Satakunnan sairaanhoitopiirin taloustilanne erinomaisella tasolla

Satakunnan sairaanhoitopiirin talous toteutui vuonna 2021 tavoitteiden mukaisesti.

Satasairaalan toimintakulujen toteuma oli 102,9 %, ja muutos edelliseen vuoteen verrattuna on +7,0 %. Kasvuluku on korkea, johtuen Covid-19 pandemiasta ja vertailuvuoden 2020 talouden toteutumisesta poikkeuksellisen alhaisena. Talousarvion ylitys johtui pääosin logistiikka- ja hankintapalveluiden sekä Satadiagin arvioitua suuremmasta palveluiden myynnistä jäsenkunnille, mikä ei suoranaisesti kohdistu erikoissairaanhoidon toimintaan.

- Käyttötalouden sitovat menomäärärahat alittuivat ja talousarviototeutuma oli 99,7 %. Nämä kuvaavat jäsenkuntien erikoissairaanhoidon maksuun vaikuttavia kustannuksia, joihin ei sisälly SataDiagin ja logistiikka- ja hankintapalveluiden ulosmyynti, Satakunnan sairaanhoitopiirin talousjohtaja Tero Mäkiranta kertoo.

Sairaanhoitopiiri sai valtiolta avustusta Covid-19 -pandemian aiheuttamiin kustannuksiin neljässä erässä, joita kaksi viimeistä on kirjattu vuodelle 2021. Pandemiaan liittyvää valtionavustusta on saatu vuosien 2020-2021 aikana kaiken kaikkiaan yhteensä 18 431 757 €, joka on kokonaisuudessaan palautettu satakuntalaisille omistajakunnille hinnanalennuksena tai hyvityksenä.

- Covid-19 -pandemia on aiheuttanut jonkin verran hoitovelkaa. Saapuneista lähetteistä 2,4 % ylitti hoitotakuun aikarajan eli käsittely kesti yli 3 viikkoa. Käsittelyviiveet kohdistuivat kevätkauteen, syyskaudella lähetekäsittelyn tilanne oli hyvä. Loppuvuonna 2021 hoitoa tai toimenpidettä yli 6 kuukautta odottaneita oli yhteensä 361 potilasta, joista 284 silmätaudeilla. Silmätautien hoitovelkaa purettiin oman toiminnan lisäksi ostopalveluina, Mäkiranta sanoo.

 

Lähetteet ja käynnit kasvussa

Lähetemäärä 66 076 (2020: 65 096) toteutui hieman edellisvuotta suurempana.

- Lähetemäärät kasvoivat eniten hammas-, suu- ja leukasairauksilla, syöpätaudeilla, lastenpsykiatriassa, reumasairauksilla, aikuispsykiatriassa ja neurologialla, Mäkiranta sanoo.

Käynnit 577 396 (2020: 543 450) kasvoivat 6,2 %, eniten ihotaudeilla, lastentaudeilla ja palliatiivisen hoidon yksikössä. Käyntimäärät vähenivät eniten sydänyksikössä ja syöpätaudeilla. Päivystyskäyntejä oli 68 541 (2020: 66 815).

Hoitojaksot 35 188 (2020: 33 557) kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna yhteensä 4,9 %. Hoitopäivien määrä (netto) lisääntyi 2,2 %.

- Leikkaustoimenpiteiden ja kirurgian toimenpiteiden määrät 16 861 (2020: 16 613) kasvoivat, kuten myös SataDiagin kuvantamis- ja laboratoriotutkimukset. Erityisesti kliinisen mikrobiologian tutkimukset lisääntyivät 37 %. Covid-19 -tutkimuksia tehtiin noin 149 000 kpl, Mäkiranta kertoo.

Sosiaalipalveluiden suoritemäärissä oli myös nousua 0,7 % ja toteutuivat arvioituun verrattuna 90,6 prosenttisina. Suoritteista vähentyivät erityisesti tuettu asuminen ja perhehoito. Kamu-Tupa -toiminta kasvoi edellisvuoteen verrattuna.