Pikkujoulukauteen edetään Satakunnassa koronan leviämisalueena, toimitaan sen mukaisesti

Tiedote 26.11.2021 kello 13:35

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) kokoontuu seuraavan kerran ensi viikolla epidemiatilanteen pysyttyä melko vakaana. Julkaisemme kuitenkin tälläkin viikolla tilannekatsauksen.

Hallituksen 11.11.2021 antaman ohjauskirjeen mukaan arvioiden Satakunta on edelleen leviämisalue. Satakunta täyttää leviämisalueen kriteereistä 5/7. Viime viikosta tilanne on kriteerien valossa muuttunut hieman huonompaan suuntaan positiivisten näytteiden osuuden osalta, mutta muutoin tilanne on ennallaan.

Toteutuvat kriteerit:

  • Ilmaantuvuus yli 100
  • Sosiaali- ja terveydenhuolto tai sen osa on kuormittunut:
  • Satakunnassa esiintyy laajoja joukkoaltistumisia, joiden selvittäminen vaikeuttaa muuta epidemian torjuntatyötä.
  • Rokotuskattavuus on edelleen jäljessä Suomen keskitasosta eikä 80 % rokotuskattavuustavoitetta ole saavutettu.
  • Positiivisten näytteiden osuus on hieman noussut ollen nyt 3,1 %. (viime viikolla 2,7 %).

Kriteerit jotka eivät toteudu:

  • Tartunnanjäljitys toimii Satakunnassa edelleen varsin tehokkaasti
  • Jätevesiseurannassa ei ole havaittu kasvua

 

Ilmaantuvuus

THL:n ilmoittama ilmaantuvuusluku koronakartan perusteella on 25.11.2021 112 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Koko Suomessa ilmaantuvuus on nyt 241 / 100 000 / 14 vrk ja luku on selvästi noussut viime viikosta. Naapurimaakunnista Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa epidemiatilanne on merkittävästi omaa aluettamme huonompi.

Ilmaantuvuus on aikavälillä 10.-23.11.2021 suurinta (yli 200 / 100 000 asukasta / 14 vrk) Kankaanpäässä, Karviassa ja Pomarkussa. Yli 100 / 100 000 / 14 vrk ilmaantuvuuden alueita ovat Eura, Harjavalta, Huittinen, Jämijärvi ja Rauma.

                     

Tartunnanjäljitys viikolla 46 (15.-21.11.2021)

Viime viikolla todettiin 123 uutta tapausta. Tartunnanlähde jäi epäselväksi 30 %:ssa tapauksista, eli edelliseen viikkoon nähden selvästi useammin. 49 % kotimaisista tartunnoista todettiin valmiiksi karanteenissa olevilla henkilöillä. Kuntien tartunnanjäljitystyö on edelleen ollut tartunta- ja altistumismääriin nähden nopeaa ja tehokasta.

Tartunnoista 3 % saatiin suoraan ulkomailta. Kotimaisista tartunnoista peräti 95 % oli peräisin omasta sairaanhoitoiiristä ja vain 5 % muiden sairaanhoitopiirien alueelta.

Tartunnoista 41 % todettiin samasta taloudesta,15 % ystävä- ja lähipiiristä. Työpaikalta peräisin oli vain 3 % tartunnoista; näistä puolet todettiin sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöillä.

4 % tartunnoista liittyi harrastustoimintaan. Kaikki nämä tapaukset todettiin yhteen liikuntaleiriin osallistuneilta. Suoraan ravitsemisliikkeistä saaduiksi ei todettu yhtään tartuntaa, mutta epäselväksi jääneistä tartunnoista osa voi näihin liittyä.

Alle 18-vuotiailla todettiin 30 tartuntaa. Näistä 70 % oli peräisin perheenjäseneltä. 7 % (2 tapausta) oli peräisin koulusta tai koulukuljetuksesta ja saman verran tartunnoista jäi tartunnanlähteeltään epäselväksi. 17 % oli saatu vapaa-ajan toimintaan liittyen (edellä mainittu liikuntaleiri). Vaikka epidemiatilanteen vaikeutuessa koulutartunnatkin ovat lisääntyneet Suomessa, edelleen suurin osa alle 18-vuotiaiden tartunnoista on Satakunnassa peräisin perheenjäseneltä.

 

Näytteenotto ja positiivisten näytteiden osuus Satakunnassa viikolla 46

Viikolla 46 Satakunnassa otettiin yhteensä 4036 näytettä, joista positiivisia oli 3,1 %. Kokonaisnäytemäärä laski hieman edelliseen viikkoon verrattuna ja positiivisten näytteiden osuus nousi (2,7 % viikolla 45).

 

Erikoissairaanhoidon kuormitus on tasaantunut ja perusterveydenhuollon osastoilla hoidettavien määrä vähentynyt

Erikoissairaanhoidossa kuormitus vaihtelee nopeasti, mutta potilaiden kokonaismäärä on pysynyt viimeisen viikon aikana maltillisena. Viikolla 46 alkoi kuusi uutta osastohoitojaksoa erikoissairaanhoidossa ja näistä neljä potilasta joutui tehohoitoon. Satasairaalassa on tällä hetkellä vuodeosastohoidossa kaksi koronapotilasta ja tehohoidossa kolme koronapotilasta. Teho-osaston kokonaiskapasiteetista koronapotilaat vievät tällä hetkellä merkittävän osan.

Viimeisten neljän viikon aikana erikoissairaanhoidon osastohoitoon on joutunut Satakunnassa 30 potilasta, joista 11 on saanut kaksi koronarokotetta ja 20:lla on ollut vajaa rokotussuoja (19:llä ei lainkaan rokotteita ja yhdellä toinen rokote saatuna alle viikon sisällä sairastumisesta).  Satakunnan 12 vuotta täyttäneestä väestöstä on kahdesti rokotettuja nyt 79,1 % ja vailla kahden rokotteen suojaa on 20,9 %. Jos rokotettujen todennäköisyys sairaalahoitoon joutumiseen olisi näistä laskettuna ollut yhtä suuri kuin rokottamattomien, olisi kyseisellä neljän viikon jaksolla osastohoitoon joutunut 76 rokotettua yhdentoista sijaan. Rokotteet ovat vähentäneet siis erittäin merkittävästi vaikeaa tautimuotoa ja sairaalahoidon kuormitusta. Sairaalahoitoon joutuneista kaksi rokotetta saaneista 82 % (9/11) on ollut yli 70-vuotiaita. Tässä ikäryhmässä vakavan taudin riski on jo huomattava, jolloin pienikin rokotetehon lasku perussairauksien tai pitkän rokotteiden saamisesta kuluneen ajan pohjalta voi johtaa osastohoidon tarpeeseen. Potilasmäärä on tässä aineistossa toki melko pieni ja valtakunnallisissa aineistoissa rokottamattomien riski sairaala- ja tehohoitoon joutumiseen on vielä suurempi kaksi rokotetta saaneisiin verrattuna.

Arvioidaan, että erikoissairaanhoitoa tarvitsee tulevalla viikolla noin 10 uutta potilasta, joista tehohoitoa arvioidaan tarvittavan 1-3 uudelle potilaalle.

Perusterveydenhuollon vuodeosastoilla oli 25.11.2021 yhteensä 5 koronaviruksen takia eristyksessä hoidettavaa potilasta. Kuluvalla viikolla on tapahtunut altistumisia perusterveydenhuollon osastoilla ja näihin liittyen karanteenissa varotoimin hoidettavat potilaat aiheuttavat lisäkuormitusta.

Perusterveydenhuollon kaikki yksiköt ovat voimakkaasti kuormittuneet koronatoimista: laajoista jäljityksistä, näytteidenotosta, rokotuksien järjestämisestä ja koronatodistuksien laatimisesta.

 

Yhteenveto Satakunnan tilanteesta koko Covid-epidemian aikana

Kaikkiaan Satakunnassa on todettu koko epidemian aikana 4097 koronatartuntaa (n. 2 % väestön määrästä) ja hoidettu yhteensä 162 erikoissairaanhoidon sairaalahoitoa vaatinutta koronapotilasta. Näistä 22 potilasta on vaatinut tehohoitoa. Koronainfektioon liittyviä kuolemia on ollut yhteensä 48.

 

Satakunnan rokotuskattavuus Suomen heikoimpien joukossa

Satakunnassa on saanut ensimmäisen annoksen 85,1 % tällä hetkellä rokotettavasta 12 vuotta täyttäneestä väestöstä (koko Suomessa 86,4 %), kaksi annosta 79,1 % (koko Suomessa 81,2 %). Kolmannen rokotteen on saanut 4 % kyseisestä väestönosasta.

Rokotusten edistymistä voi seurata THL kuutiosta osoitteesta: 
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/vaccreg/cov19cov/summary_cov19ageareacov?alue_0=518362&alue_1=518366&alue_2=&kattavuus_0=measure%2FCOVCOV#

 

Alueelliset suositukset Satakunnassa

Alueelliset suositukset jatkuvat Satakunnassa ennallaan. Suositukset löytyvät Satasairaalan sivuilta: Epidemian torjunta ja voimassa olevat alueelliset suositukset | Satasairaala.

Monet suuret sairaanhoitopiirit ovat laajentaneet maskinkäyttösuositusta vaikeutuneen epidemiatilanteen vuoksi tällä viikolla. Satakunnassa on ollut jo pitkään voimassa laaja maskisuositus, mutta tämän käytännön toteutus on tunnetusti ollut vaihtelevaa. Maskien käyttö ei ainoana toimenpiteenä riitä epidemiaa hillitsemään, mutta se on yksi tärkeä keino muiden ohella. Erityisesti pikkujoulukauden lähestyessä ja ihmisten liikkuessa paljon tapahtumissa ja jouluostoksilla, on erityisesti syytä muistaa maskinkäyttö. Sairaana ei silti pidä lähteä juhlimaan maskikaan kanssa.

Satakunnan rokotuskattavuus nousi rokotusten alkaessa hyvin ja olimme edellä Suomen keskiarvoa. Nyt olemme merkittävästi jäljessä Suomen parhaiten rokotettuja alueita. Koronarokote on yksilöä itseään ajatellen paras tapa suojautua taudilta ja erityisesti sen vaikeilta tautimuodoilta. Huonolla tuurilla nuori perustervekin aikuinen voi saada tehohoitoon johtavan infektion, eikä tämän riskin ennustaminen etukäteen ole useimmiten mahdollista. Kunnat tarjoavat helppoja mahdollisuuksia rokottautumiseen ja tätä mahdollisuutta kannattaa nyt kaikkien rokottamattomien käyttää hyväksi. Joulun vietto läheisten kanssa on rokotettuna turvallisempaa rokotetulle itselleen kuin hänen läheisilleen.