Rauman erikoissairaanhoidon siirtyminen Satasairaalaan 1.7.2020 alkaen

Rauman kaupungin erikoissairaanhoidon polikliininen toiminta siirtyi Satasairaalan toiminnaksi 1.7.2020 alkaen. Liikkeenluovutuksesta päättivät sekä Rauman kaupunginvaltuusto että Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto. Sairaanhoitopiirin palvelukseen siirtyi liikkeenluovutuksen myötä 26 Rauman erikoissairaanhoidossa työskennellyttä työntekijää ja viranhaltijaa.

Satasairaala toteuttaa Kiinteistö Oy Rauman sairaalan omistamissa tiloissa jatkossakin erikoissairaanhoidon polikliinistä toimintaa. Raumalla on aiemmin toiminut Satasairaalan dialyysiyksikkö, reumatautien poliklinikka, ortopedian poliklinikka sekä psykiatrian poliklinikoita ja kuulonhuoltoa. Jatkossa näiden lisäksi Rauman toimipisteessä toimii Satasairaalan endoskopiayksikön, sisätautien, ihotautien, urologian, korvatautien ja diabetespoliklinikan toimintaa.

Muut aiemmin Raumalla toimineet pienemmät poliklinikat sekä polikliininen kirurgia siirtyvät kokonaisuudessaan Satasairaalan tiloihin. Rauman toimipisteessä voidaan jatkossa hoitaa myös Rauman lähikuntien potilaita, jotka ovat saaneet lähetteen Satasairaalaan. Raumalta siirtyvä henkilökunta työskentelee tarpeen mukaan vaihtelevasti sekä Porissa että Raumalla.  Siirtyvien henkilöiden kanssa on sovittu sijoituspaikat, noudattaen pitkälti henkilöiden omia toiveita.

Uusien toimintojen ja yhteystietojen päivitys Satasairaalan intraan sekä verkkosivuille on käynnissä.