Potilas- ja asiakasturvallisuuden ansiomerkkejä Satasairaalaan

Potilas- ja asiakasturvallisuuden ansiomerkki ja diplomi on myönnetty 15.10. 2021 viidelle Satasairaalan työntekijälle. Ansiomerkit saivat hallintoylihoitaja Paula Asikainen, koulutussuunnittelija Anna-Kaisa Kautto, ylilääkäri Juha Puustinen, sairaanhoitaja Marjo Sallila ja ylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälä. Ansiomerkin saajat ovat  edistäneet työllään Satasairaalan potilas- ja asiakasturvallisuutta.

Merkit myöntää Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry, joka on potilaiden, asiakkaiden, ammattilaisten ja asiantuntijoiden yhteinen foorumi. Yhdistyksen tehtävä on sosiaali- ja terveydenhuollon potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittäminen. Potilasturvallisuuden asiantuntijajaos esittää anomusten perusteella yhdistyksen hallitukselle ansiomerkin saajat, joka tekee päätöksen ansiomerkin luovuttamisesta. 

 Satasairaala haki vuosittain myönnettäviä potilas- ja asiakasturvallisuuden ansiomerkkejä työntekijöille, jotka ovat aktiivisesti osoittaneet varmistavansa ja kehittävänsä potilas- ja asiakasturvallisuutta.

 Lämpimät onnittelumme ansiomerkkien saajille!