Satakunta on edelleen kiihtymisvaiheessa, epidemiologinen tilanne heikkenee ja ATTR suosittelee varotoimien tiukentamista

Tiedote 29.7.2021 kello 20.07

Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) kokoontui tänään arvioimaan Satakunnan tilannetta. Kansallisen hybridistrategian kriteerien mukaan Satakunta on selkeästi kiihtymisvaiheessa. Tapausmäärät ovat melko nopeassa nousussa, ilmaantuvuus kasvaa, tartuntojen jäljitettävyys on huonontunut ja perusterveydenhuolto on erittäin kuormittunut.

Satakunnan epidemiatilanne

Satasairaalan tilastojen mukaan Satakunnassa on nyt todettu yhteensä 1923 COVID-19 tapausta. Tartuntatautirekisterin lukema tänään on 1883 tapausta.

14 vuorokauden ilmaantuvuus Satakunnassa viimeisen 14 vuorokauden ajalta

12.-25.7.2021 on 50,6 / 100 000 asukasta (omat tarkat luvut)

Satakunta yhteensä 109 tapausta, ilmaantuvuus 50,6 / 100 000 / 14 vrk.

 • Rauma 26 tapausta, ilmaantuvuus 66,5 / 100 000 / 14 vrk
 • Pori 28 tapausta, ilmaantuvuus 33,4 / 100 000 / 14 vrk
 • Eura 9 tapausta, ilmaantuvuus 78,3 / 100 000 / 14 vrk
 • Eurajoki 1 tapaus, ilmaantuvuus 10,6 / 100 000 / 14 vrk
 • Kankaanpää 17 tapausta, ilmaantuvuus 152,2 / 100 000 / 14 vrk
 • Karvia 3 tapausta, ilmaantuvuus 129,3 / 100 000 / 14 vrk
 • Pomarkku 1 tapaus, ilmaantuvuus 48,5 / 100 000 / 14 vrk
 • Jämijärvi 2 tapausta, ilmaantuvuus 117,1 / 100 000 / 14 vrk
 • Ulvila 6 tapausta, ilmaantuvuus 47,1 / 100 000 / 14 vrk
 • Merikarvia 5 tapausta, ilmaantuvuus 163,2 / 100 000 / 14 vrk
 • Harjavalta 3 tapausta, ilmaantuvuus 43,6 / 100 000 / 14 vrk
 • Säkylä 5 tapausta, ilmaantuvuus 75,2 / 100 000 / 14 vrk
 • Muissa Satakunnan kunnissa ei ole ollut tapauksia 14 vuorokauden aikana

Ilmaantuvuus ylittää kiihtymisvaiheen rajan koko Satakunnassa. Pohjois-Satakunnassa ilmaantuvuusluvut ovat korkeimpia, mutta siellä tilanne on rauhoittumassa, kun yksittäinen iso tartuntaketju on saatu kuriin.  Nopeimmin tilanne huononee nyt Raumalla, jossa Pitsiviikon ja Mustan pitsin yön jälkiseuraukset näkyvät selvästi. Lukuisista joukkoaltistuksista yöelämässä on uutisoitu erikseen ja ravintolatartuntoja on rekisteröity useita. Tartuntoja on tullut myös ulkotilojen tiiviistä kokoontumisesta.  Porin ympäristössä tartunnat ovat lisääntyneet ja myös Eurassa, Säkylässä, Harjavallassa epidemiatilanne on aktiivinen.

 

Tartunnanjäljitys Satakunnassa viikolla 29

Viime viikolla tilanne oli hiukan rauhallisempi, kun todettiin vain 40 tapausta, edeltävällä viikolla tapauksia oli 50. Valitettavasti alkuviikon aikana tilanne on huonontunut.

Epäselvät tartunnanlähteet ovat viime viikolla lisääntyneet koko Satakunnassa. Tartunnanlähde tai tartuntapaikka selvisi viime viikolla 80 % tapauksista. Tartunnanlähde jäi epäselväksi seitsemässä Satakunnan alueella saadussa tartunnassa ja yhdessä Satakunnan ulkopuolella todetussa tartunnassa.

Tartunnoista 10 % on saatu suoraan ulkomailta (4/40 tapausta) ja todettu pääosin 72 tuntia maahan tulon jälkeen oteuista näytteistä. 10 % tartunnoista oli peräisin ulkomailta tartunnan saaneelta henkilöltä.

Samasta taloudesta oli peräisin 12 tartuntaa (30 %), perhejuhlista 1 tartunta (2,5 %), ystävä- ja lähipiiristä oli saatu 8 tartuntaa (20 %). Työperäisiä tartuntoja todettiin 7 (18 %), näistä 5 sosiaalihuollon laitoksessa ja 2 kahvilassa.

Tartunnan saaneista henkilöistä 60 % oli karanteenissa, kun tartunta todettiin (24/40). Karanteeniin asetettiin 146 uutta henkilöä ja eristykseen 40 henkilöä viime viikon aikana.

Tämän viikon alun aikana tilanne on selvästi huonontunut ja tartuntoja on todettu jo nyt 46 ja karanteeniin on asetettu ainakin 155 henkilöä. Rauman Mustan pitsin yö –tapahtuma 23.7.2021 on selvästi nostanut Rauman alueen tartuntalukuja.

Joukkoaltistustilanteita on ilmennyt lukuisia erityisesti Raumalla ravintoloissa ja niiden täysillä terasseilla, baareissa, karaokepaikoissa ja yökerhoissa. Näistä joukkoaltistustilanteista on tiedotettu erikseen. Merkille pantavaa on, että ravintoloiden/baarien tiiviisti kansoitetuista ulkotiloista on peräisin useita tartuntaketjuja.

 

Ketkä sairastuvat nyt?

Viime viikolla tartuntoja todettiin eniten rokottamattomilla, mutta myös yhden rokotuksen saaneet ovat voineet sairastua.  Delta-muunnos tarttuu herkästi ja yksi rokote ei anna vielä täyttä suojaa tartunnalta, vaikka lieventääkin sairastuneen tautia. Näin ollen kerran rokotettu voi tartuttaa tautia eteenpäin.

Viime viikolla yli 70 % tartunnoista todettiin Satakunnassa alle 40-vuotiailla. Valtakunnassa eniten ovat sairastuneet nuoret aikuiset ja sama ilmiö näkyy myös meillä, mutta Satakunnassa kuitenkin eniten sairastuivat 30-40 vuotiaat.

 

Näytteiden otto Satakunnassa viikolla 29

Viikolla 29 otettiin 3671 näytettä, joista positiivisia oli 1,2 %. Edellisellä viikolla 28 otettiin 3051 näytettä, joista positiivisten osuus oli 1,5 %. Kahden viikon seurannassa positiivisten näytteiden osuus on 1,4 %.

Delta-virus on Suomen valtavirus ja arvioiden mukaan noin 80-90 % tartunnoista on delta-muunnoksen aiheuttamia.

 

Sairaalakuormitukselle ei ennusteta kasvua

Satasairaalan vuodeosastolla on yksi koronavirusinfektiota sairastava potilas, teho-osastolla ei ole koronapotilaita. Terveyskeskuksen vuodeosastolla on myös yksi koronavirusinfektiota sairastava potilas. Sairaalakuormituksen ei ennusteta lähiviikkoina nousevan merkittävästi.

 

Tartunnanjäljitys, näytteenotto ja rokotusten järjestäminen kuormittavat perusterveydenhuoltoa

Perusterveydenhuollon resurssit ovat sen sijaan erittäin tiukoilla. Tartunnanjäljitys ja näytteenotto ovat voimakkaasti kuormittuneet koko Satakunnassa. Perusterveydenhuollon voimavaroja kuluu myös lisääntyneen matkailun ja rajavalvonnan tuottamien Covid-19 näytteiden järjestämiseen ja ottamiseen. Samaan aikaan kunnat panostavat tehokkaaseen koronrokottamiseen. Myös SataDiagin infektioyksikössä työmäärä on erittäin suuri.

 

Alueelliset suositukset Satakunnassa

Koska tilanne Satakunnassa, samoin kuin koko maassa, on huonontunut ja riski leviämisvaiheeseen joutumisesta on kasvanut, ATTR on tiukentanut suosituksia seuraavasti.

Maskin käyttöä seuraavasti seuraavissa tilanteissa ja seuraaville yli 12 -vuotiaille henkilöille

 • Aina joukkoliikenteessä.
 • Aina julkisissa sisätilaisuuksissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset.
 • Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä. Työpaikoilla suositellaan huomioimaan Työterveyslaitoksen ohjeistus. Työnantaja päättää työpaikoilla sovellettavista käytännöistä.
 • Aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa, esimerkiksi yleisötapahtumissa, kun paikalla on runsaasti ihmisiä.
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Kotimaanmatkailussa tulisi noudattaa kohdepaikkakunnan ohjeistusta maskin käytöstä
 • Sairaalassa, terveyskeskuksessa tai ympärivuorokautisen hoivan laitoksissa vierailtaessa tai työskenneltäessä.

Katso tarkemmin THL ohjeistus: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille

 

Etätyö

 • Kansallisen tason kiihtymisvaiheen etätyösuositus https://stm.fi/etatyot-koronavirustilanteessa otetaan käyttöön.
 • Etätyö vähentää fyysisiä kontakteja työpaikoilla ja todennäköisesti myös työmatkoihin liittyviä tartuntoja esimerkiksi julkisissa liikennevälineissä.
 • Työpaikoilla on edistettävä järjestelyjä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä.
 • Työnantaja päättää etätyön tekemisestä.

 

Opetuksen järjestäminen

Peruskoulujen, ammatillisten oppilaitosten, lukioiden sekä korkeakoulujen syyslukukausi voidaan aloittaa lähiopetuksessa. Kaikissa opetustilanteissa suositellaan maskin käyttöä peruskoulun kuudesluokkalaisista alkaen. Suositellaan myös ruokailujen porrastamista tarpeen mukaan. ATTR myös suosittelee ottamaan rokotteen lähiopetuksen turvaamiseksi. Kannustetaan rokotusten aktiiviseen ottamiseen heti, kun se on mahdollista, jotta lähiopetusta pystyttäisiin jatkamaan

 

Suositus kokoontumisrajoituksista yksityistilaisuuksissa

 • Yksityistilaisuuksia koskevat samat suositukset kuin yleisötilaisuuksia, tällä hetkellä Satakunnassa ei ole voimassa olevia henkilömäärärajoituksia.
 • Tilaisuuden järjestäjän vastuulla on, että osallistujilla on tilaisuudessa mahdollisuudet käsien puhdistamiseen ja riittävien etäisyyksien pitämiseen. Lisäksi pintojen puhdistamisesta tulee huomioida tartuntatautilain 58 c § ”Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi
 • Sisätiloissa suositellaan suu-nenäsuojuksen käyttöä THL.n ohjeistuksen mukaisesti, etenkin jos turvavälejä ei kyetä noudattamaan ja jos vieraita on myös leviämisvaiheen alueilta.
 • Vieraiden saapumis- ja lähtöajoista suositellaan pitämään esimerkiksi vieraskirjaa, jotta mahdollisessa altistumistilanteessa altistuneet pystytään jäljittämään.
 • Yksityistilaisuuksien järjestelyissä tulisi huomioida tilan koko ja suosia ulkona pidettäviä tilaisuuksia.
 • Ohjeita tapahtumanjärjestäjille

Yleisötilaisuuden järjestäminen, ohje koronavirustartuntojen torjuntasuunnitelman tekemiseksi (sähköisesti täytettävä lomake


Julkisten tilojen käyttö

Julkisten ja yksityisten asiakas- ja toimitilojen käyttöä ei toistaiseksi rajoiteta.

Osallistujien ja seurueiden on vältettävä lähikontaktia toisiinsa, kun sisätiloissa on yli 10 ja rajatuissa ulkotiloissa yli 50 henkilöä.

Sisätiloissa on vältettävä lähikontaktia. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n ohjetta yleisötilaisuuksien ja tapahtumien järjestämisestä on syytä noudattaa.

Ravintoloiden aukioloaikaa ja anniskeluaikaa rajoitetaan kiihtymisvaiheen mukaisesti valtioneuvoston asetuksella (STM:n tiedote 22.7.2021).

 

Lounais-Suomen AVI:n määräykset koskien yleisötilaisuuksia

Satakunnan alueella ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa aluehallintoviraston määräystä koskien yleisötilaisuuksien osallistujamääriä. Satakunta on siirtynyt selkeästi kiihtymisvaiheeseen ja epidemiologinen tilanne on paheneva, joten aluehallintovirasto harkitsee parhaillaan rajoitustoimenpiteitä TTL 58 § mukaisesti.

Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen edellyttää edelleen, että niiden turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen tartuntatautilain 58 c §:ssä säädettyjä turvallisuusvelvoitteita sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamaa ohjetta turvallisista etäisyyksistä ja hygieniajärjestelyistä. Epidemian aikaan omaksuttuja käytäntöjä koskien käsi- ja hengitystiehygieniaa, kasvomaskin käyttöä, sosiaalisia etäisyyksiä ja muiden huomioon ottamista tulee joka tapauksessa jatkaa ja terästää

                   

Ohje tapahtumajärjestäjille - Yleisötilaisuuden järjestäminen, malli terveysturvallisuussuunnitelman laatimista varten

Sairaanhoitopiiri on julkaissut ohjeen tapahtumajärjestäjien ja kuntien tartuntatautiviranomaisten tueksi yleisötapahtumien terveysturvallisuussuunnitelman tekemistä varten. Yleisötilaisuuden järjestäjä vastaa siitä, että terveysturvallisuus on huomioitu määräysten mukaisesti ja että määräyksiä sovelletaan vallitsevan tilanteen mukaisesti.

Suunnitelman voi laatia vastaamalla lomakkeen kysymyksiin. Vaihtoehtoisesti suunnitelmasta voi tehdä oman, samat ydinasiat sisältävän vapaamuotoisen suunnitelman.

Epidemiologisen tilanteen huononnuttua tapahtumien terveysturvallisuussuunnitelma on syytä päivittää ja kunnat voivat sen tarkastaa.

Yleisötilaisuuden järjestäminen, ohje koronavirustartuntojen torjuntasuunnitelman tekemiseksi (sähköisesti täytettävä lomake)(Kuuntele)

 

Rokotusten tilanne Satakunnassa, rokotusväliä pyritään asteittain tiivistämään ja matalan kynnyksen rokotuspisteitä suunnitellaan

Koronarokotuskattavuus Satakunnassa on kaikissa ikäryhmissä vähintään valtakunnallisessa keskitasossa, mutta se ei vielä riitä epidemian tukahduttamiseen. Tällä hetkellä kaikissa Satakunnan kunnissa rokotetaan yli 16-vuotiaita, sekä riskiryhmiin kuuluvia 12-15 -vuotiaita. Ensimmäisen annoksen on saanut noin 66 % satakuntalaisista, kaksi annosta 37 %.

ATTR kannustaa rokotuskattavuuden nostamiseksi rokotusvälin lyhentämistä asteittain 12 viikosta 8 viikkoon, jos kunnan resurssit ja käytettävissä olevat rokotteet sen mahdollistavat. Tavoitteena on, että kaikki rokotteet ja rokoteajat tulevat optimaalisesti käytetyksi. Rokoteväin tiivistäminen ei saa huonontaa ensimmäisten rokotusten antamista.

ATTR kannustaa kuntia myös koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon käyttämiseen rokotusjärjestelyissä. Lisäksi kuntia kannustetaan voimavarojen niin salliessa, ottamaan käyttöön matalan kynnyksen rokotepaikkoja, joihin voisi hakeutua ilman ajanvarausta. Kunnat ovat näitä jo suunnitelleetkin. Esimerkiksi Rauma testaa pop-up -rokotuspäivää jo ensi viikolla ja Porin perusturva on suunnitellut ajanvarauksetonta rokotusmahdollisuutta Kauppakeskus Puuvillaan elokuussa.

 

Lopuksi

Jotta epidemia saadaan pidettyä kurissa ja perusterveydenhuollon kantokyky kestää ATTR suosittelee, että me kaikki noudatamme varotoimia aiempaa tarkemmin. Voimme vaikuttaa tilanteeseen käyttämällä kasvomaskia, huolehtimalla turvaväleistä ja käsihygieniasta. Oireisena tulee mennä testiin ja jos tartunta todetaan, on hyvin tärkeää kaikin keinoin auttaa tartunnanjäljittäjiä kontaktien selvittämisessä.

Suosittelemme vahvasti kasvomaskin käyttöä tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa, esimerkiksi yleisötapahtumissa ja erityisesti sisätiloissa ja ulkona myös silloin kun, paikalla on runsaasti ihmisiä ja syntyy ruuhkatilanteita. Satakunnassa järjestetään vielä useita tapahtumia, esim. Porisphere, Rock In The City ja Pitsiturnaus, joissa voimme yhdessä hillitä epidemian leviämistä oikein toteutetuilla varotoimilla. Lopullinen ulospääsy tilanteesta riippuu rokotusten etenemisestä ja väestön halukkuudesta ottaa rokote.

Satakunnassa voimassa olevat suositukset löytyvät täältä.

https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset-suositukset