Satakunta on edelleen leviämisvaiheessa, mutta ilmaantuvuus on kääntynyt laskuun

Tiedote 26.8.2021 kello 20:20

Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä (ATTR) kokoontui tänään arvioimaan Satakunnan koronatilannetta. Tilanne on selvästi parantunut, mutta kokonaisarvion perusteella Satakunta on vielä leviämisvaiheessa. Tilanne on erityisen aktiivinen osassa eteläistä Satakuntaa (Rauma, Eurajoki, Kokemäki ja Huittinen). Ilmaantuvuus on lisäksi nopeasti kasvanut Jämijärvellä ja se on korkea myös Kankaanpäässä.

Eurassa ja Säkylässä tartuntatilanne on paranemassa. Porissa ja lähialueilla se on pysynyt vakaana, mutta ilmaantuvuus täyttää edelleen leviämisvaiheen kriteerit ja perusterveydenhuollon voimakas kuormittuminen epidemian hallintaan liittyvästä työstä jatkuu.

 

Satakunnan epidemiatilanne

Satasairaalan tilastojen mukaan Satakunnassa oli 25.8.2021 todettu yhteensä 2349 COVID-19 tapausta, Tartuntatautirekisterissä oli 2330 tapausta.

14 vuorokauden ilmaantuvuus Satakunnassa viimeisen 14 vuorokauden ajalta 11.-24.8.2021 on 71,4 / 100 000 asukasta (omat tarkat luvut)

Tartuntoja on todettu aikavälillä kaikkiaan 154 tapausta.

 • Rauma 41 tapausta, ilmaantuvuus 105,0 / 100 000 / 14 vrk
 • Pori 24 tapausta, ilmaantuvuus 28,7 / 100 000 / 14 vrk
 • Eura 4 tapausta, ilmaantuvuus 34,8 / 100 000 / 14 vrk
 • Huittinen 9 tapausta, ilmaantuvuus 90,6 / 100 000 / 14 vrk
 • Eurajoki 32 tapausta, ilmaantuvuus 338,6 / 100 000 / 14 vrk
 • Kankaanpää 21 tapausta, ilmaantuvuus 164,6 / 100 000 / 14 vrk
 • Jämijärvi 8 tapausta, ilmaantuvuus 468,7 / 100 000 / 14 vrk
 • Merikarvia 1 tapaus, ilmaantuvuus 32,6 / 100 000 / 14 vrk
 • Säkylä 2 tapausta, ilmaantuvuus 30,1 / 100 000 / 14 vrk
 • Kokemäki 12 tapausta, ilmaantuvuus 171,0 / 100 000 / 14 vrk
 • Muissa Satakunnan kunnissa ei ole ollut tapauksia 14 vuorokauden aikana

Ilmaantuvuusluvut ovat laskeneet ja kehitys on myönteinen kaikissa kunnissa lukuun ottamatta Jämijärveä, jonka ilmaantuvuus on noussut. Kunnan pienen väestöpohjan vuoksi luku vaikuttaa suurelta ja yksikin tartuntatautiketju nostaa ilmaantuvuuslukua paljon.

Tapaukset keskittyvät yhä Etelä-Satakuntaan (65 % Satakunnan tartunnoista Rauma, Eurajoki, Kokemäki, Eura, Huittinen ja Säkylä). Raumalla on todettu edelleen 27 % Satakunnan tartunnoista, mutta luku on laskussa ja ilmaantuvuus Raumalla on yli puolittunut viikossa tehokkaan tartunnanjäljityksen ansiosta. Epidemiatilanne on tällä hetkellä hankala myös Eurajoella, Kokemäellä, Huittisissa, Kankaanpäässä ja Jämijärvellä, mutta parantunut Eurassa ja erityisesti Säkylässä. Porin perusturvan alueella koronatilanne on vakaa, mutta ylittää edelleen leviämisvaiheen ilmaantuvuuden rajan.

Arvioinnissa noudatetaan hallituksen hybridistrategian linjauksia. Strategian päivitystä odotetaan.

 

Tartunnanjäljitys Satakunnassa on tehokasta, tartunnanlähteet viikolla 33

Viime viikolla todettiin 66 uutta tapausta (edellisellä viikolla 115 tapausta). 74 % tapauksista oli jo karanteenissa, kun tartunta todettiin. Edellisellä viikolla vastaava luku oli 65 %, ja sitä edellisellä viikolla 56. Tämä kuvastaa hyvin tartunnanjäljityksen tehokkuutta.

Tartunnanlähde selvisi viime viikolla 89 % tapauksista, mikä on erinomainen tulos. Tartuntalähde jäi epäselväksi 6 Satakunnassa saadussa tartunnassa ja 1 Satakunnan ulkopuolella todetussa tapauksessa (11 %).

Pääosa tartunnoista eli 85 % (56 / 66) oli saatu oman sairaanhoitopiirin alueelta ja nyt vain noin 3 % (2 7 66) on peräisin toisen sairaanhoitopiirin alueelta. Ulkomailta oli peräisin 12 % tartunnoista.

Samasta taloudesta oli peräisin peräti 59 % tartunnoista (49/66). Perhetartuntojen osuus on viime viikkoina lisääntynyt. Työperäisiä tartuntoja todettiin nyt vain 1 ja sekin oli peräisin Varsinais-Suomen alueelta. Viikko sitten työpaikkatartuntoja oli 10 % tartunnoista. Ystävä- ja lähipiiristä olisi saatu 5 tartuntaa (7,5 %).

Muutamia viikkoja sitten Satakunnassa oli varsin paljon ravintola/baari/terassitartuntoja, jotka johtivat pitkiin tartuntaketjuihin, nyt niitä ei ole todettu lainkaan. Tiedossa ei viime viikolta ole myöskään tartuntoja joukkotapahtumista.

Viime viikolla ei Satakunnassa todettu myöskään harrastustartuntoja, mutta useita altistumistilanteita on syntynyt turnausmatkalla / leirillä. Noudattamalla OMK:n ohjeita harrastaminen on turvallista ja tartunnat harvinaisia.

 

Koulut ja päiväkodit

Perusopetuksessa altistuneella todettiin yksi tartunta yläkoululaisella. On mahdollista, että tartunta on saatu koulutyön ulkopuolella. Alakouluissa tai päivähoidossa ei ollut tartuntoja viime viikolla.

On poikkeuksellista, että toisen asteen opetuksessa SataEdun Rauman oppilaitoksessa todettiin neljä tartuntaa. henkilöt olivat rokottamattomia ja maskin käyttö on ollut puutteellista. Kyseessä on Satakunnassa ainutlaatuinen tapaus. On olennaisen tärkeää, että varotoimia kouluissa noudatetaan OKM:n ohjeiden mukaisesti eli huolehditaan yli 12-vuotiaiden maskin käytöstä, hyvästä käsihygieniasta, turvaväleistä ja kannustetaan rokotuksiin.

Kaiken kaikkiaan koulujen osalta on kertynyt paljon näyttöä siitä, että kouluissa tartuntoja tapahtuu erittäin vähän, jos OKM:n ohjeita noudatetaan. Rokottamisen edistyminen parantaa tilannetta entisestään.  On tärkeää, että paitsi 12-17 -vuotiaat, myös opettajat, päiväkotien työntekijät ja lasten vanhemmat ottaisivat rokotukset mahdollisimman kattavasti, jotta koulutyö ja harrastukset voivat jatkua ilman etäopetusta tai rajoituksia. THL on julkaissut suomalaisen aineiston koulu ja päiväkotitartunnoista, jonka mukaan vain 1,9 % kaikista koulussa altistuneista johti tartuntaan.

 

Näytteiden otto ja positiivisten näytteiden osuus Satakunnassa viikolla 33

Viikolla 33 Satakunnassa otettiin THL:n tilaston mukaan yhteensä 5475 näytettä, joista positiivisia oli 1,4 %. Positiivisten näytteiden osuus laskussa ja alittaa Satakunnassa 2 % rajan.

SataDiagin tutkimista näytteistä 1,8 % oli positiivisia.  Raumalla positiivisia näytteitä oli 2,4 %, Keski-Suomen perusterveydenhuollon kuntayhtymässä 3,0 % (Eurajoki ja Kokemäki), Eurassa 2,2 %, Säkylässä 1,8 %, Huittisissa 0,8 %, Porissa 0,7 % ja PoSa:ssa 2,5 %.

Yhtenä leviämisvaiheen kriteerinä on, että positiivisten näytteiden osuus on yli 2 tutkituista näytteistä. Tämä kriteeri täyttyy siis vielä useissa kunnissa, mutta ei enää koko Satakunnassa.

Delta-virus on selkeästi sekä Suomen ja Satakunnan valtavirus edelleen.

 

Sairaalahoidon tarve on matala eikä sen ennusteta lisääntyvän, perusterveydenhuolto on voimakkaasti kuormittunut koronatoimista

Satasairaalassa ei ole tällä hetkellä hoidossa yhtään koronapotilasta. Potilaita on ollut elokuussa sairaalahoidossa kerrallaan 0-2. Terveyskeskuksen vuodeosastolla on kolme koronapotilasta. Koko epidemian aikana Satakunnassa Covid-19 potilaita on erikoissairaanhoidossa osastohoidossa ollut 90 potilasta, teho-osastolla 7 potilasta. Satakunnassa on kuollut yhteensä 14 potilasta Covid-19 -infektioon.

Tartunnanjäljitys, koronanäytteenotto ja rokotukset sitovat paljon perusterveydenhuollon henkilökuntaa. Tilanne on äärimmäisen kuormittava ja se vaikuttaa myös perusterveydenhuollon normaaliin toimintaan. Erityisesti näytteenotto ja puhelut kuormittavat voimakkaasti perusterveydenhuollon yksiköitä.

 

Suurin osa koronatartunnoista alle 40-vuotiailla, rokottamattomilla henkilöillä

Valtaosa nyt tartunnan saaneista on rokottamattomia tai vain yhden rokotuksen saaneita, alle 40-vuoden ikäisiä henkilöitä. Myös alle 10-vuotiaiden lasten osuus on noussut, nämä tartunnat tulevat valtaosin perheen jäseniltä, äärimmäisen harvoin koulusta tai päivähoidosta. Tartunnan saaneista 77 % oli viime viikolla alle 40-vuotiaita, ja eniten tartuntoja on ikäryhmissä 31-40 ja 0-10 vuotta. Koko elokuun tarkastelussa 76 % tartunnan saaneista on alle 40-vuotiaita.

 

Alueelliset suositukset Satakunnassa

Satakunnassa voimassa olevat suositukset löytyvät täältä, ne pysyivät pitkälti ennallaan: https://www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19/epidemian-torjunta-ja-voimassa-olevat-alueelliset-suositukset

 • Etätyösuositukseen tehtiin pieni täsmennys: Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat jatkaneet valtakunnallisen etätyösuosituksen voimassaoloa 30.9.2021 saakka kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla.  https://stm.fi/-/10623/etatyosuositus-jatkuu-syyskuun-loppuun-kiihtymis-ja-leviamisvaiheen-alueilla. Suosituksen sisältö sinänsä säilyi ennallaan.
 • Lounais-Suomen aluehallintovirasto kertoi kokouksessa arvioivansa kokoontumisrajoituksia koskevia päätöksiään kuluvan viikon aikana ja AVI tiedottaa asiasta päätökset tehtyään.
 • Muistutetaan, että epidemia ei ole ohi ja yksityistilaisuuksia järjestettäessä tulee järjestäjän huolehtia

  - Että osallistujilla on tilaisuudessa mahdollisuudet käsien puhdistamiseen ja riittävien etäisyyksien pitämiseen. Lisäksi pintojen puhdistamisesta tulee huomioida tartuntatautilain 58 c § ”Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi
  - Sisätiloissa suositellaan suu-nenäsuojuksen käyttöä THL:n ohjeistuksen mukaisesti, etenkin jos turvavälejä ei kyetä noudattamaan ja jos vieraita on myös leviämisvaiheen alueilta
  - Vieraiden saapumis- ja lähtöajoista suositellaan pitämään esimerkiksi vieraskirjaa, jotta mahdollisessa altistumistilanteessa altistuneet pystytään jäljittämään
  Tilaisuuksien järjestelyissä tulisi huomioida tilan koko ja suosia ulkona pidettäviä tilaisuuksia

 

Rokotusten tilanne Satakunnassa

Satakunnassa oli eilen ensimmäisen koronarokoteannoksen saanut 70,6 % asukkaista (Suomessa 70,9 %), ja kaksi annosta 47,7 %. (Suomessa 47.0 %). Tällä hetkellä kaikissa kunnissa rokotetaan kaikkia yli 16-vuotiaita ja yhteistyössä kouluterveydenhuollon yksiköiden kanssa rokotetaan 12-15 -vuotiaita. 12-15 -vuotiaista on jo nyt rokotettu yli 40 %.

20 - 40 -vuotiaiden ikäryhmissä kattavuus nousee verrattain hitaasti, ilmiön syiden tarkasteluun ja tilanteen mahdolliseen korjaamiseen tulisi edelleen panostaa. Pop up -rokotetoiminnan on todettu olevan tehokasta ja suosittua ja sitä pyritään lisäämään kaikissa kunnissa. Edelleen rokotuksiin pääsee myös jonottamatta ajanvarauksella.

Yksityisten työterveyshuoltojen toivotaan myös aktivoituvan järjestämään rokotuskampanjoita esimerkiksi isoille työpaikoille nyt, kun rokotteiden saatavuudessa ei enää ole ongelmia. Tavoitteena on päästä kahden rokotteen osalta yli 80 % rokotekattavuuteen mahdollisimman pian, jotta yhteiskuntaa voitaisiin avata lisää ja rajoituksista luopua.

Rokotusten edistymistä voi seurata THL kuutiosta osoitteesta:  https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/vaccreg/cov19cov/summary_cov19ageareacov?alue_0=518362&alue_1=518366&alue_2=&kattavuus_0=measure%2FCOVCOV#

 

Milloin koronatesti tulee ottaa

Tällä hetkellä Satakunnassa on menossa vuodenajalle tyypillinen rinovirusepidemia ja lisäksi on todettu jotakin parainfluenssa 3-viruksen aiheuttamia infektioita. Oireita ei pysty taudinkuvan perusteella erottamaan koronavirusinfektiosta.

On tärkeää, että oireiset henkilöt, joilla on puutteellinen rokotesuoja hakeutuvat testiin nopeasti. Sen sijaan niiden henkilöiden, jotka ovat joko saaneet kaksi rokotetta ja toisesta pistoksesta on kulunut viikko, tai ovat sairastaneet Covid-infektion 6 kuukauden sisällä, ei tarvitse hakautua testiin elleivät he ole altistuneet koronavirusinfektiolle kahden viime viikon aikana. Jos tiedossa on altistustilanne, tai henkilö on palannut matkalta ja oireita ilmenee 14 vuorokauden aikana, testi otetaan, vaikka henkilö olisi rokotettu ja maahan tulon jälkeen otettu testi olisi ollut negatiivinen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät tai ikääntyneet yli 70-vuotiaat suositellaan kuitenkin testattaviksi oireisina aina, vaikka kaksi rokotusta olisi annettu, eikä tunnettua altistusta olisi. Samoin sairaaloissa ja hoitolaitoksissa potilaat tai asiakkaat testataan aina, kun koronavirusinfektioon viittaavia oireita ilmenee, paitsi jos henkilö on juuri sairastanut koronavirusinfektion.

 

Miten testiin hakeudutaan

Näytteenotosta vastaavat terveyskeskukset tai työterveyshuolto, Satasairaalassa näytteitä otetaan pääasiassa sairaalapotilailta ja Satasairaalan henkilökunnalta.

Kannustamme kaikkia käyttämään ensi sijassa digitaalista ajanvarausta. Omaolo.fi -pal-eluun kirjautumalla voi useimmissa kunnissa tehdä oirearvion ja sähköisen ajanvarauksen. Vasta toissijaisesti kannattaa soittaa kunnan ajanvaraukseen. Kunnat pyrkivät parantamaan tiedotustaan näytteenottoon hakeutumisesta nimenomaan sähköisen palvelun kautta.

Monilla on mahdollisuus hakeutua näytteille myös työterveyshuollon kautta.