Satakunnan yhteinen potilastietojärjestelmä päivitetään – muutoksia alaikäisen asiakkaan päätöskyvyn arviointiin

Satakunnan yhteinen potilastietojärjestelmä päivitetään 26.-27.11.2022. Päivitys koskee Euran, Rauman, Porin perusturvan, Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän sekä Satasairaalan yhteistä potilastietojärjestelmää.

Päivityksen myötä mm. sote-ammattilaisten kirjauskäytänteet muuttuvat.

 

Alaikäisen asiakkaan itsenäisen päätöskyvyn arviointi kirjataan jatkossa potilasasiakirjoihin

Potilastietojärjestelmän päivitys mahdollistaa jatkossa alaikäisen asiakkaan itsenäisen päätöskyvyn arvioinnin kirjaamisen potilastietojärjestelmään. Terveydenhuollon ammattihenkilöt arvioivat alaikäisen asiakkaan itsenäisen päätöskyvyn vastaanotoilla ja kirjaavat sen asianmukaisesti potilasasiakirjoihin 27.11.2022 alkaen. Lisäksi potilasasiakirjoihin kirjataan päätöskykyisen alaikäisen asiakkaan tahto tietojensa luovuttamisesta huoltajille.

Alaikäisen päätöskyvyn arviointi ja sen kirjaaminen koskevat terveydenhuoltoa ja ne perustuvat THL:n ohjeisiin.

 

Päätöskykyisyydelle ei ole ikärajaa – arvioidaan asiakaskohtaisesti

THL:n ohjeistuksen mukaisesti terveydenhuollon palveluissa tulee selvittää alaikäisen lapsen ja nuoren mielipide hoitoonsa aina, kun se hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa suhteuttaen on mahdollista.

Alaikäinen voi päättää hoidostaan silloin, kun terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi, että hän ikänsä ja kehitystasonsa perusteella on kykenevä asian vaatimaan päätöksentekoon.

Lapsen ja nuoren mielipiteet, näkemykset ja kysymykset on huomioitava, vaikka hän ei voisi päättää hoitoonsa liittyvistä asioista. Jos lapsi tai nuori ei kykene päättämään hoidostaan, häntä hoidetaan yhteistyössä huoltajien tai muiden laillisten edustajien kanssa.

Päätöskyvyn arvioinnin kirjaamisen myötä alaikäisen päätöskyvyn arviointi ja tahto luovuttaa tietoja vaikuttavat alaikäisen tietojen näkymiseen huoltajille Omakannassa. Edellä mainittu ei koske ennen kyseistä potilastietojärjestelmän päivitystä tapahtuneita asiointeja ja täten 10–17-vuotiaiden vanhat tiedot eivät näy huoltajille Omakannassa.

Alaikäisen terveydenhuollon tiedot näytetään huoltajille Omakannassa, mikäli alaikäinen ei ole terveydenhuollon arvion mukaan päätöskykyinen tai jos päätöskykyiseksi arvioitu alaikäinen sallii tietojensa luovutuksen huoltajille.  Edellä mainittu koskee myös reseptitietojen luovutusta apteekissa.

Mikäli terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi vastaanotolla yksin olevan alaikäisen asiakkaan kykenemättömäksi hoitamaan asiaansa, kirjaa hän merkinnän siitä, miten ja keneen huoltajaan on asiasta oltu yhteydessä.

Lisätietoa: THL/Alaikäisen itsenäisen päätöskyvyn arviointi terveydenhuollossa