Satakunnan sairaanhoitopiiri opiskelijaohjauksen kakkossijalle vuoden 2020 kyselyssä

Satakunnan sairaanhoitopiiri on menestynyt hienosti vuoden 2020 opiskelijaohjauksen laatua mittaavassa CLES-kyselyssä.

CLES-palautteiden perusteella opiskelijaohjauksemme laatu oli kansallisessa vertailussa toiseksi parasta keskiarvolla 9.1. Opiskelijat arvioivat opiskelijaohjauksen laadun parhaaksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä (ka 9.2) ja kolmanneksi parhaaksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä (9.0).

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat arvioivat harjoitteluaikana työyksikön ilmapiiriä, hoidon/asiakastyön lähtökohtia, ohjauksellisia lähtökohtia sekä ohjaussuhteen toimivuutta asteikolla 1-10 vastaamalla CLES-kyselyyn, jota käytetään sekä kansallisesti että kansainvälisesti mittaamaan opiskelijaohjauksen ja oppimisympäristön laatua.

Vuonna 2020 meillä kyselyyn vastasi 412 opiskelijaa. Vastausprosentti oli 67 %. CLES-tulosten perusteella meillä ohjattua harjoittelua suorittavat opiskelijat ovat erittäin tyytyväisiä opiskelijaohjauksen laatuun. Erityisesti ohjaussuhteen toimivuus saa opiskelijoilta hyvän keskiarvon. Ohjaussuhteessa opiskelijat arvostavat yhteistyösuhteen tasa-arvoisuutta, molemminpuolista vuorovaikutusta, kunnioitusta ja hyväksyntää sekä ohjaajan myönteistä suhtautumista ohjaustehtävään. 

Harjoittelulla ja työssäoppimisella on merkittävä osa opiskelijoiden ammatillisuuden, osaamisen ja työelämätaitojen kehittymisessä.  Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ammattiopintojen kannalta keskeisiin työtehtäviin, sekä tietojen ja taitojen, alaan liittyvien arvojen ja eettisten periaatteiden soveltamiseen työelämässä.  Tavoitteen saavuttamiseksi harjoitteluyksikkömme tarjoavat opiskelijoille mahdollisimman hyvää ja laadukasta ohjausta, jota kehitämme jatkuvasti saamamme palautteen avulla.