Satakunnassa epidemia on perustasolla, ilmaantuvuus on edelleen manner-Suomen alhaisin

Tiedote 12.10.2020 kello 18.30 

Pandemia Suomessa kiihtyy ja Satakunnan ympärillä tapausmäärät nousevat, mutta Satakunnassa COVID-tilanne on edelleen säilynyt rauhallisena. Tapauksia on nyt Satakunnassa todettu kaikkiaan 108. Ilmaantuvuus Satakunnassa on nyt 6,0 / 100 000 asukasta / 14 vrk. Luku on edelleen manner-Suomen alhaisin, mutta on koko ajan lievässä nousussa. Epidemia Satakunnassa on edelleen perustasolla. Kuntien tulee kuitenkin varustautua lisääntyvään työhön tartunnan jäljityksessä. Esimerkiksi Vaasan ja Jyväskylän esimerkki osittaa, että tilanne saattaa huonontua nopeasti.

Todettujen tapausten tartunnanlähteet on Satakunnassa toistaiseksi pystytty selvittämään hyvin ja todennäköiset tartunnan lähteet, tapahtumat tai paikkakunnat on pystytty tunnistamaan.  Satakunnassa ei ole toistaiseksi todettu paikallista leviämistä. Loppuviikon ja viikonlopun tapauksista vain yhdessä tartunnanlähde on epäselvä ja todennäköisesti Satakunnassa.

Aiemmin tiedotettuihin joukkoaltistumisiin liittyen ei ole todettu jatkotartuntoja.

Muualta Suomesta on ilmoitettu useista tapauksia, joihin liittyy altistumisia myös Satakunnassa, joten tilannetta joudutaan seuraamaan hyvin tarkkaan. Viime viikon aikana kotieristykseen määrättiin yhteensä 11 Satakunnassa asuvaa henkilöä ja karanteeniin määrättiin 73 henkilöä. Luvut ovat täällä vielä pieniä.

Tänään voimaan tulivat uudet kansalliset ohjeet karanteeni- ja eristysajoista

Satakunnassa otetaan uudet valtakunnalliset ohjeistukset heti käyttöön. Jatkossa lieväoireisen potilaan kotieristysaika lyhenee 14 vuorokaudesta 7 vuorokauteen. Eristyksen loppuminen edellyttää kuitenkin sitä, että henkilö on ollut 48 tuntia oireeton. Sairaalahoitoa vaativan potilaan eristysaika säilyy 14 vuorokaudessa ja se on tilannekohtaisesti tarvittaessa pidempikin.

Altistumisen jälkeinen karanteeniaika lyhenee 14 vuorokaudesta 10 vuorokauteen laskien viimeisestä altistumispäivästä. Perheenjäsenen, joka asuu samassa taloudessa kotieristykseen määrätyn COVID-potilaan kanssa, karanteeni lyhenee 21 vuorokaudesta 14 vuorokauteen laskien sairastuneen oireiden alkamisesta.

Kunnan tartuntatautiviranomaiset määrittelevät kussakin tapauksessa näiden ohjeiden perusteella eristyksen ja karanteenin keston ja kirjoittavat viranomaismääräyksen, jota tulee noudattaa.

Satakunnassa voimassa olevat suositukset ja epidemiologinen tilanne päivitetään viikoittain perjantaisin Satasairaalan nettisivuille https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19. Tarvittaessa muutoksia tehdään nopeamminkin.

Mahdollisista joukkoaltistuksista tiedotetaan viiveettä.