Koronavirusepidemia jatkuu, kuitenkin selvästi pahinta vaihdetta rauhallisempana

Tiedote 29.4.2022 kello 14:55

Ilmaantuvuus

Varmistettujen koronatapausten ilmaantuvuus on Satakunnassa pysynyt viikon 16 (18.-24.4.2022) aikana käytännössä samalla tasolla edelliseen viikkoon (15) nähden. Kuitenkin tätä edeltäviin viikkoihin nähden ilmaantuvuus on laskenut huomattavasti. THL:n tilaston mukaan ilmaantuvuus on kahden viimeisen kokonaisen viikon ajalta 678 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Todellinen ilmaantuvuus on suurempi, koska ilmaantuvuusluvut lasketaan vain terveydenhuollon positiivisista näytteistä.

Tartuntoja todetaan edelleen kaikkien Satakunnan kuntien alueella.  Viikoilla 15-16 ilmaantuvuusluku oli matalin Merikarvialla 294 / 100 000 asukasta / 14 vrk ja korkein Säkylässä, 835 tapausta / 100 000 asukasta / 14 vrk. Porissa ilmaantuvuus on 702 ja Raumalla 679 / 100 000 asukasta / 14 vrk.

 

Näytteenotto ja positiivisten näytteiden osuus Satakunnassa viikolla 16

Viime viikolla Satakunnassa otettiin yhteensä 2127 näytettä, joista positiivisia oli 33,9 %.  Koko Suomessa positiivisia näytteitä oli 38,8 %. Otettujen näytteiden määrä on laskenut edelleen hieman edelliseen viikkoon nähden. Positiivisten näytteiden osuus on noussut niukasti.

 

Koronan aiheuttama terveydenhuollon kuormitus tasaista

Pahimpaan vaiheeseen verrattuna COVID-infektiota sairastavien aiheuttama terveydenhuollon osastokuormitus on selvästi vähentynyt. Viimeisten kahden viikon aikana tilanne on tältä osin ollut varsin muuttumaton.

Viime viikolla erikoissairaanhoidossa alkoi 16 (edellisellä viikolla 15) uutta sellaista hoitojaksoa, jossa tarvittiin eristystoimia koronavirusinfektion takia. Näistä kymmenessä tapauksessa vaikea koronainfektio on ollut hoitojakson ensisijainen syy. Kuluvalla viikolla ei tämänhetkisen tilanteen mukaan ole nähtävissä merkittävää muutosta tilanteessa. Perusterveydenhuollossa uusia hoitojaksoja alkoi 27 eli täsmälleen sama määrä kuin edeltäneellä viikolla.

Tänä aamuna Satasairaalassa osastohoidossa oli yhteensä 9 koronapositiivista potilasta, joiden hoidossa tarvitaan eristystä ja varotoimia. Näistä ensi sijassa koronavirusinfektion vuoksi hoidossa oli neljä potilasta ja muusta syystä viisi potilasta. Tehohoidossa ei ole tällä hetkellä eristystä vaativia koronapotilaita ja ylipäätään tehohoidon kuormitus koronapotilaiden osalta on ollut viimeiset viikot vähäistä.

Terveyskeskuksen vuodeosastolla oli tänä aamuna hoidossa yhteensä 27 koronapositiivista potilasta. Näistä kuitenkin ainakin 20 on hoidossa ensisijaisesti muun syyn vuoksi. Lisäksi infektioyksikön tiedossa on, että alueen pitkäaikaishoidon- ja sosiaalipalveluiden yksiköissä on noin 50 asukasta, joita hoidetaan varotoimin koronavirusinfektion vuoksi.

Koronaan liittyviä kuolemia (covid-19 infektio varmistettu edeltävän 30 vuorokauden aikana) on kirjattu kaikkiaan 139 kpl, joista 111 perusterveydenhuollossa tai ympärivuorokautisen hoivan yksikössä.

 

Jätevesiseuranta

Viime viikon tulokseen nähden tällä viikolla virusmäärä Luotsinmäen jätevesiseurannassa on ollut hieman korkeampi. Taso on kuitenkin edelleen matalampi, kuin missä epidemian aktiivisimmassa vaiheessa oltiin. Jätevesiseurannassa on ylipäätään seurattava pidemmän aikavälin trendiä johtopäätösten tekemiseksi.

 

Suosituksissa ei ole muutoksia

Alueelliset suositukset ovat ennallaan ja ne löytyvät Satasairaalan sivuilta: Epidemian torjunta ja voimassa olevat alueelliset suositukset | Satasairaala

 

Monia hengitystievirustauteja liikkeellä

COVID-19 –infektioiden lisäksi liikkeellä on monia muitakin hengitystieviruksia. Näistä näytteissä on löytynyt mm. influenssa A:ta, rinovirusta ja RS-virusta. Viime viikolla influenssa A –tapauksia löytyi SataDiagin laboratorion testeissä yhteensä 80. Tällä viikolla menneiden neljän päivän aikana tapauksia on löytynyt jo 78 eli ainakin toistaiseksi influenssatapaukset näyttävät jatkavan lisääntymistä. Tästä huolimatta koronaepidemian aktiivisuus on edelleen selvästi suurempaa.