Satakunnan koronatilanne on parantunut, mutta olemme edelleen leviämisvaiheessa

Tiedote 18.3.2021 kello 19.45

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä on kokoontunut tänään 18.3.2021 ja todennut, että kokonaisarvion perusteella Satakunta on epidemiologisesti edelleen leviämisvaiheessa, mutta lähestyy jo kiihtymisvaihetta. Satakunnassa epidemia hidastuu, mutta Varsinais-Suomessa ja pääkaupunkiseudulla epidemiatilanne pahenee. Valtakunnallisesti huolta herättää muuntovirusten leviäminen ja laajat joukkoaltistukset, jotka johtuvat osittain siitä, että yksityistilaisuuksien kokoontumisrajoituksia ei ole noudatettu. Tilanteen nopea huononeminen on Satakunnassakin mahdollista, jos varotoimissa herpaannutaan.

Satakunnan tilanne on merkittävästi parantunut, mutta epidemia ei ole ohi ja varotoimia pitää jatkaa

Satakunnan ilmaantuvuusluku on viime päivinä laskenut selvästi. Pari viikkoa sitten ilmaantuvuus oli yli 200 uutta tapausta / 100 000 asukasta / 14 vrk.  Tämän päivän koronakartassa ilmaantuvuus on 74,7. Kaikkiaan Satakunnassa on nyt todettu 1349 covid-tapausta, näistä tartuntatautirekisterissä näkyy nyt 1329 tapausta. Tilanteen selkeä kohentuminen johtuu erityisesti Rauman telakan vaikean epidemiatilanteen rauhoittumisesta ja tehokkaasta tartunnanjäljityksestä ja tartuntaketjujen katkaisemisesta koko Satakunnassa.

Viimeisten päivien ilmaantuvuus alueellisesti aikavälillä 3.–16.3.2021 (Sairaanhoitopiirin omat tarkat luvut):

 • Rauma 73 tapausta, ilmaantuvuus 186,8 / 100 000 / 14 vrk
 • Pori 34 tapausta, ilmaantuvuus 40,6 / 100 000 / 14 vrk
 • Eura 11 tapausta, ilmaantuvuus 95,7 / 100 000 / 14 vrk
 • Huittinen 6 tapausta, ilmaantuvuus 60,4 / 100 000 / 14 vrk
 • Eurajoki 3 tapausta, ilmaantuvuus 31,7 / 100 000 / 14 vrk
 • Merikarvia 1 tapausta, ilmaantuvuus 32,6 / 100 000 / 14 vrk

Satakunta yhteensä 133 tapausta, ilmaantuvuus 61,7 / 100 000 / 14 vrk

Tilanteen paranemista Satakunnassa osoittaa myös positiivisten näytteiden prosenttiosuuden laskeminen.  Viime viikolla Satakunnassa tutkittiin 3138 näytettä, joista 1,4 % oli positiivisia. Pahimmillaan noin kuukausi sitten koko Satakunnan näytteistä yli 6 % oli positiivisia ja Raumalla prosenttiosuus oli jopa 13%.

ATTR:n kokonaisarvio epidemiologisesta tilanteesta 18.3.2021 on, että Satakunta on edelleen leviämisvaiheessa, mutta lähestyy jo kiihtymisvaihetta.

Tartunnanjäljitys Satakunnassa viikolla 10 ja joukkoaltistumiset

Tartunnanjäljitys on Satakunnassa toiminut tehokkaasti ja viiveet ovat vähäisiä.  Viime viikolla (viikko 10) tartuntoja todettiin 62, mikä on yli puolet vähemmän kuin edellisellä viikolla. 54 % oli jo valmiiksi karanteenissa, kun infektio todettiin. Tartunnanlähde selvisi 84 % tapauksista, 16 %:ssa (10/62) tartunnanlähde jäi epäselväksi. 24 % tartunnoista oli joko suoraan tai välillisesti saatu ulkomailta. 39 % tapauksista tartunta oli saatu perhepiiristä. Työyhteisöistä tuli 18 % tartunnoista (osuus nyt selvästi vähentynyt aiemmista viikoista).

Ravintola, koulu- tai päiväkotitartuntoja ei viime viikolla todettu. Kouluissa on ollut useita altistustilanteita, mutta jatkotartuntoja ei ole todettu. Tänään Pori on uutisoinut laajasta altistumistilanteesta Kaarisillan koulussa. Olisi tärkeää, että kouluissa, samoin kuin työpaikoilla, järjestetään olosuhteet sellaisiksi, että sisätiloissa ryhmät pysyvät erillään toistaan eikä laajoja altistuksia syntyisi.

Muita isompia joukkoaltistumisia on ollut Niinisalon ja Säkylän varuskunnissa. Näistä Porin prikaati on tiedottanut erikseen. Todetut tartunnat ovat olleet pääosin muilla, kuin satakuntalaisilla varusmiehillä.

Muuntuneet koronaviruskannat

Muuntovirusten, erityisesti Britanniasta peräisin olevan nk. UK-varianttikannan aiheuttamat tapaukset ovat nopeasti lisääntyneet Suomessa. Pääkaupunkiseudulla ja Varsinais-Suomessa nämä ovat jo valtaviruksina. Satakunnassa on toistaiseksi varmennettu vain kymmenen UK-varianttikantaa, mutta viimeisen viikon aikana on todettu useita tartuntaketjuja, joiden epäillään olevan muuntoviruksen aiheuttamia. Alueellinen oma diagnostiikka muuntovirusten toteamiseksi on kehitteillä ja noin kahden viikon kuluttua diagnostiikka tältä osin tulee nopeutumaan. Tällä asialla on kuitenkin merkitystä lähinnä epidemiologisessa mielessä, sillä torjuntatoimet ovat samat kaikilla koronaviruksilla. Muuntovirukset kuitenkin tarttuvat selvästi herkemmin.

Tilanne sairaalassa on rauhallinen ja normaali toiminta jatkuu

Satasairaalassa ei ole tällä hetkellä hoidossa covid-potilaita. Terveyskeskuksissa on neljä koronapotilasta. Satasairaala on valmiussuunnitelman mukaisesti varustautunut sairaalahoidon tarpeen kasvuun. Normaali toiminta jatkuu.

Diagnostiikka pyörii hyvin ja vastusviiveet ovat lyhyitä. Tartunnanjäljitykseen panostetaan.

Suositukset ja rajoitukset

Viranomaisten rajoitukset ja suositukset ovat luettavissa täältä. Niihin ei vielä voida tehdä merkittäviä muutoksia, sillä leviämisvaihe jatkuu.

 • Voimassa ovat edelleen mm. laajin maskisuositus ja etätyösuositukset joita myös työnantajien on tärkeä noudattaa.
 • Koulujen suhteen AVI:n päätös yläkoulujen etäopetuksesta on voimassa 28.3.2021 saakka. Pohjautuen nykyiseen paranevaan epidemiologiseen tilanteeseen ATTR ei esitä etäopetuksen jatkamista perusopetuksessa tämän jälkeen, joten 29.3.2021 yläkoulut siirtyvät takaisin lähiopetukseen, ellei hallitus muuta linjaa tai epidemiologinen tilanne uudelleen heikkene merkittävästi.
 • Toinen aste ja lukiot jatkavat toistaiseksi etäopetuksessa. Samoin harrastusten suhteen suositukset pysyvät ennallaan.
 • Kokoontumisrajoitukset pysyvät ennallaan. Voimassa on AVI:n päätös julkisten kokoontumisten rajoituksesta kuuteen henkilöön ja on todennäköistä, että AVI jatkaa tätä rajoitusta sen umpeutuessa ensi viikon lopulla kuukaudella.
 • Yksityisissä kokoontumissa on voimassa suositus pidättäytyä yli kuuden hengen kokoontumisista.
 • Tilojen väliaikainen sulkeminen covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi (TTL § 58 g) on voimassa AVI:n päätöksellä ad 21.3.2021. Sairaanhoitopiiri antaa asiasta tänään 18.3.2021 asiantuntijalausunnon, joka ei tule puoltamaan määräyksen jatkamista, sillä perusteet eivät enää täyty. AVI on luvannut tehdä päätöksen asiasta huomenna 19.3.2021.
 • Lähikontaktien estäminen (TTL § 58 d) on AVI:n päätöksellä voimassa 6.3 – 3.4.2021.Katso tarkemmin täältä. Määräys velvoittaa laajasti Satakunnan toimijoita ja kunnat valvovat määräysten noudattamista.

Koronavirusrokotukset etenevät kaikissa Satakunnan kunnissa sovitusti, yhteistyön valmistelu yksityisten työterveyshuollon toimijoiden kanssa on aloitettu

Käytettävissä olevat rokotemäärät tulevat seuraavilla viikoilla nousemaan ja THL on asettanut tavoitteen, että kaikki yli 70-vuotiaat olisi rokotettu viimeistään viikolla 15. Tavoitteeseen päästäneen Satakunnassa. Kun 70-vuotiaat on rokotettu,  edetään riskiryhmiin, minkä jälkeen edelleen kansallisen ohjeistuksen mukaisesti. Riskiryhmään yksi kuuluvien henkilöiden arvioidaan saaneen rokotukset viikolla 16 ja riskiryhmään kaksi kuuluvien viikolla 19.

ATTR päätti, että valmistellaan yhteistyötä työterveyshuollon kanssa ja otetaan heidät mukaan, kun edetään kansalaisten rokotukseen. Yksityisten työterveysasemien tekemistä rokotuksista aiheutuvat kustannukset tulevat yritysten kustannettaviksi oman henkilökuntansa osalta. Kunnat eivät kuitenkaan kustanna yksityisellä puolella tehtyjä rokotuksia. Kela korvaa sovitun 10 euron kustannukset rokottamisesta.

Kiitokset satakuntalaisille ohjeiden noudattamisesta ja tartunnanjäljitykselle onnistuneesta työstä, jatketaan samaan tapaan

Vuosi on ollut pitkä, mutta toivomme edelleen sitkeyttä jatkaa jo tutuiksi käyneitä varotoimia. Etäisyydet, hyvä käsihygienia ja niiden lisänä maskin käyttö auttavat pitämään koronavirusepidemian kurissa. Samat toimet ehkäisevät myös muuntuneen viruksen leviämistä, mutta etenkin sisätiloissa etäisyyttä kannattaa pitää vähintään kaksi metriä. Pidetään huolta toistamme, ollaan läsnä vaikka etänä ja ulkoillaan. Rokotukset tehostuvat ja kevät tulee.