Satakunnan koronavirustilanne on pysynyt vakaana, koko Satakunta on kiihtymisvaiheessa

Tiedote 31.12.2020 kello 19.02

Satakunnan koronavirustilanne on pysynyt melko tasaisena. Tapauksia on nyt sairaanhoitopiirin oman rekisterin mukaan kaikkiaan 388, tartuntatauti-ilmoitusten perusteella 375. 

Ilmaantuvuusluku Satakunnassa on pysynyt varsin vakaana ollen nyt 14,8 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Tilanne on Suomen neljänneksi paras. Pohjois-Satakunnassa epidemiatilanne on saatu hallintaan ja koko Satakunta on nyt epidemiologisesti kiihtymisvaiheessa. Rajoitustoimet pysyvät kuitenkin ennallaan ja niitä arvioidaan seuraavan kerran alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän kokouksessa 7.1.2021.

Koronatapauksia esiintyy nyt varsin tasaisesti joka puolella Satakuntaa. Positiivisten näytteiden osuus on edelleen matala 0,8 %. Hiukan huolta kuitenkin herättää, että jouluviikolla näytteitä otettiin selvästi vähemmän, kuin aiemmin, vain 1885 näytettä, kun edellisellä viikolla näytteitä otettiin 2804. Tilanne on samanlainen joka puolella Suomea. On siis mahdollista, että liikkeellä on tunnistamattomia tapauksia.

Tartunnanlähteet on Satakunnassa pystytty selvittämään hyvin, yli 90 %:sti. Viime viikon tartunnat olivat peräisin ulkomailta, Turusta ja Helsingistä tai henkilön lähipiiristä. Jouluvierailujen yhteydessä on syntynyt joitakin pieniä tartuntaketjuja.  Vain yhdessä tapauksessa tartunta oli todennäköisesti saatu Satakunnasta eikä lähde ollut selvillä.

 

Satasairaalassa tilanne on rauhallinen

Satasairaalassa on tällä viikolla hoidettu kolmea COVID-potilasta, nyt sairaalassa on hoidossa yksi ja terveyskeskussairaaloissa on hoidettavana kaksi koronapotilasta. Teho-osastolla ei ole koronapotilaita.

 

Rokotukset käynnistyvät tammikuun alussa

Tänään saatiin vahvistus ensimmäisen rokote-erän saapumisesta Satakuntaan. Rokotukset päästään Satasairaalassa aloittamaan suunnitellusti 4.1.2021 koronapotilaita hoitavasta henkilökunnasta. Näyttää todennäköiseltä, että seuraava rokote-erä saadaan Satakuntaan ensi viikon lopulla, joten myös kunnissa päästään aloittamaan koronapotilaita hoitavan terveydenhuollon henkilöstön rokottaminen todennäköisesti viikolla 2 tai 3. Rokotukset jaetaan kuntiin väkiluvun suhteessa ja alkuun määrät ovat varsin pieniä, joten rokotukset käynnistyvät asteittain.

Rinnakkain terveydenhuoltohenkilöstön kanssa jo tammikuun aikana on tarkoitus aloittaa vanhusten ympärivuorokautisen hoivan asukkaiden ja henkilökunnan rokotukset. Rokotukset laajenevat THL:n suosituksen mukaisesti riskiryhmiin sitä mukaa, kun rokotteita saadaan. Iäkkäiden henkilöiden, riskiryhmäläisten ja muun terveydenhuoltohenkilöstön rokotuksiin päästään todennäköisesti helmi-maaliskuun aikana ja niistä tiedotetaan kuntakohtaisesti.

Rokotusten eteneminen riippuu siitä, missä tahdissa rokotteita saadaan Satakuntaan. Asiaa säädellään kansallisesti, emmekä pysty siihen itse vaikuttamaan.  Rokotusten antaminen laajemmin väestölle helpottuu, kun kevään aikana todennäköisesti saadaan lisää uusia rokotevalmisteita.

 

Uuden vuoden juhlinnassa on tärkeää muistaa varotoimet

On edelleen olennaista hakeutua testiin matalalla kynnyksellä, mikäli oireita ilmaantuu. Lähikontaktien määrän rajoittaminen, etäisyyksien pitäminen, käsihygienian toteuttaminen ja maskin käyttö ovat avainasemassa. Suositellaan edelleen, että yksityistilaisuuksien henkilömäärä rajattaisiin kymmeneen henkeen ja matkustelua leviämisvaiheessa oleville alueille vältettäisiin.

Uutta vuotta olisi hyvä juhlia perhepiirissä tai etätapaamisia hyödyntäen. Ystäviä voi myös tavata ulkoilmassa turvavälejä noudattaen.

Erityisen tärkeää on muistaa huolelliset varotoimet, kun kohdataan riskiryhmiin kuuluvia tai iäkkäitä omaisia. Pohjois-Satakunnan osalta voimassa ollut vierailukieltosuositus vanhusten hoitopaikkoihin on nyt tartuntatautiviranomaisten toimesta voitu purkaa.