Satakunnan koronavirustilanne on rauhallinen, mutta viime viikkojen aikana näytemäärät ovat laskeneet

Tiedote 5.1.2021 kello 18.20

Satakunnan koronavirustilanne on pysynyt varsin rauhallisena. Tapauksia on nyt sairaanhoitopiirin oman rekisterin mukaan kaikkiaan 398, tartuntatauti-ilmoitusten perusteella 383. 

Ilmaantuvuusluku Satakunnassa on edelleen hiukan laskenut ollen nyt koronakartan mukaan 13,0 / 100 000 asukasta /14 vrk. Koko Satakunta on epidemiologisesti edelleen kiihtymisvaiheessa. Rajoitustoimet pysyvät ennallaan 10.1.2021 saakka ja niitä arvioidaan tarkemmin 7.1.2021 alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän kokouksessa.

 

Positiivisten näytteiden osuus on matala, mutta näytteitä on otettu aiempaa vähemmän

Samoin, kuin muuallakin Suomessa, kahden viimeisen viikon aikana näytemäärät ovat olleet aiempia viikkoja vähäisemmät. Tämä saattaa johtua rauhallisesta epidemiologisesta tilanteesta, mutta herättää huolta siitä, että pyhien aikana ei ole näytteille hakeuduttu riittävän innokkaasti. Viime viikon aikana otettiin 1647 näytettä, mikä on selvästi vähemmän, kuin ennen joulua (2804 näytettä / viikko). Näytteistä positiivisia oli 0,7 %. On siis mahdollista, että liikkeellä on tunnistamattomia tapauksia. Uuden vuoden juhlinta ei vielä näy tartuntaluvuissa.

 

Tartunnanlähteet ovat hyvin selvillä

Satakunnassa ei ole tiedossa selvittämättömiä tartuntoja. Viime viikolla satakuntalaisilla todettiin vain 17 uutta tapausta, lisäksi diagnosoitiin muutamia ulkopaikkakuntalaisten tapauksia. Tartunnoista neljä oli peräisin ulkomailta (Espanja, Ukraina, Venäjä) ja kaksi tartuntaa oli peräisin kotimaasta toisen sairaanhoitopiirin alueelta. Yksitoista tartuntaa tapahtui Satakunnassa. Kuusi tartunnoista tapahtui samassa taloudessa asuvalta ja seitsemän lähipiiriltä (ystävä tai sukulainen). Nämä tartunnat liittyivät joulun ja loman viettoon sukulaisten tai ystävien kesken. Työperäisiä tartuntoja ei viime viikolla todettu eikä myöskään joukkoaltistuksia ilmennyt.

 

Satasairaalassa tilanne on rauhallinen

Satasairaalassa on tällä viikolla hoidettu kahta COVID-potilasta, nyt sairaalassa on hoidossa yksi ja terveyskeskussairaalassa on hoidettavana kaksi koronapotilasta. Teho-osastolla ei ole koronapotilaita.

 

Rokotukset Satakunnassa alkoivat eilen

Rokotukset käynnistyivät Satasairaalassa suunnitellusti 4.1.2020 koronapotilaita hoitavasta henkilökunnasta ja asiasta tiedotettiin eilen. Rokotukset etenevät hyvin ja odotetaan, että noin 500 koronaepidemian hallinnan kannalta keskeistä terveydenhuollon henkilöä tulee saamaan ensimmäisen rokoteannoksen tämän viikon tai viimeistään ensi viikon alun aikana. 

Toisen rokote-erän saapuminen Satakuntaan tämän viikon loppuun mennessä on varmistettu ja Satakunnan kunnat aloittavat koronapotilaita hoitavan henkilökunnan rokottamisen ensi viikolla. Koko saapuva rokote-erä, noin 1000 annosta jaetaan tasaisesti Satakunnan kuntiin väkiluvun suhteessa.  Kunnat huolehtivat työnjaosta yksityisten palveluntuottajien kanssa kansallisen rokotusjärjestyksen mukaisesti. Aluksi kuitenkin jaetaan niukkuutta, sillä tammikuussa rokotteita saadaan Satakuntaan tämän hetkisen tiedon mukaan vain noin 1000 – 2000 rokoteannosta / viikko.

Rinnakkain terveydenhuoltohenkilöstön kanssa jo tammikuun aikana on tarkoitus aloittaa vanhusten ympärivuorokautisen hoivan asukkaiden ja sen henkilökunnan rokotukset. Rokotukset laajenevat THL:n suosituksen mukaisesti riskiryhmiin sitä mukaa, kun rokotteita saadaan. Iäkkäiden henkilöiden, riskiryhmäläisten ja muun terveydenhuoltohenkilöstön rokotuksiin päästään todennäköisesti helmi-maaliskuun aikana ja niistä tiedotetaan kuntakohtaisesti. Terveet aikuiset joutuvat odottamaan rokotteita, kunnes niitä saadaan maahan riittävästi.

Rokotusten eteneminen riippuu siis siitä, missä tahdissa rokotteita saadaan Satakuntaan. Asiaa säädellään kansallisesti, emmekä pysty siihen itse vaikuttamaan.  Rokotusten antaminen laajemmin väestölle helpottuu, kun kevään aikana todennäköisesti saadaan lisää uusia rokotevalmisteita.

Valtakunnallisesti annettujen rokotusten kirjautumisessa rokoterekisteriin on todennäköisesti jonkin verran teknistä viivettä, mutta rokotukset sinänsä etenevät hyvin. Valitettavasti käytettävissä olevat rokotemäärät ovat toistaiseksi pieniä.

 

Varotoimet ovat edelleen tärkeitä

Koska tilanne voi nopeastikin huonontua, on edelleen tärkeää, että oireisena jäädään kotiin ja hakeudutaan testiin matalalla kynnyksellä. Lähikontaktien määrän rajoittaminen, etäisyyksien pitäminen, käsihygienian toteuttaminen ja maskin käyttö ovat avainasemassa. Suositellaan edelleen, että yksityistilaisuuksien henkilömäärä rajattaisiin kymmeneen henkeen ja matkustelua leviämisvaiheessa oleville alueille vältettäisiin.

 

https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19