Satakunnan julkisten tilaisuuksien kokoontumisrajoitukset lievenevät asteittain

Tiedote 7.5.2021 kello 15:03

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) kokoontui tänään käsittelemään julkisten tilaisuuksien kokoontumisrajoitusten asteittaista lieventämistä. ATTR esittää asiasta alueen yhteisen kannanoton, johon perustuen AVI päättää rajoituksesta. Kokouksessa ovat edustettuina AVI:n, THL:n, ELY-keskuksen, kuntien ja sairaanhoitopiirin viranomaisedustajat.

 

Julkisten tapahtumien kokoontumisrajoitukset

Valtioneuvosto on puoltanut periaatepäätöksellään 6.5.2021 valtakunnallisten toimenpidetasojen käytöstä (tasot 1–3) luopumista. Valtioneuvoston puollon jälkeen STM käy muutoksen edellyttämiä asioita läpi alueiden kanssa ja tekee varsinaisen päätöksen toimenpidetasoilta poistumisesta, arviolta ensi viikon lopulla.

STM painottaa, että jotta rajoituksia ja suosituksia voidaan purkaa hallitusti ja oikea-aikaisesti, epidemian kehittymistä ja rajoitusten muutosten vaikutuksia on seurattava ja arvioitava koko ajan. Lisäksi on otettava huomioon epidemiatilanne lähialueilla ja koko maassa.

Rajoitustoimenpiteitä ei saa purkaa ennenaikaisesti, vaan suosituksia ja rajoituksia tulee lieventää harkiten, jotta uusia tartuntaryppäitä ei pääse syntymään. (STM tiedote 125/2021)

Satakunnan siirryttyä perustasolle julkisten tilaisuuksien kokoontumisrajoitusta on syytä lieventää, mutta tämän tulee tapahtua hallitusti ja asteittain. On olemassa jo näyttöä, että laajemmat vapauttamistoimenpiteet ovat johtaneet tartuntojen lisääntymiseen.

Satakunta on epidemiologisesti perustasolla Euraa, Eurajokea ja Nakkilaa lukuun ottamatta, mutta THL:n edustajien vahva näkemys oli, että kokoontumisrajoituksia tulee purkaa maltillisesti ja harkiten. Valtakunnallisesti pyritään luomaan yhtenäinen linja.

Satakunnan ja Varsinais-Suomen tilanne huomioiden ATTR: n kannanotto AVI:lle on, että Satakunnan julkisten tilaisuuksien kokoontumisrajoitusta lievennettäisiin 10.5.2021 lähtien 20 henkilöön. Mikäli epidemiologinen tilanne edelleen paranee, kokoontumisrajoitusta suunnitellaan kevennettäväksi edelleen 24.5.2021 alkaen valtakunnallisen linjauksen mukaisesti. Esityksen pohjalta AVI tekee ratkaisunsa.

Kaikki viranomaisten suositukset ja rajoitukset ovat luettavissa täältä.