Koronatapauksia on Satakunnassa paljon, mutta sairaalakuormitus on kääntynyt laskuun, eikä koronavirus aiheuta ylikuolleisuutta Satakunnassa

Mediatiedote 11.11.2022

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) kokoontui tänään käsittelemään alueen epidemiatilannetta ja sen vaatimia toimenpiteitä.

Tartuntatautirekisterin perusteella kahden viimeisen täyden viikon aikana Satakunnassa on varmistettu 1037 uutta koronatapausta. Tästä laskettu ilmaantuvuus on 484 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Valtakunnallinen ilmaantuvuus on 424 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Todellinen ilmaantuvuus on selvästi korkeampi, sillä näytteitä otetaan vain pienestä osasta tapauksia. Satakunnassa otetaan koronavirusnäytteitä hiukan keskimääräistä enemmän. Positiivisten näytteiden osuus on noin 31 %, SataDiagin tutkimissa näytteissä 39%.

 

Vaikean koronavirusinfektion aiheuttama sairaalakuormitus on vähäistä, mutta terveyden- ja sosiaalihuoltoa kuormittavat edelleen lukuisat hoitolaitosten ja osastojen epidemiat

Tänä aamuna Satasairaalassa osastohoidossa oli yhteensä 9 koronapositiivista potilasta. Neljällä heistä koronavirusinfektio on sairaalahoidon varsinainen syy, muilla kyse on sivulöydöksestä, jonka vuoksi tarvitaan kuitenkin eristys- ja varotoimia.

Terveyskeskusten vuodeosastolla oli tänä aamuna hoidossa yhteensä 54 koronapositiivista potilasta, joista 22 koronainfektion vuoksi.  Hoivayksiköiden epidemiatilanne näyttää pääsääntöisesti olevan rauhoittumassa, mutta hoivakotiepidemioita on edelleen useammassa yksikössä Raumalla, yhdessä yksikössä Eurajoella ja Porissa ja viimeisimmän tiedon mukaan myös Huittisissa.

Koronainfektioon liittyviä kuolemia on Satakunnassa koko epidemian aikana kirjattu kaikkiaan 194 kpl, joista 77 perusterveydenhuollossa ja 86 pitkäaikaishoidossa.

Mediassa ovat paljon olleet esillä koronakuolemat, joiden perusteella on arvioitu Suomen tilanteen olevan huono. Koronakuolemiksi kuitenkin rekisteröityvät kaikki tapaukset, jotka tapahtuvat 30 vuorokauden sisällä positiivisesta koronatestistä. Kun Suomessa otetaan erittäin aktiivisesti näytteitä iäkkäiden hoivayksiköissä hyvin lievien koronaoireiden vuoksi, koronan osuus tilastoissa korostuu, vaikka korona ei olisikaan kuolemaan johtava syy. 

 

Alueelliset suositukset

Voimassa oleviin suosituksiin ei tehty merkittäviä muutoksia, mutta maskisuositusta lievennettiin lastenpsykiatriassa, lastenneurologiassa sekä lastenneuvolavastaanotoilla. Näissä yksiköissä maskien haitat arvioidaan toteutettavan hoidon näkökulmasta suuremmaksi kuin hyödyt.

Riskiryhmiin kuuluvat voivat edelleen käyttää maskia ja sairaaloissa ja hoivalaitoksissa vierailijoille muistutetaan, että myös maskia tulee käyttää vierailtaessa näissä yksiköissä.

Alueelliset suositukset löytyvät Satasairaalan sivuilta: Epidemian torjunta ja voimassa olevat alueelliset suositukset | Satasairaala.

 

Riskiryhmien tehosterokottaminen on käynnissä ja etenee hyvin – koronaministerityöryhmän linjaama rokotuksien laajentaminen odottaa ohjauskirjettä

Suomalaisten suoja vakavaa infektiota vastaan on hyvä, mutta valitettavasti käytettävissä olevat rokotteet eivät tuo kuin osittaista, noin 2-3 kk kestävää suojaa tartuntaa vastaan. Tämä tieto on vahvistunut myös varianttirokotteiden osalta useissa kahden viime viikon aikana julkaistuissa tieteellisissä tutkimuksissa.

Tieteelliseen näyttöön ja kokonaisharkintaan perustuvan rokotussuosituksen mukaan on tärkeää, että riskiryhmät tulevat edelleen rokotetuiksi THL ohjeistuksen mukaisesti. Tämä työ on parhaillaan käynnissä ja kansainvälisessä rokotuskattavuusvertailussa Suomi pärjää hyvin neljännen ja viidennen rokotuksen osalta.

Hallituksen koronaministerityöryhmä on 9.11.2022 tehnyt linjauksen tarjota neljättä koronarokotetta. Asiasta odotetaan STM:n ohjauskirjettä ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Todennäköisesti neljänsiä rokotuksia tullaan tarjoamaan pääasiassa työterveyshuoltojen kautta. Kunnat ja työterveyshuollot järjestävät rokotukset ja kertovat, mistä rokotuksen jatkossa saa.