Miten sinä oikeasti voit?

Masennuksen tai ahdistuksen tunnistaminen on usein haastavaa, erityisesti työyhteisössä. Olennaista tunnistamisessa on, että kollegassa tapahtuu jonkinlainen muutos. Esimerkiksi aiemmin sosiaalinen työkaveri muuttuu vetäytyneeksi ja välttelee muiden seuraa, tai yleensä iloinen työkaveri on jatkuvasti ärtynyt tai itkuherkkä. Masentunut tai ahdistunut työkaveri voi kuitenkin hoitaa työnsä hyvin, vaikka voisi psyykkisesti miten huonosti.

Sinun ei tarvitse olla mielenterveystyön ammattilainen, voidaksesi auttaa toista ihmistä. Jos huolestut työkaverisi psyykkisestä jaksamisesta ja hyvinvoinnista, ota asia hienotunteisesti ja kahden kesken puheeksi. Voit ihan vain kysyä ”mitä kuuluu, miten voit”. Ole läsnä ja kuuntele, osoita välittäväsi. Suhtaudu arvostavasti ja ymmärtävästi. Kerro, että apua on saatavilla ja tarvittaessa auta työkaveria hakeutumaan avun piiriin, esimerkiksi työterveyshuoltoon. Älä jätä työkaveria yksin. Voit omalla asenteellasi ja toiminnallasi vähentää mielenterveyden häiriöihin liittyvää stigmaa eli ei-toivottua leimautumista, sekä auttaa työkaveria, joka ei ehkä itse osaa tai rohkene pyytää apua.

Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa –hankkeessa tavoitteenamme on itsemurhariskissä olevien tunnistaminen ja varhainen auttaminen itsemurhien ehkäisemiseksi. Haluamme muistuttaa, että jokainen meistä voi kysyä ”mitä kuuluu”. Kysyminen osoittaa välittämistä. Mielenterveys on kaikkien asia.

 

Lisää hankkeesta:

Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa | Satasairaala

Satakunnan Kuntoutus- ja työllisyyshankkeet - Etusivu | Facebook

Twitter: @KuTyHankkeet 

Instagram: @sataduunia_hanke

Itsemurhien ehkäisy Satakunnassa hanke - YouTube

https://www.tiktok.com/@kyty_hankkeetsatakunta