus

Satakunnassa on saanut ensimmäisen rokoteannoksen 86,4 % 12 vuotta täyttäneestä väestöstä (koko Suomessa 87,7 %) ja kaksi annosta 81,9 % (koko Suomessa 83,5 %). Kolmannen rokotteen on saanut 19,7 % yli 12 –vuotiaista (koko Suomessa 19,9 %).

Täysi rokotussuoja antaa hyvän suojan vakavalta infektiolta, joten rokotusten toteuttamiseen panostetaan kunnissa edelleen kaikin keinoin. Mahdollisimman korkea rokotuskattavuus ja rokotussuojan ylläpito ovat epidemian torjunnan selkäranka erityisesti tässä vaikeassa epidemian tilanteessa, jossa valtakunnallisestikin nyt ollaan.

Rokotusten edistymistä voi seurata THL kuutiosta osoitteesta: 
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/vaccreg/cov19cov/summary_cov19ageareacov?alue_0=518362&alue_1=518366&alue_2=&kattavuus_0=measure%2FCOVCOV#

 

Miten hyödyntää kotitestiä, jos epäilet koronatartuntaa?

Olemme julkaisseet kansalaisille suunnatun ohjeen kotitestin käytöstä koronadiagnostiikassa ja julkaisseet sen Satasairaalan verkkosivuilla. Toivomme satakuntalaisten tutustuvan ohjeisiin ja mahdollisuuksien mukaan hyödyntävän kotitestin käyttöä.

https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/tee-kotitesti-jos-epailet-koronatartuntaa

 

Alueelliset suositukset Satakunnassa

Alueelliset suositukset löytyvät Satasairaalan sivuilta: Epidemian torjunta ja voimassa olevat alueelliset suositukset | Satasairaala.

Aluehallintovirasto on tehnyt jatkopäätökset tartuntatautilain pykäliin 58, 58 d ja 58 g, joilla ihmisten välisiä kontakteja pyritään merkittävästi vähentämään, eli tiloja sulkemalla ja kokoontumisia kieltämällä. Tämä on välttämätöntä, kun pyritään tautitapausten määrän laskuun. Satakunnassa ollaan vaikeassa epidemiologisessa tilanteessa ja nykyisellä vauhdilla nousevat tartuntaluvut saattavat johtaa merkittävän nousuun myös osastohoitoa tarvitsevien koronapotilaiden määrässä lähiviikkojen aikana.

Hyvä rokotuskattavuus auttaa epidemian hallinnassa ja sen parantaminen on edelleen tärkeää. Rokotteet ovat paras keino pitkäaikaiseen epidemian hallintaan ja vakavien tautimuotojen estämiseen, myös omikronin levitessä valtavirukseksi.

Rokotukset eivät kuitenkaan kovin hyvin suojaa tällä hetkellä leviävän virusmuunnoksen aiheuttamalta lievältä tartunnalta. Tällä hetkellä on erityinen huoli sote-henkilöstön riittävyydestä ja sama ilmiö tullaan näkemään myös muilla työpaikoilla. Siksi tarkkojen varotoimien noudattaminen on tärkeää: etäisyydet, käsihygienia ja maskin käyttö tulee muistaa.

Maskisuositus jatkuu laajana ja sen sekä kokoontumisrajoitusten noudattaminen ovat nykyisessä epidemiatilanteessa erittäin tärkeitä myös uutta vuotta juhlittaessa. Tällä hetkellä koronatartunnan voi saada mistä tahansa, jos paikalla on muita ihmisiä. Vaikka alueellisia rajoituksiakin joudutaan ottamaan käyttöön, on jokaisen oma käytös ratkaisevaa siinä, miten hyvin selviämme tästä jyrkästä, mutta toivottavasti lyhyestä aallosta.