Satakunnassa noudatetaan THL:n koronarokotussuosituksia

ATTR tiedote 22.11.2022

Satakunnan alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) sekä sairaanhoitopiirin ja kuntien koronarokottamisesta vastaavat viranomaiset kokoontuivat tänään keskustelemaan koronarokottamisesta Satakunnassa. Kokouksessa edustettuina olivat myös Satakunnan yksityiset toimijat sekä AVI:n ja THL:n edustajat.

Kokouksessa päätettiin noudattaa THL:n antamia ohjeita koronarokottamiseen liittyen. THL:n koronarokotussuositukset perustuvat lääketieteelliseen ja epidemiologiseen arvioon rokotusten vaikutuksista koko väestön tasolla sekä kansalliseen rokotusstrategiaan. Nykyisessä epidemiologisessa tilanteessa Satakunnassa ei todettu olevan perusteita poiketa THL:n yleisestä suosituksesta. Kokonaistilannetta ja mahdollisia uusia rokotussuosituksia seurataan kuitenkin tarkkaan.

THL suosittelee tällä hetkellä syystalven koronatehosterokotteita 65 vuotta täyttäneille ja lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville. Rokotukset riskiryhmille suositellaan antamaan yhdessä influenssarokotusten kanssa. Lisäksi THL on jo aiemmin suositellut kaikille 60 vuotta täyttäneille 4. rokotusannosta. Näiden ryhmien mahdollisimman kattavaan rokottamiseen on tärkeää panostaa. Kun tehosterokotusta annetaan, edellisestä rokotuksesta tai sairastetusta taudista tulee olla kulunut vähintään 3 kuukautta.

THL:n taulukko koronarokoteannoksista löytyy linkistä: 8ac868c8-619f-9e8b-e4d4-120bd4190035 (920×943) (thl.fi)

THL ei suosittele uutta tehosterokotusta terveille aikuisille, koska heillä vakavan taudin suoja on edelleen hyvä. Vaikka vasta-ainetaso laskee, soluvälitteinen immuniteetti suojaa hyvin työikäisiä, eikä uusien omikronräätälöityjen rokotteiden ole todettu tuovan merkittävää lisähyötyä jo saavutettuun vakavan taudin suojaan nähden. Myöskään suojaa tartuntoja ja tartuttamista vastaan ei saada lisärokotteilla merkittävästi nostettua, sillä suoja on lyhytaikainen ja ohimenevä. Terveyden- ja sosiaalihuollon työntekijät käyttävät potilaskontakteissa  suojaimia, joten heidän tarvetta lisärokotuksiin ei pidetä merkittävänä.

Tutkimuksissa on myös havaittu viitteitä siitä, että immuniteetiltaan terveille henkilöille liian tiheästi annetut tai toistetut rokotukset voivat olla jopa haitallisia vasta-ainevasteen ja suojan muodostumisen kannalta.

THL:n kansallisilla koronarokotussuosituksilla on vankka perusta – lue kooste suositusten taustatekijöistä - Tiedote – THL