Maakunnan tilannekeskuksen toiminta

Satakunnan sairaanhoitopiirin, Porin perusturvakeskuksen ja Satakunnan pelastuslaitoksen yhteistyönä perustettiin viime vuoden syyskuussa maakunnallinen tilannekeskus aluksi pienimuotoisella kokoonpanolla. Vuoden 2021 alusta tilannekeskus laajeni siihen kokonaisuuteen, jonka katsotaan toiminnallisesti parhaiten vastaavan tarkoitustaan koko Satakunnan maakunnan alueella. Kyseessä on uusi maakunnallinen toiminto ja valtakunnallisesti vastaavaa kokoonpanoa tilannekeskuksissa ei ole muualla Suomessa.

Tilannekeskuksen tarkoituksena on yhdistää sekä nykyisen että myös mahdollisesti tulevan SOTE-maakunnan ensivaiheen toimijoiden (ensihoito, mobiilitoiminta ml combilanssi, maakunnallinen sosiaalipäivystys, pelastustoimi) päivittäistoimintojen ja normaaliolojen häiriötilanteiden viranomaisten yhteinen tilannekuvan hallinta sekä toiminnot niin, että ne muodostavat parhaalla mahdollisella tavalla potilaiden ja asiakkaiden palvelun sekä tukevat toimijoiden yhteistyötä ja työturvallisuutta kaikkien maakunnan alueella toimivien em. ensivaihteen toimijoiden osalta. Yhteistyöllä pyritään normaalioloissa tuottamaan potilaille ja asiakkaille suoraan heidän tarvitsemansa akuutit kotiin vietävät terveys- ja sosiaalitoimen päivystysluonteiset palvelut ilman päällekkäisyyksiä ja viiveitä. Yhteinen tilanneymmärrys sekä toimijoiden mahdollisuus välittömästi sopia tehtävän hoitamiseen liittyvistä seikoista parantaa nimenomaan potilaiden ja asiakkaiden saaman palvelun laatua ja osuvuutta verrattuna aiempaan. Pitkän aikavälin tavoitteena on vähentää kustannuksia ja vähentää turhia yhteydenottoja mm. yhteispäivystykseen ja muihin palveluihin.

Onnettomuustilanteissa, yhteistehtävillä ja erityisesti normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa pelastustoimi linkittyy sekä ensihoitoon että muihin palveluihin. Pelastustoimi tukee myös tilannekuvan hallinnassa muita toimijoita. Normaaliolojen Häiriötilanteisiin päästään näin ollen reagoimaan ja niitä ennakoimaan nopeammin, luotettavammin ja oikealla resurssilla aiempaa paremmin.