Satakunnan sairaanhoitopiirin Tulevaisuusseminaari 18.1.2018

"Länsirannikon yliopistollisen sairaalan" -selvitys

Länsirannikolla on jo pitempään keskusteltu yhteistyön tiivistämisestä erikoissairaanhoidon järjestämisessä. Sairaanhoidolliset, opetus- ja tutkimukselliset sekä taloudelliset seikat puoltavat Länsirannikon yliopistollisen sairaalan perustamista. Länsirannikon yliopistollisella sairaalalla tarkoitetaan TYKS:n, Satakunnan ja Vaasan keskussairaaloiden yhdistämistä yhteen organisaation.

Nyt laaditussa selvityksessä ei kuitenkaan löytynyt hallinnollista muotoa, joka nykyisen ja valmisteilla olevan maakunta- ja sote- lainsäädännön mukaan olisi toteutettavissa. Toimintojen organisointi yhden maakunnan liikelaitoksen alle ei ole poliittisesti mahdollinen, sillä tällöin ylin päätöksentekovalta olisi viimekädessä isäntämaakunnan maakuntavaltuustolla. Maakunnissa halutaan säilyttää kontrolli oman maakunnan alueella tapahtuvaan erikoissairaanhoitoon ja sen kustannuksiin. Juridisesti sekä osakeyhtiö että osuuskunta olisivat mahdollisia, mutta molempiin liittyy haasteita mitä tulee julkiseen vallankäyttöön, demokraattiseen ohjaukseen ja toiminnan julkisuuteen, verotukseen sekä hankintalainsäädäntöön. Näistä syistä johtuen osakeyhtiölle tai osuuskunnalle ei löydy poliittisten päätöksentekijöiden taholta tukea.

Hankkeen eteenpäinmenon osalta, mikäli maakunta ja sote- uudistuksia koskeva lainsäädäntö etenee, keskeistä olisi lainsäädäntö, joka sallisi maakuntien yhteisen liikelaitoksen. Mikäli ehdotetut maakunta ja sote- lait eivät etene, nykyiset kunnat tai sairaanhoitopiirien kuntayhtymät voivat muodostaa liikelaitoskuntayhtymän Länsirannikon yliopistollisen sairaalan ylläpitäjäksi.

Päätöksenteko Länsirannikon ylipistollisen sairaalan perustamisesta voidaan tehdä, kun lainsäädäntö ja aikataulu maakunta ja sote- uudistuksen osalta varmistuu. Hankkeen valmistelua kannattaa jatkaa laatimalla luonnos perustamissopimuksesta ja siinä yhteydessä keskustella sairaanhoidollisten toimintojen laajuudesta kussakin maakunnassa, työnjaosta sairaaloiden kesken sekä siitä, miten Länsirannikon yliopistollisen sairaalan rahoitus olisi järkevää järjestää.

Lisätiedot; professori Teemu Malmi, puh: +358 40 510 0827

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin Tulevaisuusseminaari, Ahti Pisto Sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta, Aki LindenTulevaisuusseminaari - Länsirannikon yliopistollinen sairaala -selvitys, Teemu MalmiLänsirannikko - selvitys, Teemu Malmi