Satakunnan hyvinvointialueelta koronakorvausta noin 3 200 henkilölle

Satakunnan hyvinvointialue maksaa valtakunnansovittelijan tekemän ehdotuksen sekä Sote ry:n ja KT:n syksyllä 2022 hyväksymän työmarkkinaratkaisun mukaisesti valmiuslain erityisolosuhteisiin perustuvaa koronakorvausta yhteensä noin 3 200 henkilölle. Maaliskuun lopussa maksettavan kertapalkkion määrä on 600 euroa henkilöltä. 

Järjestöjen välisen sopimuksen 3.10.2022 mukaan kertapalkkio maksetaan seuraavissa erikoissairaanhoidon toiminnoissa: 

•    teho-osastot
•    teho-osastoihin kytkeytynyt kuvantaminen ja laboratoriotoiminta
•    kohortit eli koronavuodeosastot
•    päivystys
•    synnytysten hoito
•    ensihoito

Lisäksi kertapalkkio maksetaan henkilöstölle, joka toimii seuraavissa toiminnoissa:

•    kotihoidon palvelut
•    vanhusten tehostetussa palveluasumisessa
•    vanhusten pitkäaikaisen laitoshoidon toimintayksiköt.
 

Edellä mainittujen toimintojen on sovintoratkaisussa katsottu olevan sellaisia, joihin COVID-19-viruksen aiheuttama erityinen altistumisen riski sekä valmiuslain rajoitukset ovat kohdistuneet koronapandemian alkuaikoina, poikkeuslain voimassaoloaikana. Lisäksi sovintoratkaisussa katsotaan puutteellisen suojauksen altistaneen henkilöstöä erityisesti kotihoidossa ja iäkkäiden palveluissa. 

Kertapalkkion edellytyksenä on lisäksi vähintään seitsemän kalenteripäivän palvelussuhde valmiuslain voimassaoloaikana 13.3.-15.6.2020 ja se, että palvelussuhde on edelleen ollut voimassa 28.2.2023. 

Kertapalkkion saajien selvittämiseksi hyvinvointialue on tehnyt yhteistyötä kuntayhtymien ja kuntien kanssa. Neuvottelut toimintatavoista jatkuvat hyvässä yhteistyössä henkilöstön, kuntien ja kuntayhtymien kanssa. Satakunnan hyvinvointialue maksaa henkilöstölle palkkiot, mutta laskuttaa ne vuoden 2020 palvelussuhteen perusteella edelleen kunnilta ja kuntayhtymiltä. Satakunnan hyvinvointialue on saanut kuntayhtymiltä ja kunnilta selvityksiä korvaukseen oikeutetusta henkilöstöstä jo viime vuonna, mutta osin edelleen palkkioon oikeutettua henkilöstöä täydennetään.  

Lisätietoja 

Kaisa Harjunpää, HR-johtaja, puh. 044 707 6766
Harri Lehtonen, aluehallituksen puheenjohtaja, puhelin 044 707 7924

Sampsa Kataja, aluevaltuuston puheenjohtaja, puhelin 050 512 2571