Satakunnan koronavirustilanne on pysynyt hallinnassa, varotoimien muistaminen on edelleen avainasemassa

Tiedote 27.12.2020 kello 19.05

Satakunnan koronavirustilanne on joulun pyhien ja viikonlopun aikana pysynyt rauhallisena. Ilmaantuvuusluku on edelleen selkeässä laskussa ollen koronakartan mukaan tänään 14,4 / 100 000 asukasta /14 vrk.  Uusia tapauksia on tullut ilmi yhteensä 11. Osa koronaviruspotilaista on Satakunnan ulkopuolelta, joten he eivät näy koronakartassa Satakunnan positiivisina tapauksina.

Joukkoaltistustilanteita ei ole nyt joulun aikana tullut tietoon, mutta useampia perhealtistustilanteita on selvitelty. Kaiken kaikkiaan vaikutelma on, että satakuntalaiset ovat varsin hyvin noudattaneet suosituksia.

Tartunnanlähteet on pystytty selvittämään hyvin ja karanteeni ja eristystoimet näyttävät purevat.

Satasairaalassa tilanne on rauhallinen

Satasairaalassa on nyt hoidettavana kaksi COVID-potilasta. Teho-osastolla ei ole koronapotilaita. Terveyskeskussairaaloissa on hoidettavana kaksi potilasta.

Rokotukset käynnistyvät tammikuun alussa

Satakunnassa ei vielä ole koronavirusrokotteita. Rokotukset käynnistetään heti, kun niitä alueelle saadaan. Rokotuksien järjestämisessä noudatetaan THL:n suosituksen ja valtioneuvoston asetuksen mukaista rokotusjärjestystä.  Rokotukset aloitetaan koronaviruspotilaita hoitavasta terveydenhuoltohenkilöstöstä ja ne laajenevat THL:n suosituksen mukaisesti riskiryhmiin sitä mukaa, kun rokotteita saadaan.

Tämän hetkisen tiedon mukaan rokotukset alkavat Satasairaalassa tammikuun alussa ja Satakunnan kunnissa todennäköisesti tammikuun toisella tai kolmannella viikolla. Varmaa rokotteiden saapumispäivää ei kuitenkaan ole vahvistettu.

Suositusten noudattaminen on avainasemassa

Alueelliset rajoitukset ja suositukset sekä tehokas tartunnanjäljitys näyttävät Satakunnassa toimineen.  Avainasemassa on kuitenkin kaikkien meidän käyttäytyminen. Kuten aiemmin on nähty, tilanne saattaa nopeasti myös huonontua, mikäli varotoimet unohdetaan.

On edelleen olennaista hakeutua testiin matalalla kynnyksellä, mikäli oireita ilmaantuu. Lähikontaktien määrän rajoittaminen, etäisyyksien pitäminen, käsihygienian toteuttaminen ja laaja maskin käyttö ovat avainasemassa. Suositellaan edelleen, että yksityistilaisuuksien henkilömäärä rajattaisiin kymmeneen henkeen ja matkustelua leviämisvaiheessa oleville alueille vältettäisiin.

Erityisen tärkeää on muistaa huolelliset varotoimet, kun kohdataan riskiryhmiin kuuluvia tai iäkkäitä omaisia.