Satakunnassa ei ole maanantain jälkeen todettu uusia COVID-19 tapauksia huolimatta laajasta näytteenotosta, yksi potilas on sairaalahoidossa

Tiedotimme eilen maanantai-iltana todetusta uudesta COVID-19 tapauksesta. Tapauksella ei ole yhteyttä aiempiin. Kyseessä on ympärivuorokautisen hoivan piirissä oleva potilas, joka käy dialyysihoidossa Raumalla.

Potilas on todennäköisesti saanut tartunnan asuinpaikassaan, dialyysissa tai matkalla sinne.  Tartunnanlähteen selvittelemiseksi kaikilta yksikön asukkailta ja henkilökunnalta on otettu COVID-näytteet. Näitä henkilöitä on yhteensä 35 eikä uusia tapauksia ole todettu. Asuinpaikassa ei siis ole menossa aktiivista epidemiaa, mutta mahdollisten uusien tapauksien varalta paikassa noudatetaan erityisiä varotoimia 14 vrk:n ajan.

Myös Rauman dialyysin siitä potilasryhmästä (N=6), joita on hoidettu samaan aikaan potilaan kanssa sekä koko potilasta hoitaneesta henkilökunnasta on otettu näytteet. Kaikki näytteet ovat negatiivisia. Samoin on tutkittu kotisairaalan henkilökunta, eikä tapauksia ole löytynyt.

Lisäksi on otettu näytteet potilasta tartuttavuusaikana (12.7 – 20.7) kuljettaneelta neljältä taksinkuljettajalta, kolmen vastukset vielä puuttuvat, he kaikki ovat oireettomia. Ilman suojaimia toimineet kuljettajat on asetettu karanteeniin.

Sekä potilaan hoitopaikassa, että Rauman dialyysiyksikössä on kiitettävästi noudatettu sairaanhoitopiirin ohjeistusta suojaimien käytöstä. Tämä pienentää merkittävästi epidemian riskiä ja karanteenien tarvetta. On mahdollista, että tartunta on tullut laitokseen vierailijan mukana.

Infektioyksikkö on yhteistyössä kunnan tartuntataudeista vastaavien kanssa ohjannut tartuntojen torjuntaa ja selvittämistyötä.  Suojainten käyttö jatkuu ja altistuneet kohortoidaan tarkoituksenmukaisesti. Vierailuja yksikössä joudutaan rajoittamaan ad 3.8.2020.

Rauman dialyysiyksikössä ei ole ollut tarvetta henkilökunnan karanteeneihin, vaan toiminta jatkuu suojaimia käyttäen, sillä suojaamattomia lähialtistumisia ei ole tiedossa. Altistuneet kuusi potilasta hoidetaan erillään muista potilaista varotoimia noudattaen ja taksikyyditykset hoidetaan yksilökuljetuksina. Sekä taksinkuljettajia että altistuneita potilaita ohjeistetaan käyttämään suu-nenäsuojuksia kyydityksen aikana. Sairastunut potilas ei ole kyydittävien joukossa. Lisäksi korostaen hyvää käsihygieniaa.  Erityiset varotoimet jatkuvat dialyysissa ad 1.8.2020. Jatkotartunnat dialyysiyksikössä ovat mahdollisia, mutta melko epätodennäköisiä.

Taksinkuljettajia, jotka kuljettavat infektiopotilaita tai riskiryhmään kuuluvia suositellaan muutenkin suojautumaan kirurgisella suu-nenä suojuksella ja hyvällä käsihygienialla.

Muistutetaan, että koronaviruksen esiintyvyys on Satakunnassa edelleen matala, tapauksia on varmistettu kaikkiaan 66. Esimerkiksi pääkaupunkiseutuun verraten Satakunnassa tapauksia on ollut väkilukuun suhteutettuna alle kymmenesosa.