Olemme Satakunnassa koronaepidemian aallon harjalla – terveydenhuollon kuormitus on korkea, mutta tehohoidon tarve on vähentynyt

Mediatiedote 11.2.2022 kello 19.10

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) kokoontui tänään 11.2.2022 käsittelemään alueen epidemiatilannetta ja sen vaatimia toimenpiteitä.

Satakunta täyttää leviämisalueen kaikki yhtä lukuun ottamatta; rokotukset ovat edenneet hyvin.

  • Koronainfektion ilmaantuvuus on edelleen nousussa, huolimatta näytteiden oton suuntaamisesta, ollen nyt 1618 / 100 000 asukasta / 14 vrk (koronakartta 10.2.2022).
  • Terveydenhuolto on kuormittunut. Lisäksi henkilökunnan sairaspoissaolot vaikeuttavat terveydenhoidon toimintaa.
  • Kohdentamaton tartunnanjäljitys on tehottomana lopetettu ja se on kohdennettu sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköihin
  • Positiivisten näytteiden osuus Satakunnassa kaikki näytteet huomioiden on 28%, osuus on jatkanut nousua.
  • Luotsinmäen jätevesiseurannassa virusmäärä on edelleen korkealla tasolla, viime viikolla havaittu lasku ei ole jatkunut

Ilmaantuvuus

Ilmaantuvuus on yhä nousussa.  THL Koronakartan perusteella ilmaantuvuus on 1618 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Todellinen ilmaantuvuus on kuitenkin selvästi suurempi, sillä terveydenhuollon testejä on kansallisen ohjeistuksen mukaisesti rajattu ja kotitestien osuutta lisätty. Kansalaisohje: Mitä teen, jos epäilen koronatartuntaa? | Satasairaala

Tartuntoja on runsaasti joka puolella Satakuntaa ja altistua voi käytännössä missä tahansa. Kahden viikon ilmaantuvuus ylittää yli 1000 tapausta Jämijärveä ja Merikarviaa lukuun ottamatta koko Satakunnassa. Kankaanpäässä ilmaantuvuusluku on edelleen Satakunnan korkein, 2642 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Porissa ilmaantuvuus on 2048 ja Raumalla 1053 / 100 000 asukasta / 14 vrk.

Näytteenotto ja positiivisten näytteiden osuus Satakunnassa viikolla 5

Viikolla 5 Satakunnassa otettiin yhteensä 5509 näytettä, joista positiivisia oli 28 %.  Koko Suomessa positiivisia näytteitä oli 33 % kaikista otetuista.

SataDiag laboratorion kautta kulkeneista näytteistä positiivisia viime viikolla oli 41 %.  Huomattavan korkeita positiivisten näytteiden prosenttiosuuksia todettiin mm. Säkylässä (ilman varuskunnan lukuja 54,6 % %), Porissa (51,7 %) ja Pohjois-Satakunnassa (49,0 %).

Kokonaisnäytemäärä laski viikolla 5 noin neljänneksellä (n. 1900 näytteellä). Tämä näytemäärän lasku on oikeasuhtainen ja kertoo siitä, että kansalaisille annettu ohjeisto kotitestauksen lisäämisestä ja näytteenoton suuntaamisesta todennäköisesti toimii. On tärkeää, että terveydenhuollon voimavarat suunnataan vaikuttaviin toimiin.

Terveydenhuolto on kuormittunut – osastohoitoa tarvitsevien Covid-potilaiden määrä on noussut, mutta teho-osaston kuormitus vähentynyt

Sairaalahoitoa vaativien koronapotilaiden määrä on Satakunnassa edelleen noussut sekä perusterveydenhuollossa, että erikoissairaanhoidossa, mutta kuten muuallakin Suomessa tehohoidon kuormitus on vähentynyt. Tällä hetkellä teho-osastolla ei ole hoidossa koronapotilaita. Pääsääntöisesti viime viikkoina tehohoidossa on ollut kerrallaan yksi tai kaksi koronapotilasta.

Uutena ilmiönä Satakunnassa nähdään, että niiden koronapositiivisten potilaiden määrä, jotka ovat erikoissairaalahoidossa muusta syystä, kuin koronainfektion vuoksi, on lähtenyt selvään nousuun. Aiemmin näitä potilaita on ollut Satakunnassa 10 – 20 % kaikista koronapotilaista. Kahden viime viikon aikana määrä on selvästi noussut jopa noin puoleen koronapotilaista. Tämä johtuu siitä, että lieväoireinen koronainfektio on väestössä nyt hyvin yleinen ja toisaalta sairaalapotilailta näytteitä otetaan hyvin kattavasti. Esimerkiksi kaikilta päivystyspotilailta otetaan Covid-näyte sairaalaan tullessa. Näin tehdään, jotta osastoepidemioita voidaan välttää.

Tänä aamuna Satasairaalassa oli yhteensä 21 koronapotilasta. Näistä vaikean koronavirusinfektion vuoksi hoidossa oli vain 10 ja muusta syystä 11 potilasta.  Terveyskeskuksen vuodeosastolla oli tänä aamuna hoidossa 34 koronapotilasta, lisäksi alueen hoivakodeissa on edelleen kymmeniä koronapotilaita.

Terveydenhoitoa, samoin kuin yhteiskuntaa laajemminkin, rasittaa edelleen henkilökunnan sairastuminen. Tartunnat tulevat yleensä kotoa tai muualta sairaalan ulkopuolelta. Kaikissa potilaskontakteissa käytettään suojaimia ja tartunnat henkilökunnalta potilaille ovat hyvin harvinaisia.  Vaikeasta tilanteesta huolimatta Satasairaala toimii lähes normaalisti. Suuri haaste tällä hetkellä on pula jatkohoitopaikoista, sillä myös terveyskeskusten vuodeosastot ovat hyvin täynnä.

Koko epidemian aikana Satakunnassa oli eiliseen mennessä hoidettu erikoissairaanhoidon osastolla 254 potilasta, tehohoidossa 36 potilasta. Näihin lukuihin on laskettu ainoastaan ne potilaat, jotka ovat olleet hoidossa nimenomaan sairaalahoitoa vaatineen koronainfektion vuoksi.

Koronaan liittyviä kuolemia (covid-19 vähintään myötävaikuttavana tekijänä) on kirjattu kaikkiaan 73 kpl, joista 53 perusterveydenhuollossa tai ympärivuorokautisen hoivan yksikössä.

Satakunnan rokotuskattavuus

Satakunnassa rokotukset ovat edenneet hyvin ja rokotusinnon toivotaan jatkuvan, sillä rokotukset ovat tärkeitä terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi. Valtakunnallisesti Satakunta on noussut keskiarvon yläpuolelle.

Rokotusten edistymistä voi seurata THL kuutiosta osoitteesta: 
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/vaccreg/cov19cov/summary_cov19ageareacov?alue_0=518362&alue_1=518366&alue_2=&kattavuus_0=measure%2FCOVCOV#

Kansalaisohje ”Mitä teen, jos epäilen koronavirusinfektiota?”   

Hallitus julkaisi eilen uuden kansallisen koronatestaus- ja jäljitysstrategian. Kansallinen Covid-19 -testaus- ja jäljitysstrategia (stm.fi), joka on hyvin linjassa sen kanssa, miten kansalaisia on Satakunnassa ja monilla muillakin alueilla ohjeistettu jo useamman viikon ajan. Kansalaisohje: Mitä teen, jos epäilen koronatartuntaa? | Satasairaala.

Voimassa olevissa ohjeistoissa korostuu omaehtoinen kontaktien välttäminen, kotitestaus ja jäljityksen kohdentaminen sote-yksiköihin. Mikäli henkilö tarvitsee PCR-varmennustestin sosiaalietuuden tai matkailun takia, nämä testit pyritään ohjaamaan yksityispuolelle tai työterveyshuoltoon, sillä ne eivät ole tarpeellisia epidemian torjumiseksi. Rajalliset voimavarat tulee suunnata tehokkaasti.

Kansalaisohjetta on selkiytetty koskien perhealtistusta. Saimme palautteen, että oli esiintynyt epäselvyyttä, saako perheen lapsi mennä koronan sairastettuaan kouluun, vaikka perheen muut jäsenet vielä sairastavat. Vastaus on, että kyllä saa, kunhan hän on itse ensin parantunut

Toisin sanoen:

  • Oireeton lapsi voi mennä kouluun tai päiväkotiin vasta, kun koronaan sairastuneen perheenjäsenen oireiden alkamisesta on kulunut viisi vuorokautta. Tämä ei kuitenkaan koske koronainfektion ensin sairastanutta. Hän voi mennä kouluun tai päiväkotiin, kun on kulunut vähintään viisi vuorokautta hänen oireidensa alusta JA hän on ollut oireeton vähintään kaksi vuorokautta.

Rajoitukset ovat lievenemässä

Alueelliset suositukset löytyvät Satasairaalan sivuilta: Epidemian torjunta ja voimassa olevat alueelliset suositukset | Satasairaala.

  • Maskisuositus on ennallaan ja sen merkitys edelleen kasvaa, kun yhteiskuntaa avataan tilanteessa, jossa epidemiatilanne on vaikea. Maskien käyttö ei yksinään auta, vaan lisäksi tulee pyrkiä myös etäisyyksien pitoon, hyvään käsihygieniaan ja mahdollisimman hyvään rokotuskattavuuteen. Omikron-aallon ohituttua maaliskuussa maskisuosituksen keventämistä harkitaan, aloittaen lapsista. Tulemme noudattamaan kansallista suositusta asiassa.
  • Valtioneuvosto on linjannut, että kansallisesta etätyösuosituksesta luovutaan 28.2.2022.Satakunnassa suositellaan noudattamaan kansalista linjausta, ellei epidemiatilanne edelleen pahene.
  • Lounais-Suomen AVI on purkanut Satakuntaan suunnattuja rajoituksia merkittävästi ja Satakunnan rajoitukset ovat hyvin linjassa valtakunnallisen tilanteen ja hallituksen suosittelemien rajoitusten keventämisen kanssa. Lounais-Suomen aluehallintoviraston voimassa olevat suositukset ajalle 29.1. – 15.2.2022.
  • Lounais-Suomen AVI valmistelee uutta päätöstä rajoitusten keventämisestä, joka julkaistaan mahdollisesti maanantaina 14.2.2022.

Alueellinen työryhmä haluaa muistuttaa, että rajoitusten lieventyessä ja epidemiologisen tilanteen ollessa edelleen vaikea, kaikkien meidän vastuullisen toiminnan merkitys kasvaa. Tärkeässä roolissa ovat maskin käyttö, etäisyyksien säilyttäminen ja hyvä käsihygienia. Rokotusten merkitystä sairaalakuormituksen vähentäjänä ei voi liikaa korostaa.

Olemme koronaepidemian huipulla ja hyvin moni saa lievän tartunnan

On pitkälti rokotusten ansiota, että vaikka epidemiatilanne on vaikea ja tauti leviää nopeasti, pärjäämme sairaalakuormituksen kanssa ja rajoitustoimia on mahdollista lieventää.

Yhteiskunnan kannalta nykyinen tilanne on edelleen haastava, mutta perusterveen rokotetun ihmisen näkökulmasta riski saada vaikea tartunta on nyt melko pieni. Hauraimmat ja sairaimmat saattavat kuitenkin rokotuksista huolimatta sairastua vakavasti ja siksi heitä on edelleen suojeltava. Lisäksi sairaalaan tulee aiempaa enemmän positiivisen koronatuloksen saaneita potilaita, joiden hoidon tarve koskee muuta kuin koronavirusta. Nämä potilaat vaativat erityisjärjestelyjä ja varotoimia, joka syö resursseja.

Helmikuu tulee todennäköisesti olemaan vielä raskas. Kuljemme kuitenkin kohti kevättä ja tämän epidemia-aallon talttumista. On osoittautunut, että käytettävissä olevilla rokotuksilla ei pystytä saavuttamaan laumaimmuniteettia ja meidän on opittava elämään koronaviruksen kanssa. Kun tapauskuolleisuus ja sairaalan joutuminen ovat nyt selvästi laskeneet, maaliskuussa tulisi aloittaa harkinta yleisvaarallisen tartuntataudin luokituksesta luopumisesta. Tartuntojen torjuntaa hoitolaitoksissa tulee kuitenkin edelleen aktiivisesti jatkaa.