Satakunnan sairaanhoitopiirin peruspääoman palauttaminen jäsenkuntiin

Osana hyvinvointialueen valmistelutyötä Satakunnan sairaanhoitopiiri ja sen jäsenkunnat sekä Satakuntaliitto ovat yhteisesti valmistelleet sairaanhoitopiirin peruspääomaan ja investointien rahoitusmalliin liittyvää selvitystä, joka hankittiin tilintarkastusyhteisö BDO Oy:ltä.

Selvityksessä tarkasteltiin Satakunnan sairaanhoitopiirin investointien rahoitusmallin vaikutuksia sairaanhoitopiirin ja jäsenkuntien taloudelliseen asemaan.

Taustalla on Satakunnan sairaanhoitopiirin muista sairaanhoitopiireistä poikkeava tapa rahoittaa investointeihin liittyviä lainanlyhennyksiä peruspääoman korotuksina. Satakunnan sairaanhoitopiirin investointien rahoitusmenettely on päätetty sairaanhoitopiirin perussopimuksessa, joka on astunut voimaan vuonna 1997.

- Muilla alueilla sairaanhoitopiirien investointeihin ottamien lainojen lyhennykset rahoitetaan osana normaalia sairaanhoitopiirin palvelumyyntiä, kun Satakunnassa lainanlyhennykset laskutetaan jäsenkunnilta erikseen, ja jäsenkunnat käsittelevät lyhennykset investointiosassaan sairaanhoitopiirin peruspääoman korotuksena, talousjohtaja Tero Mäkiranta kertoo.

Satakunnan malli rahoittaa sairaanhoitopiirin investointeihin liittyviä lainoja poikkeaa muista sairaanhoitopiireistä Suomessa. Vuoden 1997 kirjanpitouudistuksesta lähtien sairaanhoitopiirin jäsenkunnat ovat maksaneet lainanlyhennyksiä peruspääoman korotuksina, ja aikavälillä 1997-2021 summa on ollut yhteensä noin 45,3 Me. Vuonna 2022 jäsenkunnilta ei ole tarkoitus periä enää sairaanhoitopiirin lainojen lyhennyksiä.

- Tämä tarkoittaa, että Satakunnassa peruspääoman määrä on suhteessa muita sairaanhoitopiirejä korkeampi, ja lisäksi joillakin jäsenkunnilla voi olla omassa taseessaan lainaa, jolla on rahoitettu peruspääoman korotus, Mäkiranta jatkaa.

Selvityksessä suositeltiin pyytämään kirjauskäytänteistä kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausuntoa, jos jäsenkunnat ja kuntayhtymä haluavat muuttaa takautuvasti kirjausmenettelyä. Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaosto lausunnossaan katsoi, että peruspääoman palautus voidaan tehdä kirjaamismenettelyllä, jossa peruspääoman palautus kirjataan kussakin organisaatiossa taseen sisällä peruspääoman ja pankkitilin välisenä kirjauksena, eikä kirjauksella ole tulosvaikutusta.

- Peruspääoman palauttamiselle ei ole lainsäädännöllistä tai kirjanpidollista estettä, joten se on mahdollista toteuttaa tilikauden 2022 aikana. Peruspääoman palauttaminen edellyttää yhtymävaltuuston päätöstä sekä Satakunnan hyvinvointialueen aluevaltuuston hyväksyntää, Mäkiranta kertoo.

Palautettava summa jakautuu jäsenkunnille peruspääomaosuuksien suhteessa (erikseen erikoissairaanhoito ja sosiaalipalvelut) viimeisimmän tilinpäätöksen perusteella.

- Käytännössä peruspääoman palauttaminen jäsenkunnille tarkoittaa, että sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto päättäisi perussopimuksen mukaisesti peruspääoman alentamisesta ja vastaavan summan palauttamisesta jäsenkunnille peruspääomaosuuksien eli omistuksen suhteessa. Päätöksen mukainen summa otettaisiin pitkäaikaisena talousarviolainana, joka siirtyisi 1.1.2023 hyvinvointialueen lainaksi, Mäkiranta kertoo.